Tóm tắt Trong chương này ta đả xem xét kiến trúc của Active Directory: Các khái

Chia sẻ: Dqdsadasd Qwdasdsad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
41
lượt xem
4
download

Tóm tắt Trong chương này ta đả xem xét kiến trúc của Active Directory: Các khái

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt Trong chương này ta đả xem xét kiến trúc của Active Directory: Các khái niệmquan trọng như domain,tree,forest.Ta có thể truy xuất thông tin trong các tổ chức hoàn chỉnh ( complete enterprise)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Trong chương này ta đả xem xét kiến trúc của Active Directory: Các khái

  1. Tóm tắt Trong chương này ta đả xem xét kiến trúc của Active Directory: Các khái niệmquan trọng như domain,tree,forest.Ta có thể truy xuất thông tin trong các tổ chức hoàn chỉnh ( complete enterprise).Viết các ứng dụng mà truy xuất Active Directory,ta phải nhậ nthức rằng dữ liệu ta đọc không thể đưọc cập nhật bởi replication latency. Các lớp trong namespace System.DirectoryServices cho chúng ta các cách dễ dàng để truy xuất Active Directory bằng cách gói các provider ADSI. lớp DirecoryEntry có thể đọc và viết các đối tượng 1 cách trực tiếp vào nơi lưu trữ dữ liệu Với lớp DirectorySearcher ta có thi hành các tìm kiếm phức tạp và định nghĩa các bộ lọc,timeouts,thuộc tính để tải và phạm vi.Dùng Global Catalog ta có thể tăng tốc độ tìm kiếm các đối tượng trong các tổ chức hoàn chỉnh,bởi vì nó lưu các phiên bản chỉ đọc của tất cả các đối tượng trong forest  
Đồng bộ tài khoản