Tổng hợp các bài thu hoạch chính trị hè

Chia sẻ: Vũ Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
283
lượt xem
35
download

Tổng hợp các bài thu hoạch chính trị hè

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo bộ “Tổng hợp các bài thu hoạch chính trị hè” dưới đây do TaiLieu.VN sưu tầm và tuyển chọn nhằm giúp các bạn nắm bắt được thông tin yêu cầu của bài thu hoạch cũng như cách trình bày nội dung câu trả lời đảm bảo đạt được kết quả tốt nhất. Chúc các bạn thành công!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng hợp các bài thu hoạch chính trị hè

TỔNG HỢP<br /> CÁC BÀI THU HOẠCH<br /> CHÍNH TRỊ HÈ<br /> <br /> 1. Bài thu hoạch chính trị hè - Trường THCS Lương<br /> Thế Vinh.<br /> 2. Bài thu hoạch chính trị hè - Trường THPT Buôn<br /> Mê Thuột.<br /> 3. Bài thu hoạch chính trị hè - Trường Tiểu học Tân<br /> Văn.<br /> 4. Bài thu hoạch chính trị hè năm 2016.<br /> <br /> PHÒNG GD & ĐT NHA TRANG<br /> TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH<br /> Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Hải<br /> BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2009<br /> Câu hỏi: Qua học tập chuyên đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục vụ nhân<br /> dân theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”. Anh (chị) nhận thức nội dung nào sâu sắc nhất?<br /> Liên hệ với nhiệm vụ được giao của bản thân hiện nay để thực hiện tốt nhiệm vụ mục tiêu năm<br /> học 2009 – 2010.<br /> TRẢ LỜI<br /> Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng về đạo đức và thực hành đạo đức. Tư tưởng Hồ<br /> Chí Minh về đạo đức là một bộ phận quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Người có giá trị<br /> toàn diện cả về lý luận và thực tiễn. Bối cảnh đất nước cũng khác nhiều so với lúc sinh thời của<br /> Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những đổi thay trong đời sống kinh tế- xã hội Việt Nam, đặc biệt là<br /> quy mô nhỏ bé của nền kinh tế, những khó khăn do thiên tai, dịch bệnh liên tiếp xảy ra càng<br /> khẳng định việc thực hành đạo đức theo tấm gương Hồ Chí Minh là việc làm có ý nghĩa hết sức<br /> to lớn.<br /> Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ<br /> Chí Minh”, năm 2009, cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể<br /> chính trị - xã hội triển khai học tập chuyên đề: “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí<br /> Minh về việc nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ<br /> nhân dân”. Và gắn với 40 năm thực hiện di chúc thiêng liêng của Bác, tôi xin có một số ý<br /> kiến nhận thức của bản thân như sau:<br /> Nói về những phẩm chất đạo đức của con người Việt Nam, Bác Hồ chỉ rõ: Mỗi người<br /> đều phải tuân theo đạo đức công dân. Đạo đức công dân, theo Bác là hăng hái tham gia công<br /> việc chung, bảo vệ tài sản công cộng, bảo vệ Tổ quốc, cần, kiệm xây dựng nước nhà… Người<br /> nói, mỗi người đều phải có bổn phận với đất nước. Nước là của dân và dân là chủ của nước. Tổ<br /> quốc là Tổ quốc chung. Tổ quốc độc lập thì ai cũng được tự do. Nếu mất nước thì ai cũng phải<br /> làm nô lệ. Vì vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh về trách nhiệm công dân trước hết và bao trùm nhất là<br /> trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân.<br /> Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức<br /> phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Trước hết, về ý thức trách nhiệm, theo Bác Hồ, đó là thể<br /> hiện trong mối quan hệ với nhiệm vụ được giao, với công việc phải làm. Khi được giao việc gì,<br /> bất kỳ to, hay nhỏ, khó hay dễ, đều phải dồn hết tâm huyết làm đến nơi, đến chốn, tự giác làm.<br /> Nếu làm việc theo lối cẩu thả, dễ làm, khó bỏ, làm cho qua chuyện, gặp sao làm vậy… là<br /> không có tinh thần trách nhiệm. Ý thức trách nhiệm còn thể hiện không thụ động, trông chờ, ỷ<br /> nại; phải chủ động nắm vững đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ, thực hiện đúng<br /> đường lối quần chúng.<br /> Bác Hồ căn dặn cán bộ, đảng viên, Đảng, Chính phủ đề ra đường lối, chính sách; cán bộ<br /> phải nghiên cứu, hiểu suốt, thấm nhuần… Từ đó, căn cứ tình hình thực tế đơn vị, địa phương<br /> mình rồi đặt ra kế hoạch rõ ràng, tỉ mỉ, thiết thực; tuyên truyền, vận động, tổ chức nhân dân thi<br /> <br /> đua thực hiện. Đồng thời, phải bàn với dân, hỏi han, gom góp sáng kiến của quần chúng. Lãnh<br /> đạo quần chúng và hoan nghênh quần chúng phê bình, “Phải đi đúng đường lối quần chúng.<br /> Thế là có tinh thần trách nhiệm đối với Đảng, đối với Chính phủ, đối với nhân dân”.<br /> Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, theo tư tưởng Hồ Chí Minh là<br /> mọi người đều phải có trách nhiệm với Đất nước - Tổ quốc. Tổ quốc và nhân dân có mối quan<br /> hệ máu thịt, theo nghĩa “đồng bào”. Thế nên, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là phải đặt<br /> lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải tận tâm, tận lực, tận tình phụng<br /> sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Và phải tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, xác định vì<br /> nhân dân mà làm việc: “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại cho dân, ta phải<br /> hết sức tránh”. Bác Hồ đã nói: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì<br /> độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Phục vụ nhân dân là phải “Làm cho dân có ăn. Làm cho<br /> dân có mặc. Làm cho dân có chỗ ở. Làm cho dân có học hành”.<br /> Phục vụ nhân dân theo tư tưởng Bác Hồ là hướng dẫn nhân dân tự chăm lo đời sống của<br /> chình mình (hướng dẫn tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm…); là đề ra được các chủ trương,<br /> chính sách đúng đắn vì lợi ích của nhân dân (hợp lòng dân). Bác đã căn dặn, việc to, việc nhỏ<br /> đều phải phù hợp với lòng ham, ý muốn, tình hình thiết thực của quần chúng, thì mới có thể<br /> phục vụ được quần chúng, “Nghị quyết gì mà dân chúng cho là không hợp thì để họ đề nghị<br /> sửa chữa…”. Phụng sự, phục vụ nhân dân phải luôn luôn thấu triệt cán bộ là công bộc, là đày<br /> tớ của dân. Bác Hồ đã dạy: “Làm cán bộ, tức là suốt đời làm đày tớ trung thành của nhân dân.<br /> Mấy chữ a, b, c này không phải ai cũng thuộc đâu, phải học mãi học suốt đời mới thuộc được”.<br /> Làm đày tớ thì phải học dân, hỏi dân, hiểu dân. “Không học hỏi dân thì không lãnh đạo được<br /> dân. Có biết làm học trò dân, mới làm được thầy học dân”.<br /> Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về ý thức trách nhiệm trước Tổ quốc, Đảng và dân tộc<br /> là trên hết, là mục đích cao cả nhất, đó là trách nhiệm của một người dân mất nước, khi nước<br /> nhà chưa giành được độc lập, tự do. Vì vậy, Người xác định trách nhiệm: “Riêng phần tôi, xin<br /> đem hết toàn lực đi cùng các bạn, vì đồng bào mưu giành tự do độc lập, dẫu phải hy sinh tính<br /> mệnh cũng không nề”. Đó là tấm gương suốt đời, tất cả vì lợi ích của Tổ quốc và nhân dân “Cả<br /> đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc, và hạnh phúc của quốc dân...<br /> Bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu, tôi cũng chỉ theo đuổi một mục đích, làm cho ích quốc, lợi dân”.<br /> Trước khi “từ biệt thế giới này”, đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin, Bác viết trong bản Di chúc:<br /> “Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù<br /> phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được<br /> phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”.<br /> Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân hết sức rộng<br /> lớn và sâu sắc. Trước hết là ở nhận thức về Tổ quốc, về nhân dân, về vị trí, vai trò của cán bộ,<br /> đảng viên, công chức. Dân là chủ, là gốc của nước. Cán bộ là công bộc, là đày tớ của dân. Phục<br /> vụ nhân dân là nhiệm vụ của mọi cán bộ, công chức, là gốc của mọi công việc. Đó cũng là<br /> những vấn đề cốt lõi của việc nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc,<br /> phục vụ nhân dân theo tấm gương đạo đức Bác Hồ kính yêu.<br /> Tuy nhiên, sự cần thiết phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh<br /> trong bối cảnh hiện nay không phải chỉ vì những gì đang diễn ra trước mắt chúng ta, như<br /> kinh tế khó khăn; tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn... mà phải nhận thức sâu<br /> sắc rằng, thực hành đạo đức là vấn đề cơ bản và lâu dài, không chỉ đối với những nước<br /> theo định hướng XHCN mà cả nhân loại. Nhận thức không chỉ dừng lại ở chỗ kêu gọi cần<br /> <br /> phải nâng cao ý thức trách nhiệm, mà phải thấy nếu không nêu cao ý thức trách nhiệm<br /> trong mọi công việc, đặc biệt là phòng, chống tham nhũng, lãng phí, là chết. Thực tiễn cho<br /> thấy loài người muốn tồn tại và phát triển cần hai nguồn nhựa sống: nguồn nhựa vật chất<br /> - phải có kinh tế làm nền tảng; nguồn nhựa tinh thần - phải có văn hóa, đạo đức làm nền<br /> tảng. Đó là hai chân của đời sống con người. Riêng đối với Việt Nam, một nước nông<br /> nghiệp phương Đông đi lên CNXH từ hàng ngàn năm dưới chế độ phong kiến chuyên chế,<br /> gần trăm năm dưới chế độ thực dân không kém phần chuyên chế, lại càng phải chú trọng<br /> đạo đức.<br /> Với mỗi người giáo viên chúng ta thì vấn đề đạo đức lại càng phải được đặt lên<br /> hàng đầu. Qua học tập chuyên đề thì nội dung sâu sắc nhất đối với tôi đó là: “Nội dung tư<br /> tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau”<br /> 1. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là công việc rất quan trọng và rất cần<br /> thiết<br /> Hồ Chí Minh coi phát triển giáo dục là một trong những công việc đầu tiên của cách mạng.<br /> Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Bây giờ xây dựng kinh tế, không có cán bộ không làm được. Không<br /> có giáo dục, không có cán bộ thì cũng không nói gì đến kinh tế văn hóa. Trong việc đào tạo cán<br /> bộ, giáo dục là bước đầu". Hồ Chí Minh coi sự nghiệp giáo dục và đào tạo phải được quan tâm,<br /> quán triệt thường xuyên, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi dân tộc bước vào cuộc trường kỳ<br /> kháng chiến chống thực dân Pháp, Hồ Chí Minh yêu cầu: ta cần phải có một nền giáo dục<br /> kháng chiến và kiến quốc, vì chúng ta phải đào tạo cán bộ mới và giúp đỡ cán bộ cũ theo tôn<br /> chỉ kháng chiến và kiến quốc. Khi cách mạng Việt Nam cùng một lúc phải thực hiện hai nhiệm<br /> vụ chiến lược, Hồ Chí Minh nêu rõ: "Văn hóa giáo dục phải phát triển mạnh để phục vụ yêu<br /> cầu của cách mạng. Văn hóa giáo dục là một mặt trận quan trọng trong công cuộc xây dựng<br /> chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà". Khi đế quốc Mỹ mở<br /> rộng chiến tranh ra cả nước, Hồ Chí Minh xác định: Trong hoàn cảnh cả nước có chiến tranh,<br /> sự nghiệp giáo dục của chúng ta vẫn phát triển nhanh, mạnh hơn bao giờ hết. Trong hoàn cảnh<br /> nào cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt. Như vậy, với Hồ Chí Minh, cách mạng càng phát<br /> triển thì càng đòi hỏi đông đảo đội ngũ cán bộ các thế hệ, đòi hỏi dân trí phải được nâng cao,<br /> giáo dục phải phát triển để làm nhiệm vụ chăm lo bồi dưỡng các thế hệ cách mạng, trong đó<br /> đặc biệt quan trọng là thế hệ trẻ.<br /> 2. Mục đích của việc chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau<br /> Mục đích hàng đầu là đào tạo cán bộ cho cách mạng. Trong thư gửi các thầy cô giáo và học<br /> sinh dự bị đại học ở Thanh Hóa tháng 4-1952, Hồ Chí Minh viết: "Giáo dục cần nhằm vào mục<br /> đích thật thà phụng sự nhân dân". Nền giáo dục cách mạng đào tạo con em những người lao<br /> động thành "những người công dân có ích cho nước Việt Nam".<br /> Trường học là nơi đào tạo những người chủ tương lai của đất nước. Theo Người, trường<br /> học của chúng ta là trường học của chế độ dân chủ nhân dân, nhằm mục đích đào tạo những<br /> công dân và cán bộ tốt, những người chủ tương lai tốt của nước nhà. Về mọi mặt, trường học<br /> của chúng ta phải hơn hẳn trường học của thực dân và phong kiến. Đó là một nền giáo dục làm<br /> phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của học sinh; là con đường làm cho con em chúng<br /> ta thành những trò giỏi, con ngoan, bạn tốt, và mai sau là những công dân dũng cảm, cán bộ<br /> gương mẫu, người chủ xứng đáng của chế độ xã hội chủ nghĩa. Với thanh niên, phải giáo dục<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản