Tổng hợp chi tiết đồng phân hóa học phân tử

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
226
lượt xem
74
download

Tổng hợp chi tiết đồng phân hóa học phân tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tổng hợp chi tiết đồng phân hóa học phân tử', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng hợp chi tiết đồng phân hóa học phân tử

 1. 1. CH4 7. C7H16 2. C2H6 3. C3H8 4. C4H10 5. C5H12 6. C6H14 1
 2. 8. C8H18 9. C2H4 10. C3H6 11. C4H8 2
 3. 12. C5H10 13. C6H12 3
 4. 14. C2H2 15. C3H4 16. C4H6 17. C5H8 4
 5. 18. C6H10 5
 6. 20. C7H8 19. C6H6 21. C8H10 6
 7. 22. C9H12 23. CH4O 24. C2H6O 7
 8. 25. C3H8O 26. C4H10O 27. C5H12O 8
 9. 28. C6H14O 32. C4H8O 29. CH2O 30. C2H4O 31. C3H6O 9
 10. 33. C5H10O 10
 11. 37. C4H8O2 34. CH2O2 35. C2H4O2 36. C3H6O2 11
 12. 38. C5H10O2 12
 13. 39. CH5N 40. C2H7N 41. C3H9N 42. C4H11N Amin I có 4 ñp CH3-(CH2)3-NH2 CH3-CH2-CH(CH2)-NH2 CH3-CH(CH2)-CH2-NH2 CH3-CH(CH2)2-NH2 Amin II có 3ñp CH3-(CH2)2-NH-CH3 CH3-CH(CH2)-NH-CH3 CH3-NH-CH(CH2)2 Amin II có 1ñp CH3-N(CH3)-CH2-CH3 (butyl amin, sec butyl amin, iso butyl amin, N-metyl propan amin, N-etyl etan amin, N-metyl -sec- propan amin, N- di metyl etan amin, neo butan amin) 13
 14. 43. C5H13N 44. C6H15N *Amin I CH3-[CH2]4-NH2 CH3-CH2-CH2-CH2-CH(NH2)-CH3 CH3-CH3-CH(NH2)-CH2-CH3 CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-NH2 CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-NH2 CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-NH2 CH3-C(CH3)2-CH2-NH2 CH3-CH2-C(CH3)2-NH2 Amin II CH3-CH2-CH2-CH2-NH-CH2 CH3-CH2-CH2-NH-CH2-CH3 CH3-CH(CH3)-CH2-NH-CH3 CH3-CH2-CH(CH3)-NH-CH3 CH3-C(CH3)2-NH-CH3 CH3-CH(CH3)-NH-CH2-CH3 Amin III CH3-N(CH3)-CH2-CH2-CH3 CH3-CH2-N(CH3)-CH2-CH3 CH3-CH(CH3)-N(CH3)-CH3 14
 15. C7H9N 45. H2NCH2COOH 15
 16. 46. H2NC2H4COOH 47. H2NC3H6COOH 16
 17. 48. H2NC4H8COOH 17
 18. 49. H2NC5H10COOH 18
 19. eBook ðư c Download t i website: http://ebook.here.vn T i tài li u, ñ thi tr c nghi m mi n phí 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản