intTypePromotion=1
ADSENSE

tổng quan về các giao thức báo hiệu và điều khiển, chương 14

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

146
lượt xem
62
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi hai bên đồng ý tham gia cuộc thoại sau quá trình bắt tay qua Q.931 thì bước tiếp theo là hai bên thống nhất một cách thức hội thoại phù hợp bao gồm các công việc sau: Thỏa thuận về bộ CODEC được sử dụng, mở hai cổng UDP kề nhau cho các kênh logic truyền và điều khiển dòng thông tin đa phương thức, quản lý kênh logic thông qua việc xác lập máy chủ/máy khách, điều khiển tốc độ truyền dòng bit… Các thông tin trao đổi định nghĩa trong H.245 được trình bày trong sau dưới...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tổng quan về các giao thức báo hiệu và điều khiển, chương 14

  1. Chương 14: Bản tin điều khiển cuộc gọi H.245 Khi hai bên đồng ý tham gia cuộc thoại sau quá trình bắt tay qua Q.931 thì bước tiếp theo là hai bên thống nhất một cách thức hội thoại phù hợp bao gồm các công việc sau: Thỏa thuận về bộ CODEC được sử dụng, mở hai cổng UDP kề nhau cho các kênh logic truyền và điều khiển dòng thông tin đa phương thức, quản lý kênh logic thông qua việc xác lập máy chủ/máy khách, điều khiển tốc độ truyền dòng bit… Các thông tin trao đổi định nghĩa trong H.245 được trình bày trong sau dưới đây: Bảng 4.7. Các thông báo của H.245 Tên thông báo Chức năng Cho phép xác định đâu là máy chủ/máy khách để tránh xung đột. Trạng thái này Sự xác định Chủ- có thể thay đổi bất cứ lúc nào trong một khách phiên hoạt động. Các đáp ứng: ACK (chấp nhận), Reject (loại bỏ), Release (trường hợp timeout). Đảm bảo chỉ có một dòng thông tin đa phương thức được trao đổi trên kênh logic và thuật toán điều chế/giải điều chế Khả năng trao đổi để mỗi bên có thể hiểu tín hiệu nhận được. Các đáp ứng: ACK, Reject, Release. Mở một kênh logic. Các đáp ứng: ACK, Mở kênh logic Reject, Confirm (xác nhận).
  2. Đóng kênh logic hội thoại giữa các Đóng kênh Logic bên.Đáp ứng: ACK. Yêu cầu được đưa ra để chỉ rõ chế độ Yêu cầu về phương truyền luồng tin đa phương thức tiếng thức nói, hình ảnh hay dữ liệu. Các đáp ứng: ACK, Reject, Release. Cung cấp thông tin về phương thức trao Thu thập khả năng đổi của các Terminal. Trường hợp hội của các đầu cuối thoại thì cho biết bộ CODEC được sử dụng tại mỗi bên. Chỉ thị kết thúc Chỉ thị kết thúc phiên H.245. phiên 4.2.3.3. Giao thức truyền tải thời gian thực RTP Giao thức này cung cấp các dịch vụ truyền tải thoại và hình ảnh thời gian từ đầu đến cuối. Trong khi, H.323 được sử dụng để chuyển tải dữ liệu trên nền mạng gói, thì RTP cơ bản là được dùng để chuyển tải dữ liệu thông qua giao thức datagram của người dùng (UDP). RTP cùng với UDP cung cấp các chức năng của một giao thức chuyển tải (transport_protocol). RTP cung cấp các dịch vụ sau: nhận dạng trọng tải, đánh số theo dãy, đếm nhịp thời gian, và ghi thông báo vô tuyến. UDP cung cấp các dịch vụ đa thành phần và tổng kiểm tra. RTP cũng có thể được sử dụng cùng với một giao thức khác. 4.2.3.4. Giao thức điều khiển thời gian thực RTCP Giao thức này cung cấp các dịch vụ điều khiển. Chức năng cơ bản của RTCP là cung cấp sự phản hồi về chất lượng của việc phân phối dữ liệu. Những chức năng khác của RTCP gồm có: thực hiện
  3. việc nhận biết cấp truyền tải cho một tài nguyên RTP mà được gọi với cái tên chính tắc là: đồng bộ hóa thoại và hình ảnh. 4.2.4. Thiết lập và giải phóng cuộc gọi H.323 trong trường hợp đơn giản nhất Báo hiệu H.323 là một quá trình thực sự phức tạp. Tương tác giữa các phần tử trong mạng H.323 trong quá trình báo hiệu được mô tả trong hình 4.11. Một cách chi tiết thì cuộc gọi giữa hai đầu cuối H.323 được thiết lập như sau:  Trước hết cả 2 phải đã được đăng ký tại Gatekeeper.  Đầu cuối A gửi yêu cầu tới Gatekeeper đề nghị thiết lập cuộc gọi.  Gatekeeper gửi cho đầu cuối A thông tin cần thiết về đầu cuối B.  Đầu cuối A gửi bản tin SETUP tới đầu cuối B.  Đầu cuối B trả lời bằng bản tin Call Proceeding và đồng thời liên lạc với Gatekeeper để xác nhận quyền thiết lập cuộc gọi.  Đầu cuối B gửi bản tin Alerting và Connect.  Hai đầu cuối trao đổi một số bản tin H.245 để xác định chủ/tớ, khả năng xử lý của đầu cuối và thiết lập kết nối RTP.
  4. Hình 4.11. Báo hiệu thiết lập cuộc gọi giữa mạng chuyển mạch gói và PSTN Hình 4.12. Thiết lập cuộc gọi H.323 Mô tả trong hình 4.12, là trường hợp cuộc gọi điểm – điểm đơn giản nhất, khi mà báo hiệu cuộc gọi không được định tuyến tới Gatekeeper.
  5. 4.2.5. So sánh SIP và H.323 Những người đề xuất SIP cho rằng H.323 đang xuất hiện trong báo hiệu ATM và ISDN là không thích hợp cho điều khiển hệ thống VoIP nói chung và trong thoại Internet nói riêng. H.323 được khẳng định là rất phức tạp, hỗ trợ các chức năng phần lớn là không cần thiết cho thoại IP do đó đòi hỏi chi phí cao và không hiệu quả. Ví dụ H.323 xác định 3 phương pháp khác nhau để phối hợp hoạt động giữa H.225 và H.245, với các kết nối khác nhau, H.245 ngang qua kết nối H.225, và tiến hành phương pháp "kết nối nhanh" của 2 giao thức tích hợp. Mặc dù hầu hết các khả năng thực hiện chỉ hỗ trợ cho các kết nối nhanh, tính tương thích H.323 liên quan đến yêu cầu hỗ trợ của cả 3 phương pháp. Đồng thời, họ cũng cho rằng H.323 không có khả năng mở rộng yêu cầu đối với giao thức báo hiệu cho công nghệ chẳng hạn như VoIP, là những công nghệ chắc chắn sẽ phát triển và hỗ trợ các dịch vụ và đặc tính mới. Giữa H.323 và SIP có nhiều điểm tương đồng. Cả hai đều cho phép điều khiển, thiết lập và hủy bỏ cuộc gọi. Cả H.323 và SIP đều hỗ trợ tất cả các dịch vụ cần thiết. Tuy nhiên có một số điểm khác biệt giữa hai chuẩn này. Đó là:  H.323 hỗ trợ hội nghị đa phương tiện rất phức tạp. Hội nghị H.323 về nguyên tắc có thể cho phép các thành viên sử dụng những dịch vụ như bảng thông báo, trao đổi dữ liệu, hoặc hội nghị Video.  SIP hỗ trợ SIP-CGI (SIP-Common Gateway Interface) và CPL (Call Processing Language).
  6.  SIP hỗ trợ điều khiển cuộc gọi từ một đầu cuối thứ 3. Hiện nay H.323 đang được nâng cấp để hỗ trợ chức năng này. Bảng sau đây sẽ thể hiện cụ thể hơn những điểm khác nhau của H.323 và SIP: Bảng 4.8. So sánh giữa SIP và H.323 Đặc điểm so SIP H.323 sánh Tổ chức IETF ITU Quan hệ kết Ngang cấp Ngang cấp nối Dựa trên mạng Cơ sở là mạng thoại. Internet và Web. Cú Khởi điểm Giao thức báo hiệu tuân pháp và bản tin theo chuẩn ISDN Q.SIG tương tự như HTTP. Đầu cuối thông Đầu cuối thông minh Đầu cuối minh SIP H.323 SIP proxy, redirect, Các Server lõi location và H.323 Gatekeeper registration servers Giai đoạn thử nghiệm khả năng cùng hoạt động của Tình hình Đã được sử dụng rộng các thiết bị đã kết hiện nay rãi thúc. SIP nhanh chóng trở nên phổ biến. Khuôn dạng Text, UTF-8 Nhị phân ASN.1 PER bản tin 1.5 RTT (Round- Trễ thiết lập trip time), tức là chu 6-7 RTT hoặc hơn cuộc gọi kỳ nhận bản tin và
  7. nhận bản tin trả lời hay xác nhận. Phiên bản 1 và 2: máy Có 2 lựa chọn: chỉ chủ phải giám sát trong Giám sát trong thời gian thiết suốt thời gian cuộc gọi trạng thái lập cuộc gọi hoặc và phải giữ trạng thái kết cuộc gọi suốt thời gian cuộc nối TCP → hạn chế khả gọi năng mở rộng và giảm độ tin cậy. Báo hiệu Có hỗ trợ. Không hỗ trợ. quảng bá Sử dụng các giao thức khác như Gatekeeper điều khiển Chất lượng RSVP, OPS, OSP băng thông. RSVP để dịch vụ để đảm bảo chất lữu trữ tài nguyên mạng. lượng dịch vụ. Đăng ký tại Chỉ đăng ký khi trong Registrar Server, có mạng có Gatekeeper, Bảo mật xác nhận đầu cuối xác nhận và mã hóa theo và mã hoá. chuẩn H.235. Định vị đầu cuối sử dụng E.164 hoặc tên ảo Dùng SIP URL để Định vị đầu H.323 và phương pháp đánh địa chỉ. Định cuối và định ánh xạ địa chỉ nếu trong tuyến nhờ sử dụng tuyến cuộc mạng có Gatekeeper. Redirect và gọi Chức năng định tuyến Location Server. do Gatekeeper đảm nhiệm. Tính năng Hỗ trợ các tính năng Hỗ trợ các tính năng của thoại của cuộc gọi cơ bản. cuộc gọi cơ bản. Được thiết kế để hỗ trợ Hội nghị cơ sở, rất nhiều tính năng hội Hội nghị quản lý phân tán. nghị, hình ảnh và dữ liệu, quản lý tập trung
  8. → MC có thể tắc nghẽn. Tạo tính năng Dễ dàng, sử dụng và dịch vụ H.405.1. SIP-CGI và CPL. mới Khả năng mở Dễ dàng. Hạn chế. rộng Tích hợp với Rất tốt, hỗ trợ click- Kém. Web to-dial.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2