Tổng quan về danh từ P1

Chia sẻ: Mr Yo Ko | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
184
lượt xem
135
download

Tổng quan về danh từ P1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng quan về danh từ 1/ Tiếng Anh có 4 loại danh từ : ·Danh từ chung(Common nouns): Bird (chim), Policeman (cảnh sát viên), Pen (bút). ·Danh từ riêng(Proper nouns): Vietnam (Việt Nam), London (Luân Đôn), Mrs Hoa (Bà Hoa), Peter (Peter). ·Danh từ trừu tượng(Abstract nouns): Talent (tài năng), Mercy (lòng nhân ái), Joy (niềm vui), Sadness (nỗi buồn). ·Danh từ tập hợp(Collective nouns): Crowd (đám đông), Flock (đàn, bầy), Group (nhóm), Swarm (bầy, đàn), Team (đội) ... 2/ Chức năng của danh từ: ·Chủ từ của một động từ : Peter arrived (Tom đã đến) ·Bổ túc từ(complement) của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng quan về danh từ P1

Đồng bộ tài khoản