TỔNG QUAN VỀ THUẾ

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
255
lượt xem
83
download

TỔNG QUAN VỀ THUẾ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tổng quan về thuế', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TỔNG QUAN VỀ THUẾ

 1.   TỔNG QUAN VỀ THUẾ
 2. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ 1. Nguồn gốc và bản chất của thuế 2. Hệ thống thuế hiện hành 3. Phân lọai thuế 4. Cơ cấu thu ngân sách nhà nước 5. Lý thuyết trọng cung 6. Lý thuyết trọng cầu 25 Dec 2010 B02005 - Chương 1: Tổng quan 1 về thuế
 3. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ 1. Nguồn gốc và bản chất của thuế 1.1. Nguồn gốc ra đời - Thuế ra đời gắn với sự tồn tại của Nhà nước - Hình thức nộp thuế đầu tiên là bằng hiện vật, sau phát triển thành hình thức nộp là tiền. 1.2. Bản chất của thuế - Thuế mang tính bắt buộc - Thuế là khoản thu không bồi hoàn - Thuế gắn chặt với sự tồn tại của Nhà nước 25 Dec 2010 B02005 - Chương 1: Tổng quan 2 về thuế
 4. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ 2. Hệ thống thuế hiện hành - Hệ thống thuế ở Việt Nam là một hệ thống thuế gồm khoảng 8 loại thuế và khoảng hơn 100 loại phí và lệ phí được quản lý tập trung. - Danh sách các loại thuế • Thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu • Thuế tiêu thụ đặc biệt • Thuế giá trị gia tăng • Thuế thu nhập doanh nghiệp • Thuế thu nhập cá nhân 25 Dec 2010 B02005 - Chương 1: Tổng quan 3 về thuế
 5. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ • Thuế môn bài • Thuế tài nguyên • Thuế sử dụng đất nông nghiệp • Thuế nhà đất - Danh sách các loại phí: (xem phụ lục tham khảo cuối chương) 3. Phân loại thuế 3.1. Thuế trực thu - Khái niệm: Là loại thuế đánh trực tiếp vào thu nhập hoặc tài sản của đối tượng nộp thuế - Đặc điểm: 25 Dec 2010 B02005 - Chương 1: Tổng quan 4 về thuế
 6. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ • Đối tượng nộp thuế cũng chính là đối tượng chịu thuế • Tiền thuế không được cộng và giá cả hàng hóa dịch vụ. • Khó thu • Có tác dụng lớn trong việc điều hòa thu nhập • Thuế trực thu: Thuế TNCN, thuế TNDN, thuế tài sản 3.2. Thuế gián thu - Khái niệm: Là loại thuế không đánh trực tiếp vào thu nhập hoặc tài sản của đối tượng nộp thuế mà điều tiết gián tiếp thông qua giá cả hàng hóa, dịch vụ. 25 Dec 2010 B02005 - Chương 1: Tổng quan 5 về thuế
 7. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ - Đặc điểm: • Đố Đối tượng nộp thuế không phải là đối tượng chịu thuế • Tiền thuế được cộng và giá cả hàng hóa dịch vụ. • Dễ thu • Tạo nguồn thu lớn và ổn định cho NSNN • Là công cụ bảo hộ hàng hóa sản xuất kinh doanh trong nước và hướng dẫn tiêu dùng. • Thuế trực thu: thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT 25 Dec 2010 B02005 - Chương 1: Tổng quan 6 về thuế
 8. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ 4. Cơ cấu thu ngân sách - Các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí; kho thu thu phí phí; - Các khoản thu từ hoạt động kinh tế của Nhà nước; - Các khoản đóng góp của các tổ chức và cá nhân; - Các khoản viện trợ; - Các khoản thu khác theo qui định của pháp luật; - Các khoản do Nhà nước vay để bù đắp bội chi được đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước. 25 Dec 2010 B02005 - Chương 1: Tổng quan 7 về thuế
 9. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ PHÂN BIỆT PHÍ VÀ LỆ PHÍ - Phí: là khoản thu nhằm thu hồi chi phí đầu tư cung cấp các dịch vụ công cộng không thuần túy theo qui định của pháp luật và là khoản tiền mà các tổ chức, cá nhân phải trả khi sử dụng các dịch vụ công cộng đó. Lệ phí: là khoản thu gắn liền với việc cung cấp trực tiếp - các dịch vụ hành chánh của Nhà nước cho các thể nhân, pháp nhân nhằm phục vụ cho công việc quản lý hành chính Nhà nước theo qui định của pháp luật 25 Dec 2010 B02005 - Chương 1: Tổng quan 8 về thuế
 10. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ DANH MỤC PHÍ I. Phí thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 1. Thủy lợi phí. 2. Phí kiểm dịch động vật, thực vật. 3. Phí kiểm nghiệm chất lượng động vật, thực vật. 4. Phí kiểm tra vệ sinh thú y. 5. Phí bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 6. Phí kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật, thực vật. 25 Dec 2010 B02005 - Chương 1: Tổng quan 9 về thuế
 11. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ DANH MỤC PHÍ II. Phí thuộc lĩnh vực công nghiệp, xây dựng 1. Phí kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa, thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu. 2. Phí xây dựng. 3. Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính. 4. Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất. 25 Dec 2010 B02005 - Chương 1: Tổng quan 10 về thuế
 12. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ DANH MỤC PHÍ III. Phí thuộc lĩnh vực thương mại, đầu tư 1. Phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O). 2. Phí chợ. Phí ch 3. Phí thẩm định đối với kinh doanh thương mại có điều kiện. 4. Phí thẩm định hồ sơ mua bán tàu, thuyền, tàu bay. Phí đị bá 5. Phí thẩm định đầu tư. 6. Phí đấu thầu, đấu giá. 7. Phí thẩm định kết quả đấu thầu. 8. Phí giám định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 25 Dec 2010 B02005 - Chương 1: Tổng quan 11 về thuế
 13. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ IV Phí thu IV. Phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải giao thông 1. Phí sử dụng đường bộ. 2. Phí sử dụng đường thủy nội địa. 3. Phí sử dụng đường biển. 4. Phí qua cầu. 5. Phí qua 5. Phí qua đò, qua phà. qua phà. 6. Phí sử dụng cảng, nhà ga. 7. Phí neo, đậu. 8. Phí bảo đảm hàng hải. Phí đả hà 9. Phí hoa tiêu, dẫn đường. 10. Phí trọng tải tàu, thuyền cập cảng. 11. Phí luồng, lạch. 12. Phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước. 13 Phí ki đị ph 13. Phí kiểm định phương tiện vận tải, ph. đánh bắt thủy sản. ti ph th 25 Dec 2010 B02005 - Chương 1: Tổng quan 12 về thuế
 14. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ V. Phí thuộc lĩnh vực thông tin, liên lạc 1. Phí sử dụng và bảo vệ tần số vô tuyến điện. 2. Phí cấp tên miền địa chỉ sử dụng Internet. 3. Phí khai thác và sử dụng tài liệu do Nhà nước quản lý. 4. Phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính viễn thông. Phí th đị ki ho độ chính vi thông VI. Phí thu VI. Phí thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội an ninh, tr an toàn xã 1. Phí kiểm định kỹ thuật máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn. 2. Phí an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Phí 3. Phí xác minh giấy tờ, tài liệu. 4. Phí trông giữ xe 25 Dec 2010 B02005 - Chương 1: Tổng quan 13 về thuế
 15. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ VII. Phí thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội 1. Phí giám định di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. Phí giám đị di gia 2. Phí tham quan. 3. Phí thẩm định văn hóa phẩm. 4. Phí giới thiệu việc làm. VIII. Phí thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo 1. Học phí. 2. Phí dự thi, dự tuyển 25 Dec 2010 B02005 - Chương 1: Tổng quan 14 về thuế
 16. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ IX. Phí thuộc lĩnh vực y tế 1. Viện phí. Vi phí 2. Phí phòng, chống dịch bệnh. 3. Phí giám định y khoa. Phí giám đị khoa 4. Phí kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc. 5. Phí kiểm dịch y tế. 6. Phí kiểm nghiệm trang thiết bị y tế. 7. Phí kiểm tra, kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm. 8. Phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược 25 Dec 2010 B02005 - Chương 1: Tổng quan 15 về thuế
 17. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ X. Phí thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường 1. Phí bảo vệ môi trường. Phí môi tr 2. Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. 3. Phí vệ sinh. 4. Phí phòng, chống thiên tai. 5. Phí sở hữu công nghiệp. 6. Phí 6. Phí cấp mã số, mã vạch. mã mã 7. Phí sử dụng dịch vụ an toàn bức xạ. 8. Phí thẩm định an toàn bức xạ. 9. Phí thẩm định điều kiện hoạt động khoa học và công nghệ. Phí th đị ki độ kh 10. Phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ. 11. Phí kiểm định phương tiện đo lường. 25 Dec 2010 B02005 - Chương 1: Tổng quan 16 về thuế
 18. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ XI. Phí thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, hải quan 1. Phí cung cấp thông tin về tài chính doanh nghiệp 2. Phí bảo lãnh, thanh toán khi được cơ quan, tổ chức cấp Phí lã th khi dịch vụ bảo lãnh, thanh toán. 3. Phí sử dụng thiết bị, cơ sở hạ tầng chứng khoán. 4. Phí hoạt động chứng khoán. 5. Phí niêm phong, kẹp chì, lưu kho Hải quan. XII. Phí thuộc lĩnh vực tư pháp 1. Án phí. 2. Phí giám định tư pháp. 3. Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm. 4. Phí thuộc lĩnh vực pháp Phí thu pháp 25 Dec 2010 B02005 - Chương 1: Tổng quan 17 về thuế
 19. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ DANH MỤC LỆ PHÍ I. Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến quyền và nghĩa vụ phí qu lý nhà liên quan đế quy và ngh của công dân 1. Lệ phí quốc tịch. 2. Lệ phí hộ tịch, hộ khẩu. kh 3. Lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực xuất cảnh, nhập cảnh. 4. Lệ phí áp dụng tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài. 5. Lệ phí tòa án. 6. Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm phí gi phép lao độ cho ng ngoài làm việc tại Việt Nam. 7. Lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp. . 25 Dec 2010 B02005 - Chương 1: Tổng quan 18 về thuế
 20. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ II. Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến quyền sở hữu, quy quyền sử dụng tài sản tài 1. Lệ phí trước bạ. 2. Lệ phí địa chính. phí đị chính 3. Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm. 4. Lệ phí bảo hộ quyền tác giả. quy tác 5. Lệ phí bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. 6. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng. 7. Lệ phí quản lý phương tiện giao thông. 8. Lệ phí cấp biển số nhà. 25 Dec 2010 B02005 - Chương 1: Tổng quan 19 về thuế

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản