intTypePromotion=1

Tổng quan về Thương mại điện tử: Phần 1

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:111

0
76
lượt xem
6
download

Tổng quan về Thương mại điện tử: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Thương mại điện tử do TS. Nguyễn Hoài Anh và ThS. Ao Thu Hoài, giảng viên khoa Quản trị kinh doanh, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn. Nội dung phần 1 tài liệu gồm 2 chương, đề cập đến những nội dung sau: Tổng quan về thương mại điện tử; cơ sở phát triển thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tìm hiểu về tài liệu này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng quan về Thương mại điện tử: Phần 1

TS. NGUYỄN HOÀI ANH - ThS. AO THU HOÀI<br /> <br /> THtftf HC N A I<br /> ^ ... *<br /> SIỄ N YV<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN BƯU ĐIỆN<br /> Hà Nội. tháng 9 - 2007<br /> <br /> Mã số; HK 02 HM 07<br /> <br /> LỜI NHÀ XUẤT BẢN<br /> Thương mại điện tử đang ngày một chiếm ưu thế trong các<br /> mối quan hệ trực tiếp giữa doanh nghiệp (business), người tiêu<br /> dùng (consumer) và chính phủ (government). Thông qua môi<br /> trường mạng và Internet, các hoạt động giao dịch điện tử sử dụng<br /> các kỹ thuật thông tin được tiến hành một cách nhanh chóng,<br /> thuận tiện mà không bị hạn chế bởi các yếu tô' như: Thcd gian,<br /> không gian, địa điểm, thanh to á n ... O iính vì những đặc điểm ưu<br /> việt này mà các kế hoạch xây dựng cổng giao dịch điện tử, siêu thị<br /> ảo được các doanh nghiệp, tổ chức coi ữọng và cho đây là một<br /> bước phát triển có tmh khả ửii cao.<br /> Để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu tìin hiểu những vấn đề về<br /> Thương mại điện tử, Nhà xuất bản Buu điện xuất bản cuốn sách<br /> "'Thương m ạ i điện t ử ' do TS. Nguyễn Hoài Anh và ThS. Ao Thu<br /> Hoài, giảng viên khoa Quản trị kinh doanh, Học viện Công nghệ<br /> Bưu chứih Viễn thông biên soạn. Nội dung cuốn sách gồm 6<br /> chương, đề cập đến những nội dung sau: Tổng quan về thương<br /> mại điện tử; C ơ s ỏ phát triển thương mại điện tử; Các hình thức<br /> giao dịch trong thương mại điện tử; Thanh toán điện tử; Xầy<br /> dựng giải pháp thương m ại điện tử và Doanh nghiệp Việt Nam<br /> với thương m ại điện tử.<br /> Cuốn sách này sẽ là tài liệu cần thiết cho đào tạo chuyên<br /> ngành Quản trị kinh doanh thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính<br /> <br /> Viễn thông, các cán bộ quản lý Tập đoàn Bưu chính Viễn thông<br /> Việt Nam, các doanh nghiệp kinh doanh sử dụng thương mại<br /> điện tử và những người quan tâm đến vấn đề này.<br /> Các ý kiến đóng góp của quý vị bạn đọc, xin gửi về địa chỉ<br /> N h à xu ấ t bản B ư u điện 18 N g u yễ n D u, H à N ội; Đ iện thoại<br /> 04. 9430202; F ax: 04.9431285.<br /> Trán trọng cảm ơn!<br /> H à Nội, tháng 9 năm 2007<br /> NHÀ XUẤT BẢN BƯU ĐIỆN<br /> <br /> Chương 1 - Tổng quan về thương m ại điện tử<br /> <br /> 7<br /> <br /> Chương 1<br /> <br /> TỐNG QUAN VÈ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ<br /> 1.1. SÓ HOÁ VÀ “NÈN KINH TẾ s ố HOÁ”<br /> Đầu thế kỷ XXI, để liên lạc với nhau, người ta sử dụng các hệ<br /> thống ký hiệu như âm thanh, hình ảnh, và chữ viết. Trong nửa đầu<br /> thế kỷ này, kỹ thuật số (Digital Technique) trên cơ sở hệ nhị phân<br /> (binary system, dùng hai chữ số 0 và 1; mỗi số đó gọi là một bit, 8<br /> bit gọi là mộí byte; biểu diễn điện tử tương ứng của hai số ấy là<br /> “mạch mở” và “mạch đóng”) bắt đầu phát triển và hoàn thiện dần;<br /> hình ảnh (kể cả chữ viết, con số, các ký hiệu khác) và âm thanh đều<br /> được số hoá thành các nhóm bit điện tử, để ghi lại, lưu giữ trong<br /> môi trường từ, truyền đi, và đọc bằng điện tử, tất cả đều với tốc độ<br /> ánh sáng (300 nghìn km/giây).<br /> Kỹ thuật số được áp dụng trước hết vào mảy tính điện tử, tiếp<br /> đó sang các lĩnh vực khác (điện thoại di động, ửiẻ tín dụng...). Việc<br /> áp dụng kỹ thuật số có thể coi là một cuộc cách mạng vĩ đại trong<br /> lịch sử nhân loại, gọi là cuộc cách mạng số hoá (Digital Revolution),<br /> mở ra “kỷ nguyên số hoá” (Digital Age).<br /> Cách mạng số hoá diễn ra với lốc độ rất cao: Chiếc máy tỉnh<br /> điện tử đầu tiên có thể chương trình hoá (ENiAC - Elecứonic<br /> Numerical integrator Computer) ra đời năm 1946, có kích thước<br /> bằng 4 - 5 gian buồng, trị giá nhiều triệu đô-la, và chỉ thực hiện<br /> được 5.000 lệnh trong một giây; 50 năm sau, máy tính điện tử cá<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2