Trắc nghiệm dao động điều hòa - Đề 3

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
123
lượt xem
10
download

Trắc nghiệm dao động điều hòa - Đề 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm dao động điều hòa - đề 3', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm dao động điều hòa - Đề 3

  1. Dao đ ng đi u hoà - Đ 3 : Câu h i 1: A. B. C. D. E. Câu h i 2: Cho m t v t n ng M, kh i lư ng m = 1 kg treo vào m t lò xo th ng đ ng có đ c ng k = 400 N/m. G i Ox là tr c t a đ có phương trùng v i phương giao đ ng c a M, và có chi u hư ng lên trên, đi m g c O trùng v i v trí cân b ng. Khi M dao đ ng t do v i biên đ 5 cm, tính đ ng năng Ed1 và Ed2 c a qu c u khi nó đi ngang qua v trí x1 = 3 cm và x2 = -3 cm. A. Ed1 = 0,18J và Ed2 = - 0,18 J. B. Ed1 = 0,18J và Ed2 = 0,18 J. C. Ed1 = 0,32J và Ed2 = - 0,32 J. D. Ed1 = 0,32J và Ed2 = - 0,32 J. E. Ed1 = 0,64J và Ed2 = - 0,64 J. A. B. C. D. E. Câu h i 3: Cho m t v t hình tr , kh i lư ng m = 400g, di n tích đáy S = 50 m2, n i trong nư c, tr c hình tr có phương th ng đ ng. n hình tr chìm vào nư c sao cho v t b l ch kh i v trí cân b ng m t đo n x theo phương th ng đ ng r i th ra. Tính chu kỳ dao đ ng đi u hòa c a kh i g . A. T = 1,6 s B. T = 1,2 s C. T = 0,80 s D. T = 0,56 s E. T = 0,40 s A. B. C. D. E.
  2. Câu h i 4: A. B. C. D. E. Câu h i 5: M t v t M dao đ ng đi u hòa d c theo tr c Ox. Chuy n đ ng c a v t đư c bi u th b ng phương trình x = 5 cos(2πt + 2)m. Tìm đ dài c c đ i c a M so v i v trí cân b ng. A. 2m B. 5m C. 10m D. 12m E. 5πm A. B. C. D. E. Câu h i 6: M y v t M dao đ ng đi u hòa có phương trình t a đ theo th i gian là x = 5 cos (10t + 2) m. Tìm v n t c vào th i đi m t. A. 5sin (10t + 2) m/s B. 5cos(10t + 2) m/s C. -10sin(10t + 2) m/s D. -50sin(10t + 2) m/s E. 50cos(10t + 2) m/s A. B. C. D. E. Câu h i 7: Khi l y ngón tay đâm nh vào m t b nư c, b n th y nư c trong b t o nên nh ng sóng dao đ ng tu n hoàn. N u v trí cao nh t c a nư c bên trên v trí cân b ng là 5mm, và v trí này xu t hi n c sau m i giây, tìm phương trình bi u di n dao đ ng c a nư c:
  3. A. y = 5 cos (2πt + π) mm B. y = 5 cos (2πt) mm C. 5 sin (2πt) mm D. 5 sin (2πt + π) m E. T t c các câu trên đ u đúng A. B. C. D. E. Câu h i 8: M t v t có kh i lư ng m = 1kg đư c treo vào đ u m t lò xo có đ c ng k = 10 N/m, dao đ ng v i đ d i t i đa so v i v trí cân b ng là 2m. Tìm v n t c c c đ i c a v t. A. 1 m/s B. 4,5 m/s C. 6,3 m/s D. 10 m/s E. 20 m/s A. B. C. D. E. Câu h i 9: Khi m t v t dao đ ng đi u hòa doc theo tr c x theo phương trình x = 5 cos (2t)m, hãy xác đ nh vào th i đi m nào thì t ng năng c a v t c c đ i. A. t = 0 B. t = π/4 C. t = π/2 D. t = π E. T ng năng không thay đ i A. B. C. D. E. Câu h i 10: M t lò xo khi chưa treo v t gì vào thì có chhi u dài b ng 10 cm; Sau khi treo m t v t có kh i lư ng m = 1 kg, lò xo dài 20 cm. Kh i lư ng lò xo xem như không đáng k , g = 9,8 m/s2. Tìm đ c ng k c a lò xo. A. 9,8 N/m B. 10 N/m C. 49 N/m D. 98 N/m E. 196 N/m A. B. C. D. E.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản