Trắc nghiệm hệ điều hành Windows

Chia sẻ: Trần Tuấn Việt | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:22

0
1.323
lượt xem
444
download

Trắc nghiệm hệ điều hành Windows

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu hỏi trắc nghiệm hệ điều hành Windows (Câu hỏi có ảnh minh họa)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm hệ điều hành Windows

 1. (Câu hỏi có ảnh minh họa) : Bạn đang ở cửa sổ My Computer, theo hình minh hoạ, phát biểu nào dưới đây  là sai: A. nhấn nút số 1 để nhanh chóng trở về màn hình nền Desktop B. nhấn nút số 2 để mở chương trình duyệt Web C. nhấn nút số 3 để mở My Documents D. nhấn nút số 4 để mở chương trình MS­Word  C (Câu hỏi có ảnh minh họa) : Chọn phát biểu đúng: A. Theo hình minh hoạ, để bắt đầu cài đặt máy in thì nhắp chọn thực đơn File­>Setup. B. Phải có ít nhất một máy in được kết nối với máy tính khi cài đặt máy in C. Chỉ có thể cài duy nhất một máy in trong cửa sổ Printers. D. Để bắt đầu cài đặt máy in thì nhắp đúp lên biểu tượng Add Printer  D (Câu hỏi có ảnh minh họa) : Để chọn dãy tệp tin trong cửa sổ thư mục như hình minh hoạ, A. nhấn tố hợp phím Ctrl+A. B. dùng chuột kết hợp với phím bấm Shift. C. nhắp chọn thực đơn Edit­>Select All. D. chúng ta có thể chọn một trong ba cách nêu trên  D (Câu hỏi có ảnh minh họa) : Đếm theo hình minh hoạ: A. Có duy nhất 1 thư mục.
 2. B. Có 2 tệp tin, 1 thư mục và một chương trình Excel C. Có 2 tệp tin và 2 thư mục. D. Có 1 tệp tin và 3 thư mục.  A (Câu hỏi có ảnh minh họa) : Muốn chia sẻ một thư mục trên máy để máy khác có thể kết nối và sử dụng  thì: A. Chọn mục Sharing and Security. B. Chọn mục Eject. C. Chọn mục Create Shortcut. D. Chọn mục Copy.  A (Câu hỏi có ảnh minh họa) : Chọn phát biểu đúng: A. Theo hình minh hoạ, để bắt đầu cài đặt máy in thì nhắp chọn thực đơn File­>Setup. B. Phải có ít nhất một máy in được kết nối với máy tính khi cài đặt máy in C. Chỉ có thể cài duy nhất một máy in trong cửa sổ Printers. D. Để bắt đầu cài đặt máy in thì nhắp đúp lên biểu tượng Add Printer D (Câu hỏi có ảnh minh họa) : Thao tác nào phải dùng đến thực đơn lệnh Edit: A. Lựa chọn toàn bộ thư mục và tệp tin B. Đổi tên tệp tin. C. Sao chép tệp tin. D. Cả phương án A và phương án C  D
 3. (Câu hỏi có ảnh minh họa) : Thao tác nào phải dùng đến thực đơn lệnh File: A. Tạo thư mục mới. B. Đổi tên tệp tin. C. Mở (Open)thư mục. D. Khi cần sử dụng một trong 3 thao tác trên.  D (Câu hỏi có ảnh minh họa) : Theo hinh minh hoạ: A. Nhắp đúp lên biểu tượng Microsoft Excel sẽ là mở cửa sổ chương trình bảng tính MS­Excel. B. Không thể thay đổi tên của biểu tượng Qd1204.doc. C. Không thể thay đổi tên của biểu tượng baitap1.xls D. Không thể thay đổi tên của biểu tượng congvan.  A (Câu hỏi có ảnh minh họa) : Theo hinh minh hoạ:
 4. A. Nhắp đúp lên biểu tượng baitap1.xls sẽ làm mở cửa sổ chương trình bảng tính MS­Excel. B. có thể đổi tên Qd1204.doc thành ABC.TXT C. có thể thay đổi hình biểu tượng của lối tắt (shortcut) D. có thể làm được cả ba điều trên.  D (Câu hỏi có ảnh minh họa) : Theo hình minh hoạ, A. nhắp chuột trên biểu tượng My Computer sẽ làm mở 1 cửa sổ. B. nhắp chuột phải trên biểu tượng My Computer sẽ làm xuất hiện hộp lệnh như trong hình. C. nhắp đúp chuột trên biểu tượng My Computer sẽ làm mở 1 cửa sổ. D. cả ba phát biểu trên đều đúng.  C Theo hình minh hoạ, A. nhập tên tệp tin cần tìm vào vùng số 1 B. thao tác ở vùng số 3 khi muốn hạn chế ổ đĩa tìm kiếm C. thao tác với vùng 4 nếu muốn tìm kiếm tệp tin theo ngày tạo lập D. cả ba phát biểu trên đều đúng  D
 5. Theo hình minh hoạ: A. Muốn đặt tên mới thì chọn mục Rename. B. Muốn biết đĩa còn dung lượng trống là bao nhiêu thì chọn mục Properties C. Muốn định dạng rãnh từ của đĩa thì chọn mục Format. D. Windows hỗ trợ thực hiện cả 3 mục trên.  D (Câu hỏi có ảnh minh họa) : Theo hình minh họa:
 6. A. Muốn sắp xếp kết quả tìm kiếm theo tên thì bấm nút Name. B. Muốn sắp xếp kết quả tìm kiếm theo kiểu thì bấm nút Type. C. Muốn chọn ổ đĩa tìm kiếm thì bấm chọn ô Look in. D. Cả 3 phát biểu trên đều đúng.  D (Câu hỏi có ảnh minh họa) : Theo hình minh hoạ: A. để chuyển đổi máy in ưu tiên, nhắp chọn thực đơn Edit. B. để cài thêm máy in, nhắp chọn thực đơn File. C. có hai máy in đã được cài đặt nhưng HP Laser Jet 5N là máy in ưu tiên D. máy in ưu tiên là HP Laser Jet 6L  C (Câu hỏi có ảnh minh họa) : Theo hình minh hoạ, các biểu tượng trên màn hình không được sắp xếp tự  động. Để chúng được tự động sắp xếp thẳng hàng thì A. nhắp chọn Refresh B. nhắp chọn New­>Auto Arrange C. nhắp chọn Active Desktop­>Auto Arrange D. nhắp chọn Arrange Icons­>Auto Arrange C
 7. (Câu hỏi có ảnh minh họa) : Theo hình minh hoạ, chúng ta có thể khẳng định rằng: A. thanh tiêu đề trên hai cửa sổ đã bị che dấu. B. chỉ có 1 tệp tin đang được chọn. C. thanh tiêu đề của cửa sổ 2 đã bị che dấu. D. cửa sổ 1 chỉ có 1 tệp duy nhất, không có thư mục con.  D (Câu hỏi có ảnh minh họa) : Theo hình minh hoạ, để di chuyển trạng thái chọn đến được My Computer,  chúng ta thực hiện A. nhấn phím Tab nhiều lần B. sử dụng các phím mũi tên C. nhấn phím Ctrl nhiều lần D. nhấn phím Shift nhiều lần  B
 8. (Câu hỏi có ảnh minh họa) Theo hình minh hoạ, để tạo thư mục mới trong thư mục cuaso1 A. nhắp chọn thực đơn File B. nhắp chọn thực đơn Edit C. nhấn tổ hợp phím Ctrl+C D. nhấn tổ hợp phím Ctrl+V  A (Câu hỏi có ảnh minh họa) : Theo hình minh hoạ, để di chuyển trạng thái chọn đến được My Computer,  chúng ta thực hiện A. nhấn phím Tab nhiều lần B. sử dụng các phím mũi tên C. nhấn phím Ctrl nhiều lần D. nhấn phím Shift nhiều lần  B (Câu hỏi có ảnh minh họa) Theo hình minh hoạ, giải thích nào là sai đối với các mục lệnh trong Edit: A. nhấn chọn Copy là để sao chép tệp bang1.xls nhưng chưa xác định nơi để tạo bản sao. B. nhấn chọn Copy To Folder là để sao chép tệp bang1.xls có làm xuất hiện hộp thoại yêu cầu xác định vị  trí tạo bản sao. C. nhấn chọn Cut tương đương với việc nhấn nút Delete xoá bỏ tệp bang1.xls ra khỏi thư mục. D. nhấn chọn Select All tương đương với việc nhấn tổ hợp phím Ctrl+A.  C
 9. (Câu hỏi có ảnh minh họa) : Theo hình minh hoạ, muốn thay đổi ảnh nền của Desktop thì nhắp đúp chuột  vào biểu tượng: A. Add/Remove Program B. Mouse C. Display D. Folder Options  C (Câu hỏi có ảnh minh họa) : Theo hình minh hoạ, muốn đổi tên tệp tin thì việc đầu tiên phải làm là A. nhắp chọn thực đơn File B. nhắp chọn tệp tin cần đổi tên C. nhắp chọn thực đơn Edit D. nhắp chọn thực đơn View 
 10. B (Câu hỏi có ảnh minh họa) : Theo hình minh hoạ, muốn đổi tên tệp tin thì việc đầu tiên phải làm là A. nhắp chọn thực đơn File B. nhắp chọn tệp tin cần đổi tên C. nhắp chọn thực đơn Edit D. nhắp chọn thực đơn View  B (Câu hỏi có ảnh minh họa) : Theo hình minh hoạ, nhấn chọn mục Copy trong thực đơn Edit là để A. sao chép tệp tin B. sao lưu tệp tin C. cắt dán tệp tin D. di chuyển tệp tin đến thư mục khác A
 11. (Câu hỏi có ảnh minh họa) : Theo hình minh hoạ, người sử dụng có thể: A. xoá tệp tin đã được tìm thấy. B. đổi tên tệp tin đã được tìm thấy C. tìm thấy tất cả các tệp tin .TXT có trên ổ đĩa C: D. làm được cả 3 điều trên  D (Câu hỏi có ảnh minh họa) : Theo hình minh họa, nhấn nút Folders trên thanh công cụ là để: 1. tạo một thư mục mới. 2. di chuyển thư mục. 3. mở cửa sổ cây thư mục được hệ điều hành MS­Windows quản lý. 4. mở cửa sổ My Computer  C
 12. (Câu hỏi có ảnh minh họa) : Theo hình minh hoạ, phát biểu nào dưới đây là sai: A. nhấn nút Empty Recycle Bin là để xoá cả 5 tệp tin đang có ra khỏi thùng rác. B. nhấn nút Empty Recycle Bin là để hồi phục 5 tệp tin đang có về vị trí trước khi xoá. C. nhấn nút Restore All là để hồi phục 5 tệp tin đang có trong thùng rác. Chúng sẽ được trả về vị trí trước khi  xoá. D. Muốn hồi phục chỉ 1 tệp tin a1.bmp thì thao tác đầu tiên phải là chọn tệp tin a1.bmp.  B (Câu hỏi có ảnh minh họa) : Theo hình minh hoạ, phát biểu nào dưới đây là sai: A. cuaso1 đang là cửa sổ hoạt động. B. nếu nhắp chuột lên biểu tượng teptin2.txt thì cuaso2 sẽ trở thành cửa sổ hoạt động. C. nhắp đúp chuột lên thanh tiêu đề của cuaso1 sẽ làm cửa sổ này được phóng to toàn màn hình. D. có thể khẳng định rằng thư mục cuaso1 chỉ chứa 1 tệp tin.  D
 13. (Câu hỏi có ảnh minh họa) : Theo hình minh hoạ, phát biểu nào dưới đây là sai A. muốn chọn teptin2.txt thì chỉ cần nhắp chuột vào biểu tượng teptin2.txt B. có thể thực hiện chọn rời rạc teptin1.txt và teptin2.txt, sau đó nhấn phím Delete để xoá đồng thời cả hai  tệp. C. có thể sao chép teptin1.txt từ cửa sổ 1 sang cửa sổ 2. D. có thể di chuyển teptin1.txt từ cửa sổ 1 sang cửa sổ 2  B (Câu hỏi có ảnh minh họa) : Theo hình minh hoạ, phát biểu nào dưới đây là sai: A. nhắp đúp chuột vào biểu tượng Date/Time để có thể chỉnh sửa thời gian hệ thống B. nhắp đúp chuột vào biểu tượng Fonts để cài thêm phông chữ tiếng Việt C. nhắp đúp chuột vào biểu tượng Display để thay đổi độ phân giải màn hình D. nhắp đúp chuột vào Keyboard khi muốn gắn 2 bàn phím vào Mainboard  D
 14. (Câu hỏi có ảnh minh họa) : Theo hình minh họa, phát biểu nào dưới đây là sai: A. Đây là cửa sổ thư mục My Documents. B. Từ cửa sổ này có thể chuyển nhanh đến của sổ My Computer. C. Dung lượng dữ liệu của thư mục này là 7MB D. Bấm nút BACK trên thanh công cụ để chuyển ngay về màn hình nền Desktop.  D (Câu hỏi có ảnh minh họa) : Theo hình minh hoạ, phát biểu nào dưới đây là sai: A. Muốn làm xuất hiện thanh trạng thái thì nhắp chuột vào mục Status Bar B. Các tệp tin trong cửa sổ đang được hiển thị ở dạng Details C. Để sắp xếp thứ tự hiển thị các tệp tin theo tên thì nhắp chọn mục Arrange Icons­>by name D. Muốn ẩn/hiện thanh công cụ thì nhắp chọn Explorer Bar­>Hide/Unhide  D
 15. (Câu hỏi có ảnh minh họa) : Theo hình minh hoạ, phát biểu nào là sai: A. nhắp chọn mục Open để mở chương trình chỉnh sửa tệp ảnh win4.jpg B. nhấn chọn mục Delete tương đương với nhấn nút Delete trên bàn phím C. nhấn chọn mục Create Shortcut để tạo lối tắt cho tệp tin win4.jpg D. nhấn chọn mục Create Shortcut để tạo lối tắt cho thư mục HDH  D (Câu hỏi có ảnh minh họa) : Theo hình minh hoạ, phát biểu nào dưới đây là sai: A. Thư mục TempET4 là thư mục con của thư mục Program Files B. Thư mục TempEI4 chứa 5 tệp tin, không có thư mục con C. Nhấn nút Folders trên thanh công cụ tương đương với việc nhấn nút (x) đóng vùng cây thư mục­Folders D. Muốn đóng cửa sổ TempEI4, nhắp chọn thực đơn File­>Close  A
 16. (Câu hỏi có ảnh minh họa) : Theo hình minh hoạ, tệp tin đã được chọn. Nếu chúng ta nhắp đúp chuột lên  tệp tin thì: A. không có gì xảy ra. B. tương đương với nhấn nút Delete. C. nội dung tệp tin được mở trong cửa sổ Notepad. D. cửa sổ thư mục bị thu nhỏ lại.  C (Câu hỏi có ảnh minh họa) : Theo hình minh họa, thẻ Setting dùng để A. làm tăng hoặc giảm độ phân giải màn hình. B. thay đổi ảnh trên màn hình nền­Desktop C. thay đổi màu sắc của màn hình nền D. thay đổi tên công ty sản xuất màn hình  A
 17. (Câu hỏi có ảnh minh họa) : Theo hình minh họa, trong cửa sổ kết quả người sử dụng có thể : A. sao chép các tệp tin đến một thư mục mới. B. nhìn thấy các tệp lối tắt (shortcut). C. xoá các thư mục được tìm thấy. D. thực hiện được cả ba mục trên.  D (Câu hỏi có ảnh minh họa) : Theo hình minh hoạ, trong cửa sổ kết quả người sử dụng không thể A. xoá tệp tin. B. đổi tên tệp tin. C. mở tệp tin bằng thao tác nhắp đúp chuột lên biểu tượng. D. tìm thấy các tệp văn bản có phần mở rộng .doc.  D
 18. (Câu hỏi có ảnh minh họa) : Theo hình minh họa kết quả tìm kiếm, chúng ta có thể: A. tìm thấy những tệp tin đã bị xoá trên ổ đĩa C. B. Gõ câu lệnh để xoá tất cả các tệp tin chứa trên ổ đĩa cứng. C. khôi phục các tệp tin đã bị xóa trước đó. D. Khẳng định tệp tin CONGVAN.TXT có tồn tại trên đĩa C của máy tính hay không.  D (Câu hỏi có ảnh minh họa) : Theo hình minh hoạ vùng cây thư mục­Folders, đang xuất hiện ở bên trái cửa  sổ: A. dấu trừ [­] ở đầu nút thư mục cho biết thư mục mẹ có chứa thư mục con và chúng đang được hiển thị B. dấu cộng [+] cho biết thư mục mẹ có chứa thư mục con và chúng đang bị che dấu C. nếu không có dấu cộng hoặc trừ ở đầu nút thư mục thì có thể khẳng định rằng thư mục không có thư mục  con D. cả ba phát biểu trên đều đúng  D
 19. (Câu hỏi có ảnh minh họa) : Theo hình vẽ, nút Folder trên thanh công cụ có chức năng A. tạo một thư mục mới. B. di chuyển một thư mục đến một vị trí khác. C. đổi tên thư mục D. cả 3 phát biểu trên đều sai. D (Câu hỏi có ảnh minh họa) : Theo hình vẽ, chúng ta có thể khẳng định A. có 1 biểu tượng lối tắt đến MS­Word. B. có 1 biểu tượng lối tắt đến Internet Explorer. C. nhắp chọn mục New sẽ cho phép tạo thư mục mới. D. cả ba phát biểu trên đều đúng. D
 20. (Câu hỏi có ảnh minh họa) : Theo hình vẽ, chúng ta có thể khẳng định A. có 1 biểu tượng lối tắt đến MS­Word. B. có 1 biểu tượng lối tắt đến Internet Explorer. C. nhắp chọn mục New sẽ cho phép tạo thư mục mới. D. cả ba phát biểu trên đều đúng.  D (Câu hỏi có ảnh minh họa) : Theo hình minh hoạ, chúng ta có thể khẳng định rằng: A. thanh tiêu đề trên hai cửa sổ đã bị che dấu. B. chỉ có 1 tệp tin đang được chọn. C. thanh tiêu đề của cửa sổ 2 đã bị che dấu. D. cửa sổ 1 chỉ có 1 tệp duy nhất, không có thư mục con.  D
Đồng bộ tài khoản