intTypePromotion=3

Trắc nghiệm hóa C3_0019 + đáp án

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
58
lượt xem
9
download

Trắc nghiệm hóa C3_0019 + đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hóa c3_0019 + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm hóa C3_0019 + đáp án

  1. [] C u hình electron l p v ngoài cùng c a m t ion là . Ion đó là A. B. ho c C. ho c D. ho c [] Electron cu i cùng phân b vào nguyên t X là . S electron l p ngoài cùng c a X là A. 3 B. 2 C. 5 D. 7 [] Nguyên t c a nguyên t X có electron cu i cùng đư c phân b vào phân l p . X có c u hình electron nào dư i đây? A. B. C. D. ho c [] Cation kim lo i có c u hình electron l p ngoài cùng là . C u hình electron l p ngoài cùng c a nguyên t M là A. ho c ho c B. ho c C. ho c D. ho c [] Anion có c u hình electron l p ngoài cùng là . T ng s electron l p v c a là bao nhiêu? A. 18 B. 16 C. 9 D. 20 [] Anion có c u hình electron l p ngoài cùng là . C u hình electron nguyên t c a X là A. B. C. D. T t c đ u sai [] Ion nào dư i đây không có c u hình electron c a khí hi m? A. B. C.
  2. D. Bi t Na (Z=11), Al (Z=13), S (Z=16), Mn (Z=25) [] Nguyên t c a nguyên t X có electron cu i cùng đư c đi n vào phân l p . Nguyên t c a nguyên t Y có s electron cu i cùng đư c đi n vào phân l p . K t lu n nào dư i đây là đúng? A. C X và Y đ u là kim lo i B. C X và Y đ u là phi kim C. X là kim lo i còn Y là phi kim D. X là phi kim còn Y là kim lo i [] Nguyên t c a nguyên t X có electron cu i cùng đư c đi n vào phân l p . Nguyên t c a nguyên t Y có s electron cu i cùng đư c đi n vào phân l p . S proton c a X và Y l n lư t là A. 13 và 15 B. 12 và 14 C. 13 và 14 D. 12 và 15 [] Cho các nguyên t có electron cu i cùng đư c đi n vào các phân l p như sau: Nguyên t kim lo i là Ch n m t đáp án dư i đây A. và B. C. D. Không có nguyên t nào [] Anion có c u hình electron là . S electron l p ngoài cùng c a X là A. 6 B. 4 C. 2 D. 1 [] Anion có c u hình electron là . C u hình electron c a X là A. B. C. D. [] Nguyên t c a nguyên t X có Z=12. C u hình electron c a là A. B. C. D. [] Nguyên t c a nguyên t X có Z=12. S electron thu c l p ngoài cùng c a nguyên t nguyên t X là A. 1
  3. B. 8 C. 6 D. 2 [] Oxi có 3 đ ng v . Ch n câu tr l i đúng A. S proton c a chúng l n lư t là 8, 9, 10 B. S nơtron c a chúng l n lư t là 16, 17, 18 C. S nơtron c a chúng l n lư t là 8, 9, 10 D. Trong m i đ ng v s nơtron l n hơn s proton [] Ch n m nh đ đúng trong các m nh đ sau? A. H t nhân nguyên t không ch a nơtron B. Không có nguyên t nào mà h t nhân nguyên t không ch nơtron C. Nguyên t có t ng các h t mang đi n ít hơn s h t không mang đi n là 4 D. H t nhân nguyên t có 3 electron và 3 nơtron [] Nguyên t có c u hình electron là . H t nhân nguyên t X có A. 13 proton và 14 nơtron B. 13 proton và 14 electron C. 14 proton và 13 nơtron D. 14 proton và 14 electron [] Nguyên t nguyên t X có 19 electron. tr ng thái cơ b n X có s obitan ch a electron là bao nhiêu? A. 8 B. 9 C. 11 D. 10 [] Ch n m nh đ đúng trong các m nh đ dư i đây A. Các electron trong cùng m t l p có năng lư ng b ng nhau B. Các electron trong cùng m t phân l p có năng lư ng b ng nhau C. S obitan trong l p electron th n là D. S electron t i đa trong l p electron th n là [] Nguyên t c a nguyên t M có c u hình electron là . S electron đ c thân c a M là: A. 3 B. 2 C. 1 D. 0
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản