Trắc nghiệm Vốn và tài sản

Chia sẻ: Kim Ngoc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
67
lượt xem
7
download

Trắc nghiệm Vốn và tài sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo các câu hỏi trắc nghiệm Vốn và tài sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm Vốn và tài sản

  1. 1. Tài khoản dùng để a) Ghi nhận tình hình biến động của tài sản b) Ghi nhận tình hình biến động tài chính c) Ghi nhận tình hình biến động kinh tế d) Tất cả đều đúng 2. Tài khoản nào sau đây là tài khoản tài sản a) TK Tạm ứng b) TK Doanh thu nhận trước c) TK Doanh thu d) Giá vốn hàng bán 3. Tài khoản nào sau đây là tài khoản ngồn vốn a) TK Tạm ứng b) TK Doanh thu nhận trước c) TK Doanh thu d) Giá vốn hàng bán 4. Tài khoản nào sau đây là tài khoản doanh thu a) TK Tạm ứng b) TK Doanh thu nhận trước c) TK Doanh thu d) Giá vốn hàng bán 5. Tài khoản nào sau đây là tài khoản chi phí a) TK Tạm ứng b) TK Doanh thu nhận trước c) TK Doanh thu d) Giá vốn hàng bán 6. Hệ thống tài khoản được sắp xếp theo a) Thứ tự A,B,C... b) Tính chất quan trọng của đối tượng kế toán c) Loại tài sản, nguồn vốn... d) Tất cả đều đúng 7. Nguyên tắc ghi chép trên TK tài sản a) Số dư TK ghi bên nợ b) Số dư TK ghi bên có c) Số dư cuối kỳ luôn luôn bằng 0 d) Tất cả đều đúng 8. Nguyên tắc ghi chép trên TK nguồn vốn a) Số dư TK ghi bên nợ b) Số dư TK ghi bên có c) Số dư cuối kỳ luôn luôn bằng 0 d) Tất cả đều đúng 9. Nguyên tắc ghi chép trên TK doanh thu a) Số dư TK ghi bên nợ b) Số dư TK ghi bên có
  2. c) Số dư cuối kỳ luôn luôn bằng 0 d) Tất cả đều đúng 10. Nguyên tắc ghi chép trên TK chi phí a) Số dư TK ghi bên nợ b) Số dư TK ghi bên có c) Số dư cuối kỳ luôn luôn bằng 0 d) Tất cả đều đúng 11. Nội dung của phương pháp ghi sổ kép là a) Ghi nợ phải ghi có, số tiền ghi nợ, có phải bằng nhau b) Ghi nhiều nợ đối ứng với nhiều có c) Ghi một bên có đối ứng với nhiều bên nợ d) Tất cả đều đúng 12. Số dư TK cấp 1 bằng a) Số dư của tất cả TK cấp 2 b) Số dư của tất cả sổ chi tiết c) Số dư của tất cả TK cấp 3 d) Tất cả đều đúng 13. Muốn đối chiếu số liệu của sổ chi tiết với tài koản cần phải lập a) Bảng cân đối kế toán b) Bảng đối chiếu số phát sinh các TK c) Bảng tổng hợp chi tiết d) Bảng kê 14. Để kiểm tra việc ghi sổ kép cần phải lập a) Bảng cân đối kế toán b) Bảng đối chiếu số phát sinh các TK c) Bảng tổng hợp chi tiết d) Bảng kê pdu_507412b Lớp trưởng Age: 21 Registration date: 01/12/2008 Tổng số bài gửi: 293 Đến từ: miền xa thẳm Tiêu đề: Re: câu hỏi NLKT Fri Dec 05, 2008 11:12 pm ĐÁP ÁN ĐÂY
  3. 1. Tài khoản dùng để a) Ghi nhận tình hình biến động của tài sản 2. Tài khoản nào sau đây là tài khoản tài sản a) TK Tạm ứng 3. Tài khoản nào sau đây là tài khoản ngồn vốn b) TK Doanh thu nhận trước 4. Tài khoản nào sau đây là tài khoản doanh thu c) TK Doanh thu 5. Tài khoản nào sau đây là tài khoản chi phí d) Giá vốn hàng bán 6. Hệ thống tài khoản được sắp xếp theo c) Loại tài sản, nguồn vốn... 7. Nguyên tắc ghi chép trên TK tài sản a) Số dư TK ghi bên nợ 8. Nguyên tắc ghi chép trên TK nguồn vốn b) Số dư TK ghi bên có 9. Nguyên tắc ghi chép trên TK doanh thu c) Số dư cuối kỳ luôn luôn bằng 0 10. Nguyên tắc ghi chép trên TK chi phí c) Số dư cuối kỳ luôn luôn bằng 0 11. Nội dung của phương pháp ghi sổ kép là d) Tất cả đều đúng 12. Số dư TK cấp 1 bằng d) Tất cả đều đúng 13. Muốn đối chiếu số liệu của sổ chi tiết với tài koản cần phải lập c) Bảng tổng hợp chi tiết 14. Để kiểm tra việc ghi sổ kép cần phải lập b) Bảng đối chiếu số phát sinh các T
Đồng bộ tài khoản