TRÁCH NHIỆM QUỐC GIA

Chia sẻ: Le Quang Đức | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
73
lượt xem
11
download

TRÁCH NHIỆM QUỐC GIA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu trình bày câu hỏi và hướng dẫn trả lời về kiến thức Trách nhiệm quốc gia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TRÁCH NHIỆM QUỐC GIA

  1. TRÁCH NHIỆM QUỐC GIA Câu 5: Trình bày vấn đề miễn trừ tài phán quốc gia và nêu 1 VD cụ thể 1. Đối tượng đc hưởng quyền miễn trừ: - CQ nhà nước theo pháp luật của QG đó =>hành vi của CQ nhà nước đó k bị xét xử ở QG khác. - Đơn vị hành chính QG: VD các bang - Các tổ chức, cá nhân tuy k thuộc bộ máy nhà nước (quy định theo pháp luật) nhưng thực hiện chức năng chính của nhà nước, đc gắn với QG=> đc hưởng miễn trừ - Đại diện của QG: ngthủ QG, viên chức Ngoại giao =>đc huởng quyền miễn trừ 2. Quan điểm - Miễn trừ tuyệt đối: QG và tài sản QG k chịu thẩm quyền của QG khác. - Miễn trừ tương đối (miễn trừ hạn chế): áp dụng cho hành vi/ tài sản mang tính chất thương mại, tư nhân => k đc hưởng miễn trừ QG. 3. Nội dung miễn trừ QG đc ghi nhận trong: - CƯ về miễn trừ QG và tài sản QG. Tại Đ5 của CƯ này có quy định: QG và tài sản QG k chịu thẩm quyền toà án của QG khác. - CƯ Châu Âu năm 1972. VD: Phán quyết ngày 14/02/2002 của toà án quốc tế liên quan đến nước CHDC Công-gô thuộc Bỉ: 1 thẩm phán diều tra người Bỉ đã ban hành 1 “lệnh bắt giữ QT vắn mặt dc Bộ trưởng Ngoại giao đương nhiệm Công-gô, vì đã vi phạm nghiêm trọng CƯ Giơ-ne-vơ năm 1949 và những Nghị định thư bổ sung năm 1977, và vì nhữg tội danh chống lại nhân loại. Lệnh bắt giữ này đc phát thông qua Interpol. Toà án quốc tế xử thắng cho Công-gô, vì cho răng khi đưa ra lênh bắt giữ này, Bỉ đã vi phạm quy đinh của tập quán QT về quyền bất khả xâm phạm và quyền miến trừ tuyệt đối của các Bộ trưởng Ngoại giao đương nhiệm. Tuy nhiên, toà án cũng nhấn mạnh rằngquyền miễn trù mà 1 Bộ trưởng Ngoại giao đương nhiệm đc hưởng k có nghĩa là ông ta đc hưởng quyền miễn trừ cho những tội ác mà ông ta đã phạm phải. Trên tinh thần đó, Toà khẳng định rằng tại QG của mình, 1 Ngoại trưởng or cựu Ngoại
  2. trưởng k thể nghiễm nhiên đc hưởng quyền miễn trừ xét xử. Ngoài ra, họ cũng k có quyền đc miễn xét xử nếu như QG mà họ đại diện hay đã đại diện quyết định tước bỏ quyền này.Hay, khi 1 ng` kết thúc nhiệm kì làm Ngoại trưởng, thì cũng k đc hưởng trọn vẹn quyền miễn trừ tại nước ngoài mà LQT dành cho. Tóm lại, với đa số áp đảo, Bỉ phải huỷ lệnh bắt giữ ngày 11/04/2000 bằng phương thức tùy chọn và phải thông báo đến những cơ quan đã nhận đc lênh bắt giữ này. Câu 6: Trình bày trách nhiệm QG và các căn cứ xđ trách nhiệm QG. 1. Khái niệm trách nhiệm pháp lí QT của QG: - là các hành vi trái với LQT của 1 QG. - Trong đó: • Hành vi của QG bao gồm: + hành vi của CQ nhà nước + Hành vi của các tổ chức liên quan nhà nước • Trái vs LQT: vi phạm các quy định trong ĐƯQT, tập quán QT. 2. Căn cứ: 1 chủ thể khi hoạt động vì lợi ích của mình mà gây ra thiệt hại cho chủ thể khác thì phải có nghĩa vụ bồi thường - HCLHQ ghi nhận tại các điều 39, 41, 42 đv các hành vi vi phạm nghiêm trọng hoà bình và an ninh QT. - CƯ 1973 về tội phân biệt chủng tộc và trừng trị tội đó. - CƯ 1972 về trách nhiệm pháp lí QT do các con tàu vũ trụ gây thiệt hại. - CƯ về bảo vệ môi trường (biển, bầu khí quyển, vũ trụ, thế giới đọng vật) - Các CƯ về đền bụ thiệt hại đv việc SD các phương tiện kĩ thuật có đọ nguy hiểm cao (VD thiệt hại do các con tàu vũ trụ, các con tàu chạy bằng hơi nước) Câu 7: Trình bày các biện pháp khắc phục vi phạm pháp LQT làm phát sinh trách nhiệm QG. Các Biện pháp khắc phục vị phạm pháp LQT làm phát sinh trách nhiệm QG đc chia làm 3 loại: - Khôi phục nguyên trạng: khôi phục lại trạng thái vật chất ban đầu như trước khi gây hại.
  3. - Bội thường: bồi thường thiệt hại vật chất do hành vi vi phạm xảy ra, đc tiến hành = sự thoả thuận giữa các QG (tiền, hàng hoá…) - Bày tỏ sự hối lỗi: do ảnh hưởng tới uy tín của QG hay k AD 2 biện pháp trên, bằng cách: + gửi công điện, + cử đoàn đại diện tới QG đó, + treo quốc kì trong bầu không khí trang trọng, + thừa nhận sai phạm, hứa trừng trị cá nhân đã gây ra sai phạm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản