Tracking and Kalman filtering made easy P11

Chia sẻ: Khinh Kha Kha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
57
lượt xem
13
download

Tracking and Kalman filtering made easy P11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

GIVENS ORTHONORMAL TRANSFORMATION 11.1 THE TRANSFORMATION The Givens orthonormal transformation for making a matrix upper triangular is made up of successive elementary Givens orthonormal transformations G 1 ; G 2 ; . . . to be defined shortly. Consider the matrix T expressed by 2 3 t 11 t 12 t 13 6t t t 7 ð11:1-1Þ T ¼ 6 21 22 23 7 4 t 31 t 32 t 33 5 t 41 t 42 t 43 First, using the simple Givens orthonormal transformation matrix G 1 the matrix T is transformed to 2 3 ðt 11 Þ 1 ðt...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tracking and Kalman filtering made easy P11

Đồng bộ tài khoản