Tránh mệt mỏi khi du lịch nước ngoài

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
38
lượt xem
8
download

Tránh mệt mỏi khi du lịch nước ngoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giữ sức khỏe là một điều rất quan trọng, đặc biệt là trong lúc bạn đang đi du lịch. Bất kể bạn đi du lịch ngắn vài ngày, đi nghỉ suốt kỳ nghỉ Tết thì cơ thể bạn cũng có nhiều nguy cơ mắc bệnh hơn khi bạn ở nhà.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tránh mệt mỏi khi du lịch nước ngoài

  1. Tránh m t m i khi du l ch nư c ngoài Gi s c kh e là m t i u r t quan tr ng, c bi t là trong lúc b n ang i du l ch. B t k b n i du l ch ng n vài ngày, i ngh su t kỳ ngh T t thì cơ th b n cũng có nhi u nguy cơ m c b nh hơn khi b n nhà. Nơi , th c ăn, ngu n nư c, môi trư ng và th i ti t khác l chính là nh ng y u t làm cho b n b nh m i. i du l ch là ngh ngơi nhưng ng th i cũng cơ th b n cũng ph i t p làm quen v i nh ng i u m i l mà mình chưa h tr i nghi m.
  2. nh: Inmagine Nh ng i u làm cho b n stress hay ph n khích quá m c khi b n khám phá nh ng mi n t m i l làm cho cơ th b n m t ngoài gi ng như s p b b nh n nơi. Nhưng n u b n gi m t s nguyên t c căn b n thì b n s m nh kh e và tho i mái khám phá nh ng i u thú v trong su t chuy n i. Trư c tiên, trư c khi i b n hãy tìm hi u k m t s a ch và s i n tho i mà b n có th liên l c trong nh ng trư ng h p kh n c p nh t, ch ng h n như i s quán, c nh sát, b nh vi n, d ch v c u thương… Nghe thì có v xui r i và là i u không ai mu n nhưng nó th t s là c n thi t cho m i chuy n i. N u b n ang ăn kiêng thì hãy ng ng l i m t th i gian trư c i du l ch và tr v ch ăn bình thư ng mb o nhu c u dinh dư ng cho cơ th . Nh ng chuy n i xa và nhi u gi ng i trên các phương ti n giao thông s không
  3. chào ón b t c ai ăn kiêng quá ho c m t ng . Nh ng v n thư ng g p Ba v n l n nh t m i ngư i thư ng g p ph i khi i du l ch là r i lo n ng h sinh h c, s cao và b nh tiêu ch y. Khi b n i du l ch ngoài nư c, s khác bi t c a các múi gi s làm cho ng h sinh h c c a b n r i lo n, ngư i ta thư ng g i v n này là s m t m i c a cơ th do thay i th i gian. Th c hi n vi c ăn ng theo hư ng d n c a ti p viên trên máy bay và c g ng ng ngay êm u tiên t i nơi n, không ng ban ngày. N u thành công s h t tri u ch ng này trong vòng 2 ngày.
  4. nh: Inmagine B n có th thay iv n này. Cho dù th i gian h cánh là êm hay ngày, b n hãy c g ng sinh ho t theo th i gian m i và ch nh l i ng h eo tay cũng như ng h trên i n tho i trư c khi xu ng máu bay. Dù b n m t m i sau chuy n bay dài hơn m t ngày không ư c ngh ngơi, nhưng b n hãy c g ng ng i n m ngay n u tr i còn sáng. Hãy ăn nh , sau ó i d o và i ng vào úng th i gian c a múi gi m i. N u b n b ch ng s cao, thì ây cũng là m t v n b n v p ph i khi i du l ch, c bi t là nh ng chuy n du l ch m o hi m ho c leo núi. Ch ng s cao x y ra v i m t s ngư i không ch u ng ư c không khí thi u m, không khí loãng và áp xu t th p. B n có th s b nh c u, toát m hôi, b n th n và th g p. Có m t s ngư i xu t hi n tri u ch ng khi cao 1524m, nh ng m t s ngư i khác có th ch u ng cao 3048m ho c hơn n a.
  5. Các t t nh t b n vư t qua ch ng b nh này là luy n t p v i cao h ng ngày trong cu c s ng. N u hôm nay b n ng ư c 10 phút ngoài lan can t ng 5 thì ngày mai b n hãy ng 15 phút. Sau khi ã làm quen v i cao c a t ng 5, b n có th làm quen v i t ng 6. N u b n không th làm ư c i u này, có m t s các lo i thu c có th giúp b n ngăn ch n ư c các tri u ch ng c a b nh này, ch ng h n như acetazolamide. Ho c b n có th h i thăm bác sĩ trư c khi i du l ch. Tiêu ch y nghe có v ơn gi n nhưng nó cũng có th tr thành m t v n nghiêm tr ng. B nh tiêu ch y thư ng x y ra v i nh ng ai không th làm quen v i các th c ph m và ngu n nư c m i. N u h tiêu hóa c a b n có s c kháng kém thì b n nên h t s c c n th n trong vi c l a ch n món ăn, tránh nh ng món quá l l m cho dù nó ngon mi ng, và t t nh t là b n nên u ng nư c tinh khi t óng chai.
Đồng bộ tài khoản