Translation ver.-LCA METHODOLOGY AND PRACTICE

Chia sẻ: Xuan Truong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
149
lượt xem
23
download

Translation ver.-LCA METHODOLOGY AND PRACTICE

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kỹ thuật chính được sử dụng trong LCA là lập mô hình. Trong bước lập danh mục kiểm kê, người ta cần phải lập một mô hình từ một hệ thống kỹ thuật phức tạp gồm quá trình sản xuất, sử dụng, vận chuyển và thải bỏ sản phẩm. Kết quả sẽ thu được một sơ đồ dòng hay còn gọi là sơ đồ quá trình gồm tất cả các quá trình có liên quan. Đối với mỗi quá trình, tất cả các dòng vào và ra tương ứng đều phải được liệt kê. Cuối cùng ta sẽ thu được...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Translation ver.-LCA METHODOLOGY AND PRACTICE

  1. ASI@ ITC U3S2-7 - Goal and Scope e-textile Hộp thông tin trực tuyến về sản xuất hiệu quả trong ngành dệt Cảm ơn bạn đã tải chương trình này từ địa chỉ www.e-textile.org, hộp công cụ trực tuyến về sản xuất hiệu quả trong ngành dệt. e-textile.org cung cấp nhiều thông tin có ích mang đặc thù của ngành như định mức tiêu thụ các ứng dụng thành công, mẹo thực hiện, qui định, địa chỉ liên hệ và liên kết. Đặc trưng chủ yếu của e-textile là ba công cụ có tên sau: - Tự học (e-learning): khóa học trực tuyến cung cấp các thông tin cơ sở về sản xuất hiệu quả trong ngành dệt, - Thực hiện (e-efficiency): công cụ quản lý xác định các cơ hội cải thiện và cải thiện hiện trạng của doanh nghiệp, - Giải pháp (e-solutions): Cơ sở dữ liệu gồm hơn 200 giải pháp về sản xuất hiệu quả. Tài liệu này là một phần của công cụ Tự học. Giới thiệu Phương pháp luận và thực tiễn Đánh giá vòng đời sản phẩm Mark Goedkoop UNESCO-IHE, Delft, Hà Lan © hộp công cụ e-textile. Tài liệu này được tải về từ www.e-textile.org
  2. ASI@ ITC U3S2-7 - Goal and Scope e-textile Mục lục 3.1. Giới thiệu................................................................................................................................... 1 Đánh giá vòng đời sản phẩm ......................................................................................................... 1 Lý do biện hộ .................................................................................................................................. 3 Một số lưu ý về tiêu chuẩn ISO với LCA........................................................................................ 4 3.2. Mục tiêu và phạm vi ................................................................................................................. 5 Nhu cầu xác định mục tiêu và phạm vi .......................................................................................... 6 Xác định mục tiêu........................................................................................................................... 6 Xác định phạm vi ............................................................................................................................ 7 Công dụng, đơn vị công dụng và dòng tham chiếu ................................................................... 7 Ranh giới của hệ thống.............................................................................................................. 7 Tiêu chí để bao gồm các đầu vào và đầu ra.............................................................................. 8 Yêu cầu về chất lượng số liệu ................................................................................................... 8 Sự phân bổ ................................................................................................................................ 9 3.3. Danh mục kiểm kê (thu thập số liệu).................................................................................... 11 Thực tế thu thập số liệu................................................................................................................ 11 Số liệu dựa trên bảng đầu vào đầu ra.......................................................................................... 12 Khái niệm về bảng đầu vào-đầu ra.......................................................................................... 12 Cộng thêm tải lượng môi trường.............................................................................................. 13 Sử dụng bảng đầu vào-đầu ra (bảng IO) trong LCA của bạn ................................................. 13 3.4. Đánh giá tác động .................................................................................................................. 14 Giới thiệu ...................................................................................................................................... 14 Tiêu chuẩn ISO về phương pháp đánh giá tác động ................................................................... 14 Lựa chọn phương pháp và loại tác động ..................................................................................... 15 Phân loại....................................................................................................................................... 17 Mô tả đặc điểm ............................................................................................................................. 17 Các bước tuỳ chọn....................................................................................................................... 19 Chuẩn hoá................................................................................................................................ 19 Xếp nhóm và phân hạng.......................................................................................................... 19 Đánh giá tầm quan trọng ......................................................................................................... 20 3.5. Diễn giải................................................................................................................................... 23 Sự không chắc chắn .................................................................................................................... 23 Phân tích độ nhạy ........................................................................................................................ 24 Phân tích sự đóng góp ................................................................................................................. 24 3.6. Thiết kế sinh thái .................................................................................................................... 25 Thiết kế sinh thái các sản phẩm và quá trình............................................................................... 25 Tính sáng tạo................................................................................................................................ 25 Cấu trúc quá trình thiết kế ............................................................................................................ 26 Quá trình thiết kế sinh thái ........................................................................................................... 27 LCA trong thiết kế sinh thái .......................................................................................................... 28 3.7. Các khía cạnh thực tiễn......................................................................................................... 31 ước tính khối lượng công việc ..................................................................................................... 31 Sàng lọc ................................................................................................................................... 31 Các vấn đề thực tiễn trong LCA nội bộ ngắn gọn.................................................................... 32 Các vấn đề thực tiễn trong một LCA bao quát để công bố ..................................................... 32 Một số hướng dẫn về ước tính quỹ thời gian........................................................................... 33 Tài liệu tham khảo .......................................................................................................................... 34 © hộp công cụ e-textile. Tài liệu này được tải về từ www.e-textile.org
  3. ASI@ ITC U3S2-7 - Goal and Scope e-textile 3.2. Mục tiêu và phạm vi Một nghiên cứu LCA bao gồm 4 bước: 1. Xác định mục tiêu và phạm vi của nghiên cứu. 2. Xây dựng mô hình về vòng đời sản phẩm với tất cả các dòng vào và ra về mặt môi trường. Bước này thường được xem như bước lập danh mục kiểm kê vòng đời sản phẩm (LCI). 3. Hiểu được sự liên quan về mặt môi trường của tất cả các dòng vào và ra. Bước này được xem là bước đánh giá tác động của vòng đời sản phẩm. 4. Diễn giải kết quả nghiên cứu. Kỹ thuật chính được sử dụng trong LCA là lập mô hình. Trong bước lập danh mục kiểm kê, người ta cần phải lập một mô hình từ một hệ thống kỹ thuật phức tạp gồm quá trình sản xuất, sử dụng, vận chuyển và thải bỏ sản phẩm. Kết quả sẽ thu được một sơ đồ dòng hay còn gọi là sơ đồ quá trình gồm tất cả các quá trình có liên quan. Đối với mỗi quá trình, tất cả các dòng vào và ra tương ứng đều phải được liệt kê. Cuối cùng ta sẽ thu được một danh sách rất dài các dòng vào và ra, mà thông thường thì rát khó để diễn giải. Trong bước đánh giá tác động của vòng đời, người ta sẽ sử dụng một mô hình hoàn toàn khác để mô tả sự liên quan của các dòng vào và ra. Do vậy, một mô hình về cơ chế môi trường sẽ được ứng dụng. Ví dụ, phát thải SO2 sẽ có liên quan tới độ axit tăng lên và có thể gây ra những thay đổi về đất, dẫn đến hiện tượng cây cối bị chết, v.v... Thông qua một số cơ chế môi trường như vậy, kết quả LCI có thể được giải thích bằng số lượng các loại tác động như tác động axit hoá, tác động thay đổi khí hậu, v.v... Một vấn đề thường hay gây tranh cãi là việc cho trọng số đối với các loại tác động, bởi vì đây là một vấn đề mang tính chủ quan. Tìm hiểu bản chất đa ngành của LCA: Một trong những thuộc tính phức tạp của LCA nằm ở đặc điểm rất đa ngành của tiếp cận này. Theo nghiên cứu Hofstetter 1998, chúng ta có thể phân biệt ra 3 khía cạnh đều là yêu cầu của LCA. Mỗi phạm vi đó đều có những đặc điểm rất khác nhau: Khía cạnh kỹ thuật: là việc mô hình hoá các hệ thống kỹ thuật, ví dụ như các quá trình sản xuất, vận chuyển, v.v... Thông thường, những điểm không rõ ràng trong khía cạnh kỹ thuật không lớn hơn hệ số 2, trong khi phần lớn các phép đo đạc đều có thể thẩm tra và lặp lại. Khía cạnh sinh thái: là việc mô hình hoá các cơ chế môi trường ("Cái gì xảy ra kèm với một phát thải?"). Những điểm không rõ ràng thường có trọng số từ 1 đến 3, và thường thì việc xác minh lại là khó hoặc không thể thực hiện được, ví dụ một người không thể tiến hành thử nghiệm thay đổi khí hậu và lặp lại điều này một vài lần để có được kết quả đo đạc đáng tin cậy. Khía cạnh giá trị: là quá trình xử lý các lựa chọn mang tính chủ quan. Công việc này bao gồm định ra trọng số cho các loại tác động, nhưng vì ta sẽ thấy các giá trị cúng đóng một vai trò thiết yếu khi lựa chọn một thủ tục phân bổ hoặc một phạm vi thời gian. Ví dụ, trong khi đánh giá tác động, điều quan trọng là phải xác định xem một sự tổn hại tiềm tàng gây ra bởi kim loại nặng sẽ tồn tại chỉ 100 năm hay sẽ là vĩnh viễn. Khía cạnh giá trị là một đặc thù trong lĩnh vực khoa học xã hội. Trong khía cạnh giá trị, người ta không thể thực sự đề cập tới những điểm không chắc chắn, . © hộp cônng cụ e-textile. Tài liệu này được tải về từ www.e-textile.org 5
  4. ASI@ ITC U3S2-7 - Goal and Scope e-textile Là một người thực hiện LCA, bạn sẽ phải hiểu các cách suy nghĩ khác nhau nói trên để có thể trao đổi một cách hiệu quả với các chuyên gia của mỗi khía cạnh này, và điều tiết các tranh luận về những điểm không rõ ràng và tính xác thực. Nhu cầu xác định mục tiêu và phạm vi Đối với mọi mô hình, một người cần phải hiểu rằng một mô hỉnh là việc làm đơn giản hoá hiện thực, và đối với mọi quá trình đơn giản hoá, điều này có nghĩa là hiện thực sẽ bị làm méo đi ở một vài diểm nào đó. Vì thê, thách thức đối với người thực hiện LCA là phải xây dựng mô hình theo cách mà việc đơn giản hoá, và do đó là những phần bị làm méo đi, không ảnh hưởng đến kết quả nhiều lắm. Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là trước tiên bạn phải xác định thật cẩn thận mục tiêu và phạm vi của nghiên cứu LCA. Trong mục tiêu và phạm vi, những lựa chọn quan trọng nhất (và thường mang tính chủ quan) sẽ được mô tả, ví dụ như: • Lý do thực hiện LCA, và những câu hỏi cần được giải đáp. • Một định nghĩa tỉ mỉ về sản phẩm, vòng đời của sản phẩm đó và những chức năng mà sản phẩm sẽ thực hiện trong vòng đời. • Cơ sở của phép so sánh (đơn vị công dụng của sản phẩm) khi cần phải so sanh các sản phẩm với nhau. • Một mô tả về những ranh giới của hệ thống. • Một mô tả về cách thức giải quyết vấn đề đã đặt ra. • Các yêu cầu về số liệu và chất lượng số liệu. • Các điều kiện giả thiết và giới hạn. • Những yêu cầu liên quan tới thủ tục đánh giá tác động của vòng đời (LCIA), và các diễn giải tiếp theo. • Các đối tượng có chủ đích và cách chia xẻ các kết quả. • Nếu có thể, sẽ áp dụng phương thức xem xét đánh giá bởi 1 cơ quan tương đương. • Yêu cầu về hình thức báo cáo của nghiên cứu. Việc xác định mục tiêu và phạm vi là một hướng dẫn giúp bạn bảo đảm tính chắc chắn của LCA bạn sẽ thực hiện. Mục tiêu và phạm vi không thể được sử dụng như một văn bản bất di bất dịch. Trong quá trình LCA, một người có thể có những điều chỉnh, nếu những lựa chọn ban đầu là không tối ưu hoặc không khả thi. Tuy nhiên, những điều chỉnh như thế cần phải được thực hiện một cách có ý thức và cẩn thận. Xác định mục tiêu Rõ ràng là một LCA cần phải được tiến hành vì một mục đích nào đó. Tuy nhiên, trong ISO có một vài yêu cầu cụ thể để xác định mục tiêu: • Việc áp dụng và các đối tác có chủ đích sẽ được mô tả một cách rõ ràng. Đây là một vấn đề quan trọng bới một nghiên cứu nhằm mục đích cung cấp số liệu để sử dụng nội bộ có thể sẽ có cấu trúc hoàn toàn khác so với một nghiên cứu nhằm mục đích so sánh công khai 2 sản phẩm với nhau. Ví dụ, trong trường hợp thứ 2, ISO nói rằng việc cho trọng số có thể không được sử dụng khi đánh giá tác động và cần phải có một thủ tục xem xét lại của 2 chủ thể tương đương. Thông tin liên lạc với các bên liên quan trong quá trình nghiên cứu cũng là một vấn đề quan trọng. © hộp cônng cụ e-textile. Tài liệu này được tải về từ www.e-textile.org 6
  5. ASI@ ITC U3S2-7 - Goal and Scope e-textile • Những nguyên nhân để tiến hành nghiên cứu cũng cần được mô tả rõ ràng. Liệu tổ chức chịu trách nhiệm về LCA có đang cố gắng để chứng tỏ điều gì không?, có phải người có trách nhiệm chỉ có ý định cung cấp thông tin mà thôi?, v.v... Một vài nghiên cứu LCA nhằm phục vụ nhiều mục đích. Các kết quả có thể được sử dụng cả nội bộ lẫn bên ngoài công ty. Trong trường hợp này, hệ quả của việc sử dụng các kết quả theo hai hướng như thế cần phải được mô tả rõ ràng. Ví dụ, phương pháp đánh giá tác động sử dụng nội bộ và với bên ngoài sẽ khác nhau. Ví dụ về thực hiện một nghiên cứu LCA phục vụ 2 mục đích Một công ty dệt đang chuẩn bị để thực hiện một nghiên cứu LCA cho một trong các sản phẩm bằng cotton của mình để quyết định khả năng xuất khẩu ra thị trường nước ngoài rất quan tâm đến môi trường, đồng thời, họ cũng muốn nâng cao nhận thức về môi trường trong số người lao động của họ. Xác định phạm vi Phạm vi của nghiên cứu sẽ mô tả những lựa chọn về phương pháp thực hiện, những giả thiết và giới hạn nghiên cứu quan trọng nhất. Bới LCA là một thủ tục lặp, nên lối viết tắt của thuật ngữ này được đưa vào trong hầu hết các phần hướng dẫn sau. Điều này có nghĩa là một người bắt đầu với những ranh giới đầu tiên của hệ thống và những yêu cầu ban đầu về chất lượng, mà sau này có thể được điều chỉnh nếu có thêm các thông tin khác. Công dụng, đơn vị công dụng và dòng tham chiếu Một vấn đề đặc biệt quan trọng khi so sánh các sản phẩm là đơn vị công dụng hay cơ sở so sánh. Trong nhiều trường hợp, người ta không thể chỉ đơn gian so sánh sản phẩm A với sản phẩm B vì chúng có thể có các đặc tính khác nhau. Ví dụ, một hộp giấy đựng sữa chỉ có thể dùng một lần, trong khi chai đựng sữa có thể được dùng tới 10 lần hoặc nhiều hơn. Nếu mục đích của LCA là so sánh hệ thống chứa sữa, thì người ta không thể so sánh 1 hộp giấy với 1 cái chai. Phương pháp tốt hơn là so sánh 2 cách chứa và vận chuyển 1000 lít sữa. Trong trường hợp đó, người ta có thể so sánh 1000 hộp sữa giấy với khoảng 100 chai sữa và 900 lần rửa chai (giả sử mỗi chai có thể được gửi trả lại 9 lần). Xác định đơn vị công dụng có thể là một việc làm thực sự khó khăn, vì hiệu quả của các sản phẩm không phải lúc nào cũng dễ mô tả. Ví dụ, công dụng của một que kem, một hệ thống xẻ chia phương tiện, hay một kỳ nghỉ là gì? Ranh giới của hệ thống Các hệ thống sản phẩm thường có quan hệ tương hỗ rất phức tạp. Ví dụ, trong LCA về hộp giấy chứa sữa, xe tải cũng được sử dụng. Tuy nhiên, xe tải cũng là một sản phẩm với vòng đời riêng của mình. Để sản xuất xe tải thì cần phải có thép, để sản xuất thép thì cần có than và vận chuyển bằng xe tải, v.v... Rõ ràng là người ta không thể lần theo tất cả các dòng vào và ra của hệ thống sản phẩm, và cần phải xác định rang giới của hệ thống. Cũng hiển nhiên là thông qua việc tách ra một số phần nhất định bởi chúng nằm ngoài ranh giới của hệ thống thì kết quả nghiên cứu cũng có thể bị lệch đi. Việc vẽ một sơ đồ hệ thống và xác định các ranh giới trên sơ đồ này sẽ rất hữu ích. Những lựa chọn quan trọng trong phần này gồm: • Có bao hàm quá trình sản xuất và thải bỏ các sản phẩm thuộc tư liệu sản xuất (như xe tải, thiết bị đổ khuôn, v.v....) không? Bởi vì trong khi phân tích năng lượng, người ta có thể phân biệt 3 cấp độ: © hộp cônng cụ e-textile. Tài liệu này được tải về từ www.e-textile.org 7
  6. ASI@ ITC U3S2-7 - Goal and Scope e-textile 1. Cấp độ thứ nhất: chỉ bao gồm quá trình sản xuất vật liệu và vận chuyển (ít khi được sử dụng trong LCA). 2. Cấp độ thứ hai: bao hàm tất cả các quá trình theo suốt vòng đời sản phẩm, trừ tư liệu sản xuất. 3. Cấp độ thứ 3: bao hàm cả tư liệu sản xuất. Thông thường thì tư liệu sản xuất chỉ được mô hình hoá như trong dạng cập độ thứ nhất, vì thế chỉ có quá trình sản xuất vật liệu cần thiết để sản xuất ra tư liệu sản xuất là cần quan tâm. • Thế nào là ranh giới với tự nhiên? Ví dụ, trong một LCA về giấy, điều quan trọng là phải xác định xem có bao gồm quá trình trồng bông hay không. Nếu có, người ta có thể kể đến sự hấp thụ CO2 và tác động sử dụng đất. Thường thì trong LCA, đất nông nghiệp không được kể đến bới đó là một phần của tự nhiên. Vì vậy, chúng ta không giả thiết rằng tất cả các loại thuốc trừ sâu được sử dụng là phát thải vào môi trường. Chỉ có những thuốc trừ sâu thoát khỏi vùng đất trồng trọt (do bay hơi hay do nước ngầm) được tính là phát thải. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều đồng ý điều này. Một số người khăng khăng cho rằng tất cả các loại thuốc trừ sầu được phun vào cánh đồng đều là phát thải. Khi bạn đọc một báo cáo LCA về cotton, thì điều quan trong là phải phân tích xem vấn đề thuốc trừ sâu được giải quyết như thế nào. Tiêu chí để bao gồm các đầu vào và đầu ra Ngoài các chỉ tiêu cho ranh giới hệ thống, người ta cũng có thể sử dụng một điểm ngưỡng mà dưới ngưỡng này thì việc thu thập số liệu cho dòng vào và ra sẽ không có tác dụng. ISO khuyến cáo việc sử dụng một hoặc một vài căn cứ sau đối với một ngưỡng như vậy: 1. Nếu lượng dòng vào thấp hơn một tỷ lệ nhất định: vấn đề đương nhiên là ở chỗ điều này chỉ có tác dụng đối với dòng nguyên liệu, không áp dụng được cho quãng đường vận chuyển và năng lượng. 2. Nếu giá trị kinh tế của dòng vào thấp hơn một tỷ lệ nhất định của tổng giá trị hệ thống sản phẩm: vấn đề đặt ra đối với tiếp cận này và tiếp cận trước là các dòng có giá trị thấp hoặc lượng ít cũng có thể sẽ có tác động môi trường đáng kể. 3. Nếu phần đóng góp của dòng vào vào tải lượng một trường thấp hơn một tỉ lệ nhất định: Đây dường như là một lựa chọn hợp lý nhất, nhưng vấn đề là người ta không thể thực sự biết được phần đóng góp về môi trường của một dòng vào trước khi khảo sát dòng đó. Một khi nghiên cứu một dòng vào thì người ta có thể sẽ tự hỏi tại sao lại không nên sử dụng dòng đó. Mới đây, người ta đã khuyến nghị sử dụng bảng đầu vào đầu ra như một phương thức khả thi để ước tính tải lượng môi trường “còn thiếu”. Nguyên tắc sâu xa của các bảng dữ liệu như thế được trình bày trong phần 2.5. Những bảng này cung cấp tải lượng môi trường cho một đơn vị chi phí, vì thế nếu biết được chi phí kèm theo dòng vật chất (lựa chọn số 2) thì người ta có thể ước tính được tải lượng môi trường cho dòng đó, như trong lựa chọn số 3. Yêu cầu về chất lượng số liệu Vấn đề quan trọng là phải xác định trước loại số liệu cần tìm kiếm. Trong một vài nghiên cứu này, bạn có thể muốn lầy giá trị trung bình của tất cả các nhà sản xuất thếp trên toàn thế giới. Trong một vài nghiên cứu khác, bạn lại chỉ muốn lấy số liệu của một nhà sản xuất thép hoặc của một nhóm nhà sản xuất thép Electro tại CHLB Đức. Cũng như vậy, bạn cần phải xác định xem liệu bạn cần số liệu cho trường hợp công nghệ trung bình, hiện đại hay lỗi thời. Một số vấn đề khác về chất lượng lượng số liệu là tính hoàn chỉnh, thống nhất và lặp lại. © hộp cônng cụ e-textile. Tài liệu này được tải về từ www.e-textile.org 8
  7. ASI@ ITC U3S2-7 - Goal and Scope e-textile Gợi ý về các thông số chất lượng số liệu: Các thông số dưới đây thường được sử dụng Thời gian thu thập số liệu: các số liệu có bị lỗi thời không? Khu vực: ví dụ trồng bông ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể khác rất nhiều so với ở Mỹ Sự phân bổ: liệu các nguyên tắc phân bổ có nhất quán với các nguyên tác được sử dụng trong các phần khác của LCA không? Ranh giới của hệ thống: liệu các ranh giới của hệ thống có được áp dụng nhất quán không, và các quy tắc xác định ranh giới có thống nhất với các nguyên tắc chung của LCA không? Tính đại diện và loại công nghệ: liệu loại công nghệ được sử dụng trong dữ liệu có thực sự đại diện cho quá trình thực tế đang hoạt động không, vì thế dữ liệu của một thiế bị dệt cũ không thực sự đại diện cho một hệ thống rất hiện đại Sự phân bổ Rất nhiều quá trình thường thực hiện nhiều hơn 1 chức năng hoặc cho ra nhiều hơn 1 đầu vào. Tải lượng môi trường của các quá trình như thế thường cần phải được phân bổ theo các chức năng và đầu ra khác nhau. Có nhiều cách khác nhau để thực hiện phân bổ như thế. ISO khuyến nghị thủ tục sau để giải quyết vấn đề phân bổ: • Tránh phân bổ thông qua tách 1 quá trình thành 2 quá trình riêng biệt mà mỗi quá trình nhỏ cho một đầu ra riêng lẻ. Ví dụ, ván gỗ và mùn cưa đều là sản phẩm kinh tế của một xưởng cưa, nhưng người ta không thể tách quá trình cưa thành 1 bộ phận chịu trách nhiệm về mùn cưa và 1 bộ phận khác chịu trách nhiệm về tấm ván. • Một cách khác để tránh phân bổ là mở rộng ranh giới hệ thống và thông qua bao gồm các quá trình cần có để tạo ra một đầu ra tương tự. Ví dụ, nếu một lượng hữu ích hơi, được tạo ra như một sản phẩm phụ, được sử dụng theo cách sẽ tránh được việc sản xuất hơi bằng các biện pháp truyền thống, thì người ta có thể loại trừ bớt phần tải lượng môi trường của việc sản xuất hơi đã tránh được. Có một vấn đề thực tiễn là không phải luôn luôn dễ dàng để khẳng định hơi sẽ được sản xuất thay thế bằng cách nào. • Nếu không thể tránh việc phải phân bổ bằng một cách nào đó, tiêu chuẩn ISO khuyến nghị phân bổ tải lượng môi trường dữa trên nguyên nhân vật lý, ví dụ như theo thành phần vật chất hoặc năng lượng của đầu ra. Ví dụ, nếu mùn cưa tương ứng với 40% lượng vật chất thì người ta sẽ phân bổ 40% tải lượng môi trường cho mùn cưa. Trong trường hợp phân bổ hơi, chúng ta thấy rằng lượng vật chất của hơi không phải là một cơ sở phù hợp. Phân bổ trong sản xuất dệt: Khi chế biến cotton, một số sản phẩm phụ được tạo ra như xơ bông, hạt (chứa dầu), v.v... Tất cả các sản phẩm này đều có công dụng nhất định và vì thế có giá trị kinh tế nhất định. Khi chúng ta chỉ quan tâm tới tải lượng môi trường của sợi cotton cho ngành dệt, chúng ta cần phân bổ một tỉ lệ tải lượng môi trường hợp lý trong chế biến cotton cho số các đầu ra kể trên. Thông thường người ta sử dụng giá trị kinh tế trung bình của các đầu ra này. Tương tự như vậy, khi sản xuất len thì cũng sẽ phát sinh thịt và da. Nếu len chiếm 20% thu nhập của người nông dân, chúng ta sẽ phân bổ 20% tải lượng môi trường của công việc đồng áng và chăn nuôi cừu cho len, trong khi phần tải lượng còn lại sẽ phân bổ cho thịt và da. Chìa khoá của việc phân bổ này dựa trên giả thiết rằng giá trị thị trường là nguyên nhân của việc cừu được nuôi và vì thế sinh ra ô nhiễm. Một vấn đề của tiếp cận này là giá cả có thể biến động rất nhiều, nhưng xét về lâu dài, sự phân bổ giá cả trung bình sẽ rất ổn định trong phần lớn các trường hợp. Có một tiếp cận thay thế nữa là phân bổ theo khối © hộp cônng cụ e-textile. Tài liệu này được tải về từ www.e-textile.org 9
  8. ASI@ ITC U3S2-7 - Goal and Scope e-textile lượng, nhưng điều đó có nghĩa là đầu vào có giá trị thấp (như xơ bông trong trường hợp chế biến cotton) sẽ có tải lượng môi trường tương đối cao. Nếu thủ tục này không được ứng dụng, ISO khuyến nghị sử dụng 1 cơ sở phân bổ mang tính kinh tế-xã hội, ví dụ như giá trị kinh tế. Ví dụ, nếu mùn cưa tương ứng với 20% giá trị tạo ra của của xưởng cưa, thì người ta sẽ phân bổ 20% tải lượng môi trường cho đầu ra này. Mặc dù ISO đề cấp đến cơ sở mang tính kinh tế-xã hội như một phương cách cuối cùng, thì cơ sở này lại thường được áp dụng1. Ưu điểm của giá trị kinh tế là ở chỗ, nó là một phương thức tốt để phân biệt chất thải (không có hoặc có giá trị âm) với một đầu ra và cơ sở này thể hiện được tầm quan trọng tương xứng của một đầu ra. 1 Trong bản thảo của tiêu chuẩn ISO mới nhất, xem phần chú thích số 1 ở cuối trang, phân bổ theo kinh tế được công nhận là một nguyên tắc rất quan trọng © hộp cônng cụ e-textile. Tài liệu này được tải về từ www.e-textile.org 10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản