intTypePromotion=3

trên dường du khảo - tập 2: những dòng thác cao nguyên ít được biết đến - nxb trẻ

Chia sẻ: Xuân Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
12
lượt xem
1
download

trên dường du khảo - tập 2: những dòng thác cao nguyên ít được biết đến - nxb trẻ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

được viết bởi nhóm tác giả để mời các bạn cùng đi đến những dòng thác: thác cầu đôi, lộc phát ở bảo lộc, thác thiên thai, lạc nghiệp ở Đơn dương... xa hơn chút nữa là suối cầu gai bản, thác lạc nghiệp. các con đường đến những con thác khá dễ đi, mời các bạn tham khảo để phần nào đó cảm nhận được vẻ đẹp của những dòng thác cao nguyên ít được biết đến này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: trên dường du khảo - tập 2: những dòng thác cao nguyên ít được biết đến - nxb trẻ

NHỮNG DÒNG THÁC SẼ Đ ư ợ c GIỚI THIỆU TRONG CÁC TẬP TlẾP THEO Thác Đá Hàn (Đổng Nai) Thác Liên Khương (Lâm Đống) Thác Bà Đa (Lãm Đống) Thác Hang Cọp (Lâm Đồng) Su ố i Tiên (Lâm Đống) TẬP II Những dòng thác cao nguyên ít đươc biết đên z rrr-.T r?. •LI= — = r ị ĨHIT-VỈẸN KHO. •'OG TQMG-HỮC ỉ ! t ’n ;4 * ị, ¡PHÒItt àÌMÃH ata-PHUONSl - } - o /o i ; ■í 3 ■ NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 1997 'í' ' lị TRÊN ĐƯỜNí ; du khảo T Ậ P II N H Ó M T H I Ế T KẾ A N T K N VK994 Chịu trá c h nh iệ m xuàl b a n LE HOÀNG Bien tậ p N GII YẺ N LỤC A n h bìa HỒ PHƯỚ C VINH Trì nh bày TRẦN ĐÌNII TRÍ Siifa b ả n in T H Ủ Y TÚ NHÀ XUẤT BẢN TRẺ l G l ^ L ý C h ính¡T-hứưg'" QũậìT3"- TIìãìil) phrfTrồ Chí Minh ! ĐT ' : ' 8 ị 4 4 ' Á l lk 844^211 In 1000 cuốn, k h ố 13 X 19 cm. T ại Xi N g h iệ p G iãy T h a n h Binh So đ ã n g k ý k ế hoạch xưát b á n 863/86 do Cục Xuât B àn cap n g à y 14 12 199(1 và giày trích n g an g KHXB sò : 93/97 In xong và nộp lưu chiêu th/iiiị' 3 Iiilm l ‘.K'Y 2 ;

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản