Trình soạn thảo Microsoft Word

Chia sẻ: Ha Tuananh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
95
lượt xem
22
download

Trình soạn thảo Microsoft Word

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bước 1: Hãy bắt đầu tạo một File Word (cứ tạo như bình thường). Bước 2: Định dạng các tiêu đề của các đề mục bằng Heading 1 cho tiêu đề lớn nhất, Heading 2 cho tiêu đề vừa vừa, Heading 3 cho tiêu đề hơi nhỏ... Bước 3: Để các tiêu đề được thể hiển số thứ tự tự động. Bạn chọn menu Format/ Bullet and Numbering. Dùng Outline Numbered để đặt thứ tự.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trình soạn thảo Microsoft Word

  1. Trình soạn thảo Microsoft Word  Topic: Hướng dẫn tạo mục lục cho văn bản  TRUNG TÂM TIN HỌC  Trang 1/1 (1 bản ghi)  Posted by haian82 on 08­28­2006 9:42 AM  Bước 1: Hãy bắt đầu tạo một File Word (cứ tạo như bình thường). Bước 2: Định dạng các tiêu đề của các đề mục bằng Heading 1 cho tiêu đề lớn nhất, Heading 2 cho tiêu đề vừa vừa, Heading 3 cho tiêu đề hơi nhỏ... Bước 3: Để các tiêu đề được thể hiển số thứ tự tự động. Bạn chọn menu Format/ Bullet and Numbering. Dùng Outline Numbered để đặt thứ tự. Bước 4: Sau khi chuẩn bị 3 bước trên xong, bạn hãy thao tác như sau để tạo mục lục: §         Đặt con trỏ tại nơi cần thể hiện mục lục. §         Vào menu Insert/Reference/ Index and Tables. §         Trên Tab Table of Contents. bạn hãy check vào 2 mục Show page number và  Rights align page numbers, Chọn From template trong mục Formats bên dưới mục  General. §         Click nút OK, máy sẽ tạo ngay cho bạn một bảng mục lục. Lưu ý: Nếu bạn có cập nhật thêm văn bản, bạn phải cập nhật lại mục lục của mình thì thao như sau: ∙        Nhấn phải chuột vào khu vực mục lục trước đó. Chọn Update Field, Ms Word sẽ tự  động cập nhật lại mục lục cho bạn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản