Trợ cấp người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, gia đình thuộc hộ gia đình nghèo.

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
86
lượt xem
6
download

Trợ cấp người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, gia đình thuộc hộ gia đình nghèo.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trợ cấp người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, gia đình thuộc hộ gia đình nghèo.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trợ cấp người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, gia đình thuộc hộ gia đình nghèo.

  1. Trợ cấp người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, gia đình thuộc hộ gia đình nghèo. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bảo trợ xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện. Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:10 ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Người dân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Ban Lao động - Thương binh và Xã hội) tại Văn phòng Uỷ ban nhân
  2. Tên bước Mô tả bước dân cấp xã. Cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận và trả kết quả cấp xã xem xét hướng dẫn đầy đủ hồ sơ và tiếp nhận sau đó 2. chuyển cho cán bộ phụ trách chuyên môn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện. Cán bộ phụ trách chuyên môn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện hoàn tất hồ sơ trình lãnh đạo phòng ký nháy 3. xong trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Quyết định hưởng trợ cấp. Cán bộ chuyên môn chuyển Quyết định hưởng trợ cấp đã được 4. duyệt về cán bộ phụ trách chuyên môn Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã để trao cho người dân. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ
  3. Thành phần hồ sơ - Sơ yếu lý lịch của đối tượng (dùng cho cá nhân xin hưởng chính sách bảo 2. trợ xã hội). Có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã. - Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã (Theo mẫu số 2 quy định tại Thông 3. tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007). Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội (mẫu Thông tư 09/2007/TT- 1. số 1) BLĐTBXH h... Sơ yếu lý lịch của đối tượng hưởng trợ 2. cấp. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
  4. Nội dung Văn bản qui định Người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần đã được cơ quan y tế Nghị định số 1. chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa 67/2007/NĐ-CP ng... thuyên giảm và có kết luận bệnh mãn tính, sống độc thân không nơi nương tựa hoặc hộ gia đình nghèo.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản