intTypePromotion=1
ADSENSE

Trung tâm thông tin - thư viện Học viện Ngân hàng: Góc nhìn đổi mới giáo dục và hội nhập kinh tế giai đoạn 2018-2025

Chia sẻ: ViThomasEdison2711 ViThomasEdison2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

86
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trung tâm TT-TV HVNH là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Học viện, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Học viện xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của hệ thống thư viện Học viện nhằm tổ chức, quản lý nguồn lực thông tin đáp ứng hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện. Gắn liền với lịch sử gần 60 năm của Học viện, Trung tâm TT-TV đã trải qua các giai đoạn phát triển để trở thành một trung tâm TT-TV hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin đa dạng của hàng chục nghìn người dùng tin (NDT) thuộc nhiều nhóm đối tượng khác nhau cả trong và ngoài HVNH.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trung tâm thông tin - thư viện Học viện Ngân hàng: Góc nhìn đổi mới giáo dục và hội nhập kinh tế giai đoạn 2018-2025

GIỚI THIỆU CÁC CƠ QUAN TT-TV<br /> <br /> <br /> TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN HỌC VIỆN NGÂN HÀNG:<br /> GÓC NHÌN ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2018-2025<br /> ThS Nguyễn Thị Ngọc, ThS Trần Thị Tươi<br /> Trung tâm Thông tin - Thư viện, Học viện Ngân hàng<br /> <br /> Học viện Ngân hàng (HVNH) - trường đại tất cả các mảng nghiệp vụ của Trung tâm;<br /> học đào tạo và nghiên cứu khoa học trong đã kết nối được dữ liệu của tất cả các thư<br /> lĩnh vực kinh tế ứng dụng với trọng tâm là viện thuộc Hệ thống TT-TV HVNH để tạo<br /> lĩnh vực tài chính - ngân hàng, hướng tới trở thành công cụ tra cứu online tập trung duy<br /> thành trường đại học đa ngành, định hướng nhất NDT thông qua mạng internet.<br /> nghề nghiệp - ứng dụng. Trung tâm TT-TV 1.2. Đặc điểm người dùng tin<br /> HVNH là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Người dùng tin của Trung tâm rất đa<br /> Học viện, có chức năng tham mưu, giúp dạng và trình độ ở nhiều cấp khác nhau, do<br /> Giám đốc Học viện xây dựng quy hoạch, kế đó nhu cầu tin của họ cũng đa dạng. Đối<br /> hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của<br /> tượng dùng tin của Trung tâm chủ yếu là<br /> hệ thống thư viện Học viện nhằm tổ chức,<br /> giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên hệ<br /> quản lý nguồn lực thông tin đáp ứng hoạt<br /> đào tạo đại học chính quy và các chương<br /> động giảng dạy, học tập, đào tạo và nghiên<br /> trình đào tạo khác của Học viện, như: hệ<br /> cứu khoa học của Học viện. Gắn liền với<br /> lịch sử gần 60 năm của Học viện, Trung Cao đẳng, liên thông, văn bằng hai; sau<br /> tâm TT-TV đã trải qua các giai đoạn phát đại học... Ngoài ra, NDT của Trung tâm<br /> triển để trở thành một trung tâm TT-TV còn là các nhà khoa học, nhà lãnh đạo,<br /> hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin đa quản lý từ các cơ quan, tổ chức khác.<br /> dạng của hàng chục nghìn người dùng tin Bảng 1. Thống kê số lượng NDT<br /> (NDT) thuộc nhiều nhóm đối tượng khác Nhóm người<br /> nhau cả trong và ngoài HVNH. Số lượng Tỷ lệ (%)<br /> dùng tin<br /> 1. Vài nét về Trung tâm Thông tin-Thư Cán bộ lãnh đạo<br /> viện, Học viện Ngân hàng 139 0,78<br /> quản lý<br /> 1.1. Về cơ sở vật chất, hạ tầng công Giảng viên và cán<br /> nghệ thông tin 721 4,03<br /> bộ nghiên cứu<br /> Trụ sở của Trung tâm được bố trí trong Nghiên cứu sinh,<br /> tòa nhà 07 tầng với diện tích sử dụng 1.184 6,63<br /> học viên cao học<br /> 2.000m2, gồm các phòng làm việc, hệ<br /> thống kho, phòng đọc mở có khả năng Sinh viên 15.824 88,56<br /> phục vụ trên 1.000 lượt NDT hàng ngày. Tổng 17.868 100<br /> Trung tâm có hệ thống cơ sở vật chất khá<br /> hiện đại, đã lắp đặt hệ thống giám sát an Đặc điểm nhu cầu tin của các đối tượng<br /> ninh bằng camera, hệ thống cổng an ninh này là: Nhóm cán bộ lãnh đạo và quản lý<br /> RFID có chức năng chống trộm để đảm bảo cần những thông tin mới nhất, mang tính<br /> không thất thoát tài liệu, hệ thống phòng thời sự, tuy nhiên, do hạn chế về thời gian<br /> đọc tự chọn đủ tiêu chuẩn về ánh sáng, nên họ thường sử dụng các tài liệu nước<br /> không khí, nhiệt độ, độ ẩm, thân thiện với ngoài đã được xử lý thông tin như số liệu,<br /> môi trường, … Hạ tầng công nghệ thông tin bảng biểu, tổng quan, tổng luận, bản tin<br /> của Trung tâm đã được trang bị hệ thống chọn lọc…; Nhóm giảng viên và cán bộ<br /> máy chủ, máy trạm và các thiết bị ngoại nghiên cứu cần thông tin chuyên sâu có<br /> vi cơ bản (máy in, scan,…). Trung tâm sử tính thời sự về khoa học và công nghệ<br /> dụng phần mềm thư viện điện tử tích hợp thuộc các lĩnh vực HVNH đào tạo; Nhóm<br /> Ilib version 3.6, phần mềm mã nguồn mở nghiên cứu sinh, học viên cao học cần tài<br /> D-Space và Cổng thông tin điện tử trong liệu mang tính chất chuyên ngành sâu phù<br /> <br /> 36 THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - 1/2019<br /> GIỚI THIỆU CÁC CƠ QUAN TT-TV<br /> <br /> hợp với chương trình được đào tạo hoặc đề Có thể thấy, tài liệu giữa các chuyên<br /> tài, đề án, sách tham khảo, tạp chí chuyên ngành có tỷ lệ khác nhau, vì vậy tỷ lệ tài<br /> ngành, luận án, luận văn,…; Nhóm sinh liệu đáp ứng môn học giữa các Khoa cũng<br /> viên cần sách triết học, tư tưởng Hồ Chí khác nhau. Nguyên nhân chủ yếu là do ý<br /> Minh, phương pháp học tập và nghiên cứu thức về việc đề xuất tài liệu của các Khoa.<br /> khoa học, tài liệu cơ bản và chuyên sâu Tỷ lệ tài liệu đáp ứng Danh mục tài liệu<br /> của các chuyên ngành đào tạo. theo môn học là 76.3%, không đáp ứng là<br /> 1.3. Về nguồn lực thông tin 23.7%. Đây là tỷ lệ khá cao so với các thư<br /> Học viện Ngân hàng có nhiệm vụ đào viện đại học hiện nay.<br /> tạo và nghiên cứu khoa học ứng dụng khối 1.4. Về sản phẩm và dịch vụ<br /> ngành kinh tế, tài chính - ngân hàng, vì vậy, Các sản phẩm chính gồm: Các ấn phẩm<br /> nội dung nguồn lực thông tin của Trung<br /> truyền thông về hoạt động TT-TV, ấn phẩm<br /> tâm TT-TV mang tính đặc thù theo chuyên<br /> giới thiệu và hướng dẫn sử dụng tài liệu thư<br /> ngành đào tạo của Học viện; các dạng tài<br /> viện; Tin bài về/có liên quan đến hoạt động<br /> liệu khác như: văn học, lịch sử, địa lý,… chỉ<br /> chiếm một lượng nhỏ và được thu thập nhờ TT-TV đăng tải trên Cổng thông tin thư viện<br /> nguồn biếu tặng, chia sẻ tài liệu từ các cơ điện tử và fanpage của Trung tâm; Thư mục<br /> quan khác. Căn cứ vào loại hình vật mang giới thiệu thông báo tài liệu mới; Thư mục<br /> tin và mục đích sử dụng, nguồn lực thông giới thiệu sách mới trên Cổng thông tin thư<br /> tin của Trung tâm được chia thành 2 nhóm viện điện tử facebook. Thư mục thông báo<br /> chính gồm tài liệu truyền thống, tài liệu tài liệu theo yêu cầu cho bạn đọc là cán bộ<br /> điện tử và tài liệu là giáo trình, tài liệu tham giảng viên, nghiên cứu viên; Mục lục tra<br /> khảo, báo, tạp chi, cơ sở dữ liệu. Cơ cấu cứu trực tuyến; Các bộ sưu tập số tài liệu<br /> phân bổ tài liệu theo chuyên ngành đào tạo nội sinh và các cơ sở dữ liệu số toàn văn tài<br /> được tổng hợp thông qua Biểu đồ 1. liệu tiếng Anh ngành kinh tế.<br /> <br /> 14590<br /> Tên tài liệu Bản tài liệu<br /> <br /> 11751<br /> <br /> <br /> <br /> 6490<br /> <br /> 7258<br /> 5127 5590<br /> 1462<br /> 670 1462 2079<br /> 1598<br /> 211 1851<br /> 217 688<br /> Tài chính 797<br /> Kế toán - Quản trị<br /> ngân hàng Kinh<br /> kiểm toán kinh<br /> Hệ thống<br /> doanh Luật kinh<br /> doanh thông tin Tiếng anh<br /> quốc tế tế Kinh tế<br /> quản lý tài chính<br /> Biểu đồ 1. Cơ cấu tài ngân hàng<br /> liệu phân theo chuyên ngành đào tạo<br /> Các dịch vụ chính gồm:  Dịch vụ tham Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,…), dịch vụ<br /> khảo, dịch vụ tư vấn thông tin, dịch vụ cung cung cấp bản sao tài liệu.<br /> cấp thông tin chọn lọc, dịch vụ mượn liên Ngoài ra,Trung tâm thường tổ chức các<br /> thư viện (Thư viện ĐH Kinh tế quốc dân, sự kiện và hoạt động định hướng NDT gồm:<br /> Thư viện ĐH Ngoại thương, Trung tâm Lớp tập huấn NDT mới; Các lớp tập huấn<br /> Thông tin và dự báo kinh tế-xã hội quốc kỹ năng thông tin; Triển lãm tài liệu; Hội<br /> gia, Ngân hàng Thế giới, Viện Chiến lược - chợ sách  (tổ chức vào đầu năm học mới,<br /> <br /> <br /> THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - 1/2019 37<br /> GIỚI THIỆU CÁC CƠ QUAN TT-TV<br /> <br /> quy tụ các nhà xuất bản, các nhà cung cấp thông tin hiện đại. Họ là những cán bộ trẻ,<br /> có uy tín về văn hóa phẩm và dịch vụ đào tâm huyết, năng động, sáng tạo, có tầm<br /> tạo, tạo điều kiện cho cán bộ, sinh viên, nhìn khoa học, quyết đoán và đoàn kết<br /> giảng viên tiếp xúc với nguồn tài liệu mới, cùng nhau, nâng cao chất lượng chuyên<br /> khuyến khích phát triển văn hóa đọc trong môn, xây dựng và phát triển Trung tâm trở<br /> sinh viên). Tháng văn hóa đọc được tổ thành cơ quan TT-TV hiện đại, đáp ứng<br /> chức vào tháng tư hàng năm với nhiều hoạt tốt như cầu tin của cán bộ, giảng viên và<br /> động phong phú như: không gian đọc sách người học. Dự định, năm 2019 Học viện sẽ<br /> thân thiện, xây dựng tủ sách từ thiện, tọa áp dụng quy chế trả lương theo vị trí công<br /> đàm về sách và văn hóa đọc, thi viết cảm việc (KPI), vì vậy, những cán bộ chuyên<br /> nhận về sách, xếp sách nghệ thuật, tái chế môn giỏi, có bằng cấp sẽ được hưởng mức<br /> giấy báo cũ, ... lương và phụ cấp xứng đáng hơn, khuyến<br /> 1.5. Về trình độ của nguồn nhân lực khích tinh thần tích cực lao động.<br /> Trung tâm có đội ngũ cán bộ, nhân viên Số người có trình độ chuyên môn TT-TV<br /> làm công tác TT-TV chuyên nghiệp, đảm chiếm đa số (85.71%) trong tổng số nguồn<br /> bảo đủ về số lượng và có trình độ cao, đáp nhân lực (14.29% là số người làm nhiệm<br /> ứng yêu cầu của môi trường công nghệ vụ bảo vệ và bán sách). Đây là kết quả<br /> <br /> <br /> Cơ cấu trình độ NNL Cơ cấu chuyên ngành đào tạo NNL<br /> <br /> <br /> <br /> 14,29<br /> 14,29<br /> 28,57<br /> 7,14 Cử nhân<br /> Thạc sỹ Chuyên ngành<br /> TT-TV<br /> Nghiên cứu sinh<br /> 85,71 Chuyên ngành<br /> Trung cấp<br /> 50,00 khác<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Biểu đồ 2. Cơ cấu nhân lực của Trung tâm TT-TV HVNH<br /> <br /> <br /> của chính sách tuyển dụng của HVNH, 2. Đánh giá về hoạt động đáp ứng nhu<br /> chỉ tuyển các ứng viên được đào tạo trình cầu thông tin/tài liệu trong đào tạo và<br /> độ từ đại học trở lên có chuyên ngành nghiên cứu khoa học tại Học viện Ngân<br /> TT-TV thay thế cho số người được đào tạo hàng<br /> các chuyên ngành khác về hưu hoặc điều Với kỳ vọng tạo ra những dịch vụ thông<br /> chuyển khỏi Trung tâm. Tỷ lệ tuyệt đối về tin chất lượng, người dùng tin được phục<br /> trình độ chuyên môn TT-TV là thuận lợi lớn vụ như khách hàng, Trung tâm hoạt động<br /> của Trung tâm, góp phần quan trọng trong chuyên nghiệp như một doanh nghiệp uy<br /> sự phát triển của Trung tâm ở tất cả các tín cùng nguồn lực thông tin khổng lồ. Và để<br /> mảng công tác, tạo nên sự chuyên nghiệp có những đánh giá khách quan, tìm ra được<br /> trong hoạt động thư viện. Thêm vào đó, giải pháp khả thi cho việc tổ chức và khai<br /> nguồn nhân lực trình độ cao của Trung tâm thác nguồn tài liệu cũng như mọi hoạt động<br /> là một trong những tiêu chí giúp Trung tâm nghiệp vụ của Trung tâm, nhóm tác giả sử<br /> xếp thứ hạng cao khi đánh giá, xếp hạng dụng mô hình phân tích SWOT (Strengths<br /> cơ quan thư viện, cơ sở giáo dục. - Weaknesses - Opportunities - Threats).<br /> <br /> 38 THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - 1/2019<br /> GIỚI THIỆU CÁC CƠ QUAN TT-TV<br /> <br /> Mô hình SWOT có nguồn gốc từ Mỹ lược của tổ chức mà không cần phụ thuộc<br /> vào những năm 1960-1970 và được một vào tư vấn hay bất cứ nguồn lực tốn kém<br /> nhóm nhà khoa học Thụy Sỹ phát triển, nào. Từ thực trạng chung trong hoạt<br /> đầu năm 2004, SWOT được hoàn thiện động của Trung tâm, thông qua công cụ<br /> và cho thấy khả năng hữu hiệu trong việc đánh giá mô hình SWOT, thu được kết<br /> đưa ra và thống nhất các mục tiêu, chiến quả như sau:<br /> Bảng 2. Đánh giá hoạt động của Trung tâm TT-TV HVNH thông qua mô hình SWOT<br /> Nội dung Thuận lợi Khó khăn Cơ hội Thách thức<br /> Tận dụng được Không phải tiến Thu hẹp dần khoảng cách Lựa chọn công<br /> những tiến bộ công bộ công nghệ về trình độ công nghệ giữa nghệ phù hợp<br /> Môi nghệ thông tin của nào cũng dễ các thư viện cơ quan thông với điều kiện<br /> trường thế giới, những dàng tiếp cận và tin và đang giúp cho Trung kinh phí, nguồn<br /> bên thành tựu và kinh sử dụng. tâm bước đầu hình thành thư nhân lực của<br /> ngoài nghiệm của thế viện số. Trung tâm<br /> giới trong lĩnh vực không phải vấn<br /> TT-TV. đề dễ lựa chọn.<br /> Thiết bị, công cụ Thiếu phần Giám đốc Học viện phê Nhu cầu của<br /> dụng cụ, phần mềm quản lý TV duyệt các kế hoạch về NDT ngày càng<br /> mềm TV hiện đại số mua quyền sửa chữa cải tạo nhà làm cao về sự tiện<br /> được trang cấp sử dụng. Nhiều việc của Trung tâm, cấp dụng của TV<br /> Về cơ sở ngay khi thành lập thiết bị trở nên đổi những thiết bị lạc hậu,<br /> vật chất, Trung tâm (năm lạc hậu nhưng mua sắm phần mềm và<br /> hạ tầng 2004), đã được chưa được thay công cụ triển khai TVS<br /> công nâng cấp, thay đổi. thế kịp thời.<br /> nghệ<br /> thông tin Môi trường cảnh<br /> quan khang trang,<br /> đáp ứng được nhu<br /> cầu của CBTV và<br /> NDT.<br /> NDT có kiến thức, Nhiều nhóm Nhu cầu thông<br /> trình độ về chuyên NDT chưa thực tin/tài liệu của<br /> ngành công tác; sự có thói quen NDT ngày càng<br /> có nhu cầu và và kỹ năng sử phong phú, đa<br /> Về NDT thói quen sử dụng dụng thư viện. dạng, độ rộng<br /> thông tin/tài liệu và độ sâu ngày<br /> trong giảng dạy càng tăng.<br /> và nghiên cứu<br /> khoa học.<br /> Nguồn lực thông Tỷ lệ tài liệu Bổ sung được nguồn tài Bổ sung đầy<br /> tin khá phong phú theo đề cương liệu đầy đủ đáp ứng mọi đủ tài liệu theo<br /> đa dạng do Thư môn học chiếm nhu cầu học tập và nghiên nội dung môn<br /> viện có bề dày tỷ lệ không cao cứu của người dùng tin. học trong đề<br /> Về truyền thống. (khoảng 60% Thông qua mạng Internet, cương môn<br /> nguồn tài liệu đáp ứng nhiều cơ sở dữ liệu được học cần có kế<br /> Hàng năm các<br /> lực môn học). kết nối, việc chia sẻ và hoạch cụ thể,<br /> Khoa/ bộ môn đều<br /> thông tin trao đổi dữ liệu giữa các đòi hỏi sự hợp<br /> đề xuất tài liệu Một số tài liệu<br /> thư viện cùng khối ngành tác chặt chẽ<br /> phục vụ mục đích được đề xuất đã<br /> trở nên dễ dàng. của TV và các<br /> học tập và nghiên cũ không còn<br /> Khoa/bộ môn.<br /> cứu. lưu hành trên<br /> thị trường.<br /> <br /> THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - 1/2019 39<br /> GIỚI THIỆU CÁC CƠ QUAN TT-TV<br /> <br /> <br /> Sản phẩm và dịch Sản phẩm dịch Chất lượng sản phẩm và Sự cạnh tranh<br /> Sản vụ đáp ứng cơ vụ chưa phong dịch vụ sẽ được nâng lên, lẫn nhau về sản<br /> phẩm và bản NCT của cán phú, đa dạng, sự cọ sát trong hoạt cung phẩm và dịch<br /> dịch vụ bộ giảng viên Học còn hạn chế về cấp thông tin cũng là cơ vụ thông tin của<br /> TT-TV viện. các loại hình. hội để Thư viện nâng cao các cơ quan<br /> năng lực đáp ứng. TT-TV.<br /> Nguồn nhân lực Nhận thức của HVNH đang nghiên cứu Kiến thức nghề<br /> đủ năng lực vận một vài CBTV áp dụng triển khai công cụ nghiệp không<br /> hành cơ quan TT- về trách nhiệm KPI trong đánh giá hiệu ngừng đổi mới<br /> TV hiện đại. cá nhân gắn liền quả lao động.<br /> Nhu cầu của<br /> với sứ mệnh,<br /> Cơ chế đãi ngộ về Khuyến nghị từ hoạt động NDT ngày càng<br /> chiến lược của<br /> lương, thưởng của kiểm định chương trình sâu và rộng về<br /> HVNH<br /> HVNH tạo động đào tạo tại HVNH đòi hỏi sản phẩm dịch<br /> Về lực thúc đẩy làm Sức ì của bản sự đầu tư nâng cao năng vụ TT-TV cũng<br /> nguồn việc, nghiên cứu thân CBTV lực tính chuyên nghiệp như các điều<br /> nhân lực và sáng tạo. trong cập nhật cho CBTV. kiện về môi<br /> kiến thức, kỹ trường cảnh<br /> Định dạng nhu cầu và tần<br /> năng. quan và môi<br /> suất sử dụng thông tin/<br /> trường văn hóa.<br /> tài liệu thư viện của NDT<br /> ngày càng tăng lên qua<br /> các năm chính là động lực<br /> thúc đẩy nguồn nhân lực<br /> làm việc và phát triển.<br /> Mức chi cho mua Mức chi chưa Cơ chế tự chủ tài chính Áp lực tài chính<br /> sắm tài liệu thư tương xứng với cho phép HVNH chủ động trong cân đối các<br /> viện ổn định theo nhu cầu về bổ trong quyết định mức chi khoản thu chi<br /> các năm tài chính. sung tài liệu cho hoạt động TT-TV. của HVNH trong<br /> theo nhiều loại tình hình cạnh<br /> Sự tài trợ bằng tài Kế hoạch liên kết trong<br /> hình. tranh gay gắt<br /> liệu, công cụ và hoạt động mua sắm tài liệu<br /> giữa các trường<br /> tiền từ các đơn vị Mức chi cho điện tử giữa các trường đại<br /> đại học cùng<br /> Về kinh đối tác cho các hoạt động đào học chuyên ngành kinh tế<br /> khối ngành đào<br /> phí hoạt động sự kiện tạo phát triển và quản trị kinh doanh giúp<br /> tạo, ảnh hưởng<br /> TT-TV tuy không nguồn nhân giảm áp lực tài chính trong<br /> đến quyết định<br /> nhiều nhưng lực chưa đáp bổ sung nguồn tài liệu<br /> cấp kinh phí cho<br /> ổn định, thường ứng được nhu điện tử.<br /> hoạt động TT-<br /> xuyên. cầu của thực tế<br /> TV và chi liên<br /> hàng năm.<br /> quan đến chế độ<br /> lương, thưởng<br /> của CBTV.<br /> <br /> 3. Định hướng phát triển Trung tâm mô tả, khung phân loại,… Bên cạnh những<br /> Thông tin-Thư viện Học viện Ngân hàng cơ hội, tiềm ẩn không ít rủi ro và thách<br /> đến năm 2025 thức, đòi hỏi Trung tâm không ngừng đổi<br /> Xu thế đổi mới và hội nhập góp phần mới, sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị,<br /> quan trọng đối với việc mở rộng thị trường để khẳng định vị trí của mình trong khu vực<br /> dịch vụ TT-TV của Trung tâm TT-TV HVNH, và quốc tế. Việc xác định và tận dụng tốt<br /> đem lại cho Trung tâm khả năng giải quyết cơ hội cũng như ứng phó hiệu quả thách<br /> một số vấn đề nghiệp vụ trong cả hệ thống thức là điều kiện then chốt tạo nền móng<br /> mà từ trước tới nay chưa có điều kiện để cho sự phát triển bền vững của Trung tâm.<br /> Chiến lược phát triển của Trung tâm, đến<br /> thống nhất như khổ mẫu trao đổi, quy tắc<br /> năm 2025, như sau:<br /> <br /> 40 THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - 1/2019<br /> GIỚI THIỆU CÁC CƠ QUAN TT-TV<br /> <br /> - Là nơi cung cấp nguồn thông tin quan việc tạo lập kho tư liệu số hoá là nhiệm<br /> trọng nhất đối với NDT: Đảm bảo cung cấp vụ hàng đầu. Để giải quyết nhiệm vụ này,<br /> nguồn thông tin đã được sàng lọc, có cơ sở Trung tâm đã có kế hoạch thu thập, số hoá<br /> pháp lý và cơ sở khoa học, được tích luỹ tài liệu từ năm 2009 và hiện tại đang từng<br /> lâu dài và được kiểm nghiệm qua thực tiễn; bước tạo lập các CSDL một cách đầy đủ,<br /> phù hợp với nhu cầu và thói quen sử dụng kịp thời, đặc biệt là các CSDL toàn văn với<br /> của sinh viên. nguồn tài liệu nội sinh có giá trị phạm vi thu<br /> - Là môi trường phát huy năng lực độc thập của Trung tâm.<br /> lập trong nghiên cứu và sáng tạo của sinh Trong công cuộc đổi mới căn bản<br /> viên: Việc tiếp cận, và sở hữu tri thức chỉ và toàn diện phương thức giáo dục của<br /> có hiệu quả trên tính tự giác, tìm tòi, khám HVNH, Trung tâm TT-TV HVNH đang ngày<br /> phá của sinh viên. Sinh viên tự tìm tài liệu càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng<br /> liên quan đến vấn đề cần nghiên cứu, của mình xứng đáng là “giảng đường thứ<br /> thảo luận. Thư viện có đầy đủ sách báo, hai” hỗ trợ đắc lực công tác đào tạo, nghiên<br /> tài liệu điện tử,... về mọi lĩnh vực tri thức cứu khoa học của Học viện. Trải qua gần<br /> trong chương trình đào tạo của Học viện. 60 năm trưởng thành và phát triển, Trung<br /> Những điều sinh viên tìm tòi được sẽ khắc tâm đã xây dựng được nguồn lực thông tin<br /> sâu vào tâm trí, qua đó, sinh viên sẽ tự rèn ngày càng lớn mạnh, cơ sở vật chất khang<br /> luyện cho mình một phương pháp học tập, trang, đội ngũ cán bộ trình độ cao, sáng<br /> nghiên cứu một vấn đề khoa học. tạo, năng động trong việc đổi mới công tác<br /> - Là đơn vị đáp ứng cao các tiêu chí mọi hoạt động của Trung tâm, tuy vẫn cần<br /> kiểm định thư viện trường đại học theo tiêu hoàn thiện về mọi mặt để đáp ứng tốt nhất<br /> chuẩn trong nước và quốc tế. Các tiêu chí nhu cầu tin của sinh viên, giảng viên Học<br /> của bộ tiêu chuẩn được đánh giá 5 năm viện. Xây dựng các bộ sưu tập số phục vụ<br /> một lần, theo 7 mức từ không đạt yêu cầu thông tin mọi không gian, thời gian tới NDT,<br /> đến thực hiện xuất sắc, đạt mức của các giúp Trung tâm thực sự trở thành nơi tham<br /> cơ sở giáo dục. Trung tâm đặt mục tiêu đạt khảo tài liệu tin cậy và thường xuyên, tạo<br /> mức 5 “Đáp ứng cao hơn yêu cầu tiêu chí” điều kiện cho người đọc phát triển toàn<br /> trong lần kiểm định tới. Thông qua đánh diện, đặc biệt là tư duy sáng tạo, góp phần<br /> giá của đợt kiểm định, Trung tâm rà soát giúp Học viện hoàn thành sự nghiệp đào<br /> và kiện toàn chất lượng hoạt động, tìm ra tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi<br /> vấn đề cần cải thiện, phát huy điểm mạnh, dưỡng nhân tài cho đất nước.<br /> khắc phục hạn chế, từng bước nâng cao<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> hiệu quả của phục vụ thông tin của Trung<br /> tâm, từ đó xây dựng trung tâm TT-TV hiện 1. Nguyễn Hữu Hùng (2005). Thông tin : Từ lý<br /> luận đến thực tiễn = Information from theory<br /> đại đáp ứng yêu cầu của người dạy, người<br /> to practice, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội.<br /> học, thư viện không chỉ có tài liệu in trên<br /> giấy mà còn có các xuất bản phẩm điện tử 2. Trần Mạnh Tuấn (2007). Nghiên cứu và đề<br /> xuất các biện pháp quản lý kết quả hoạt<br /> phục vụ NDT từ xa.<br /> động khoa học tại Viện thông tin KHXH Việt<br /> Để đáp ứng tối đa nhu cầu tin của cán Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện,<br /> bộ giảng viên, sinh viên và NDT ngoài Học Viện Thông tin KHXH, Hà Nội.<br /> viện, Trung tâm đang từng bước tiến hành 3. Trần Thị Quý (2014). “Nghiên cứu xây dựng<br /> xây dựng bộ sưu tập số tiến tới thư viện bộ tiêu chí đánh giá chất lượng thư viện đại<br /> số, đó cũng là xu hướng tất yếu, là mong học ở Việt Nam Vấn đề quan trọng góp phần<br /> muốn của mọi thành viên trong Trung tâm. đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục”, Hội<br /> Tuy nhiên, để có được một thư viện số hoạt thảo Hoạt động thông tin - thư viện với vấn<br /> động hiệu quả, phát huy được thế mạnh đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại<br /> “thông tin kinh tế đặc thù”, Trung tâm cần học Việt Nam.<br /> có kế hoạch khả thi, lựa chọn công nghệ, 4. Báo cáo tổng kết các năm học 2012 - 2017,<br /> xây dựng kế hoạch, chiến lược phù hợp. Trung tâm Thông tin-Thư viện, Học viện<br /> Trong xây dựng và phát triển thư viện số, Ngân hàng.<br /> <br /> THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - 1/2019 41<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2