intTypePromotion=1

Truy Xuất Dữ Liệu Với .NET part 10

Chia sẻ: Dqdsadasd Qwdasdsad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
68
lượt xem
14
download

Truy Xuất Dữ Liệu Với .NET part 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt Chủ đề về truy cập cơ sở dữ liệu là một lĩnh vực rất lớn, đặc biệt là .NET với nhiều lớp bao bọc. Chương này cung cấp một phác thảo về các lớp chính trong không gian ADO.NET, và chỉ ra cách dùng các lớp này trong lúc thao tác dữ liệu từ dữ liệu nguồn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Truy Xuất Dữ Liệu Với .NET part 10

  1. Tóm tắt Chủ đề về truy cập cơ sở dữ liệu là một lĩnh vực rất lớn, đặc biệt là .NET với nhiều lớp bao bọc. Chương này cung cấp một phác thảo về các lớp chính trong không gian ADO.NET, và chỉ ra cách dùng các lớp này trong lúc thao tác dữ liệu từ dữ liệu nguồn. Trước tiên, chúng tôi chỉ ra cách dùng đối tượng Connection, thông qua việc dùng cả hai cách SqlConnection (cụ thể SQL Server) và OleDbConnection (cho các nguồn dữ liệu OLE DB). Mô hình lập trình cho hai lớp này trương đối giống nhau và có thể thay thế cho nhau. Sau khi minh họa cách kết nối và không kết nối với dữ liệu nguồn, chúng tôi trình bày cách hoạt động của nó, vì vậy các tài nguyên khan hiếm, như các kết nối cơ sở dữ liệu, cần phải được đóng càng sớm càng tốt. Cả hai lớp kết nối đều thực thi giao diện IDisposable, được gọi khi một đối tượng dùng trong khối lệnh using. Tôi muốn nhấn mạnh với bạn rằng nêu đóng kết nối càng sớm càng tốt. Sau đó chúng tôi trình bày về các database command, thông qua các ví dụ không trả về giá trị gì cả, gọi các stored procedure trong các tham số xuất và nhập. Các phương thức khác cũng đã được mô tả, trong đó phương thức ExecuteXmlReader chỉ có sẵn trong SQL Server provider. Đây là cách đơn giản để chọn và thao tác trên dữ liệu của XML. Các lớp chung trong không gian tên System.Data được mô tả chi tiết, từ lớp DataSet đến DataTable, DataColumn, DataRow và tất nhiên cả các quan hệ, và các ràng buộc. Lớp DataSet là một kho chứa dữ liệu tuyệt vời, và các phương thức khác đã làm nên ít tưởng truyền thông qua các tầng dữ liệu. Dữ liệu trong một DataSet có thể được mô tả trong XML để truyền liệu, thêm vào đó, các phương thức có sẵn sẽ truyền dữ liệu nhỏ nhất giữa các lớp. Nhiều bảng trong một DataSet đơn sẽ làm tăng khả năng của nó; có thể tồn tại các quan hệ tự động giữa các dòng chủ tớ chúng sẽ được khai thác trong chương kế tiếp. Trong DataSet có lưu trữ sơ đồ cấu tạo, nhưng .NET cũng bao gồm trình cung cấp dữ liệu có sẵn đối tượng Command có thể dùng để chọn dữ liệu vào một DataSet sau đó cập nhật đữ liệu trong bộ lưu trữ dữ liệu. Một lợi ích khác của các data adapte là nhóm các lệnh thành bốn hoạt động - SELECT, INSERT, UPDATE và DELETE. Hệ thống có thể tạo một bộ các lệnh dự trên thông tin về sơ đồ cơ sở dữ liệu và một lệnh SELECT, nhưng tốt nhất là chạy các stored procedure, các lệnh trong DataAdapter được định nghĩa thích hợp để truyền những thông tin cần thiết cho những stored procedure này. Một sơ đồ XML và XSD trở nên phổ biến trong một vài năm trở đây, chúng tôi đã trình bày các chuyền từ một sơ đồ XSD thành một bộ các lớp dữ liệu bằng cách sử dụng công
  2. cụ XSD.EXE có trong .NET. Các lớp được tạo ra sẵn sàng dùng trong một ứng dụng, nó tự động sinh ra vì vậy có thể tiếc kiệm được nhiều thời gian đánh máy. Trong một vài trang cuối của chương chúng tôi đã giới thiệu một số cách tốt nhất trong thực hành và qui tắc đặt tên cho các nhà phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu. Dù rằng nó không liên quan gì đến .NET, nhưng chúng cũng có những giá trị đáng kể. Cần phải dựa vào tập các qui tắc này này khi lập trình trong cả C# với SQL Server database hay Perl scripts trên Linux. Những kiến thức này sẽ rất tốt khi chuyển qua chương sau, chương sau chúng ta sẽ khám phá cách sử dụng Visual Studio và các công cụ dữ liệu Windows Forms của .NET.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản