TRUYỆN" QUYỀN ĐẦU_ĐỆ NHẤT TRUYỀN KỲ THẤT CHỦNG VÕ KHÍ_ HỒI 13: BÍ MẬT TRONG CHIẾC KIỆU"

Chia sẻ: Thanh Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
83
lượt xem
8
download

TRUYỆN" QUYỀN ĐẦU_ĐỆ NHẤT TRUYỀN KỲ THẤT CHỦNG VÕ KHÍ_ HỒI 13: BÍ MẬT TRONG CHIẾC KIỆU"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giết! Chữ " giết" vừa buông ra, bốn gã đại hán mặc áo đen đao sáng loáng, lập tức rút đao ra. Bốn thanh đao, hai thanh kiếm, đồng thời đâm vào chiếc kiệu, phân biệt từ bốn phía cùng đâm vào. Người trong kiệu dù có né qua đâu cũng đều né không khỏi, dù y là một tay hảo hán như hổ dữ , như rồng bay, cũng khó lòng mà tránh khỏi....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TRUYỆN" QUYỀN ĐẦU_ĐỆ NHẤT TRUYỀN KỲ THẤT CHỦNG VÕ KHÍ_ HỒI 13: BÍ MẬT TRONG CHIẾC KIỆU"

Đồng bộ tài khoản