TS 16949 là gì?

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
434
lượt xem
92
download

TS 16949 là gì?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TS 16949 là tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế đặc trưng được viết riêng cho ngành công nghiệp tự động hóa- ô tô bằng hổ trợ liên quan để cải tiến chất lượng và đảm bảo sự đồng bộ của các nhà cung cấp đối với ngành công nghiệp này. Những nhà đăng ký tiêu chuẩn này bao gồm BMW, Chrysler, Daimler, Fiat, Ford, GM, PSA, Renault và VW. Việc đưa vào của TS 16949 dẫn đến kết quả cải tiến đáng kể trên mọi khía cạnh về chất lượng, giao hàng và hiệu quả tổng thể thông...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TS 16949 là gì?

  1. TS 16949 là gì? TS 16949 là tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế đặc trưng được viết riêng cho ngành công nghiệp tự động hóa- ô tô bằng hổ trợ liên quan để cải tiến chất lượng và đảm bảo sự đồng bộ của các nhà cung cấp đối với ngành công nghiệp này. Những nhà đăng ký tiêu chuẩn này bao gồm BMW, Chrysler, Daimler, Fiat, Ford, GM, PSA, Renault và VW. Việc đưa vào của TS 16949 dẫn đến kết quả cải tiến đáng kể trên mọi khía cạnh về chất lượng, giao hàng và hiệu quả tổng thể thông qua chuỗi cung ứng. Áp dụng tiêu chuẩn này cũng giảm bớt các yêu cầu của việc đánh giá phức tạp của các nhà sản xuất. tổ chức tự động hóa quốc tế đại diện cho các nhà sản xuất thiết bị chính được cam kết là đảm bảo rằng TS 16949 duy trì tiêu chuẩn chất lượng tự động hóa trong tương lai Ai nên áp dụng TS 16949? Tiêu chuẩn này áp dụng cho bất kỳ tổ chức sản xuất bộ phận, lắp ráp và thiết phận để cung ứng cho ngành công nghiệp tự động hóa. Lợi ích của chứng nhận TS 16949 là gì? sự công nhận tòan cầu như nhà cung cấp đáng tin- vì việc chứng nhận được công • nhận và chấp nhận thông qua chuỗi ung ứng tự động hóa- ô tô như một chuẩn đối sánh công nghiệp thỏa mãn khách hàng - thông qua giao hàng đáp ứng các yêu cầu một cách ổn • định Chi phí được cắt giảm do phù hợp với các chi tiết ký thuật của khách hàng- thông • qua việc áp dụng của hệ thống quản lý đơn và các yêu cầu đánh giá được cắt giảm. Các chi phí vận hành được cắt giảm - thông qua các quá trình cải tiến liên tục và • hiêu quả vận hành tốt Mối quan hệ với các nhà đầu tư được cải thiện - bao gồm nhân viên, các khách • hàng và nhà cung cấp Phù hợp luật pháp- thông qua việc thấu hiểu các yêu cầu và quy định pháp lý ảnh • hưởng như thế nào đến tổ chức và khách hàng của họ quản lý rủi ro được cải thiện -thông qua nhất quán nhiều hơn và nguồn gốc của • sản phẩm và các dịch vụ. khả năng của doanh nghiệp được chứng minh - thông qua việc thẩm tra độc lập • dựa trên các tiêu chuẩn công nghiệp được công nhận toàn cầu. khả năng tranh thủ cao hơn các doanh nghiệp - đặc biệt những nơi mà các đặc tính • kỹ thuật yêu cầu chứng nhận như một điều kiện để cung ứng.
Đồng bộ tài khoản