intTypePromotion=1
ADSENSE

Tự chủ đại học và trách nhiệm xã hội của các trường đại học Việt Nam trong đào tạo mở và từ xa nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời đại hội nhập

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

6
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Tự chủ đại học và trách nhiệm xã hội của các trường đại học Việt Nam trong đào tạo mở và từ xa nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời đại hội nhập đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường tự chủ và trách nhiệm nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục đại học trong đào tạo mở và từ xa tại Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tự chủ đại học và trách nhiệm xã hội của các trường đại học Việt Nam trong đào tạo mở và từ xa nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời đại hội nhập

  1. TỰ CHỦ ĐẠI HỌC VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM TRONG ĐÀO TẠO MỞ VÀ TỪ XA NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG THỜI ĐẠI HỘI NHẬP Nguyễn Thị Thuý Hồng Trường Đại học Mở Hà Nội Tóm tắt Tự chủ và trách nhiệm xã hội trong giáo dục đại học truyền thống nói chung và giáo dục đại học mở và từ xa nói riêng là hai nội dung không thể tách rời trong quá trình phát triển giáo dục. Tự chủ đại học là hoạt động tự điều chỉnh trên ba phương diện về tổ chức và quản lý, về tài chính và về học thuật để có thể triển khai phương thức quản trị đại học tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đào tạo cũng như chất lượng đào tạo. Có thể nói, tự chủ trong giáo dục đại học là nhân tố then chốt trong việc sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển bền vững của đất nước trong bối cảnh thế giới toàn cầu hoá hiện nay. Trách nhiệm xã hội của trường đại học là trách nhiệm báo cáo của cơ sở giáo dục đại học với các bên liên quan trong việc cung cấp dịch vụ giáo dục đại học, sử dụng nguồn lực và các hoạt động vì cộng đồng. Giáo dục đào tạo mở và từ xa tại Việt Nam hiện nay vẫn bị xem là có chất lượng đào tạo thấp hơn so với giáo dục đào tạo truyền thống. Chính vì thế, các cơ sở giáo dục đại học mở và từ xa cần có những cải cách sâu rộng, tường minh, hiệu quả từ xây dựng hành lang pháp lý đến ban hành các cơ chế quản lý phù hợp với vị trí của nhà trường trong xã hội. Muốn vậy, các trường đại học phải xác định rõ mục tiêu của tự chủ và trách nhiệm xã hội của mình trong đào tạo mở và từ xa. Trên cơ sở khái quát những khó khăn, thách thức trong việc thực hiện quyền tự chủ và và trách nhiệm xã hội trong giáo dục đại học Mở và Từ xa tại Việt Nam, tác giả bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường tự chủ và trách nhiệm nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục đại học trong đào tạo mở và từ xa tại Việt Nam. Mở đầu Trong giai đoạn toàn cầu hoá, việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các trường đại học truyền thống nói chung và các trường đại học Mở tại Việt Nam nói riêng đóng vai trò vô cùng quan trọng nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Với chủ trương đổi mới sâu sắc và toàn diện nền giáo dục đại học, chính phủ Việt Nam đã ban hành các cơ chế quản lý nhằm giúp các trường đại học xã hội hoá việc cung cấp dịch vụ cho xã hội, hướng tới huy động sự đóng góp của cộng đồng về mọi mặt để phát triển các hoạt động sự nghiệp, từng bước giảm dần sự bao cấp của nhà nước trong các lĩnh vực hoạt động của các đơn vị trực thuộc. Cùng với xu hướng chung trên thế giới, các trường đại học Mở tại Việt Nam đang chuyển dần từ mô hình nhà nước kiểm soát sang các mô hình nhà nước giám sát có mức độ tự chủ cao hơn. Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018 có hiệu lực từ ngày 01/07/2019 cho phép các cơ sở giáo dục đại học trong đó có các trường đại học đào tạo mở và từ xa tiếp tục mở rộng quyền tự chủ về học thuật, tổ chức và nhân sự, tài chính. 285
  2. Để đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động, các trường đại học Mở gần đây đã thực hiện cơ chế tự chủ và trách nhiệm xã hội, chú trọng đổi mới và cập nhật chương trình đào tạo trực tuyến nhằm xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời. Có thể nói, các cơ sở giáo dục đại học mở và từ xa đã phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động đổi mới mạnh mẽ mục tiêu, nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo trực tuyến theo hướng tiếp cận năng lực vận hành của sinh viên. Tự chủ và trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ trong mối quan hệ tổng hoà với các bên liên quan đã giúp các trường đại học từng bước nâng cao được chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của xã hội toàn cầu hoá. Các nghiên cứu về tự chủ đại học và trách nhiệm xã hội với nhiều cách tiếp cận khác nhau đã giúp cho các trường đại học có cái nhìn tổng quát về việc thực hiện quyền tự chủ đại học và trách nhiệm xã hội theo luật định, với quyền lực được giao cho hội đồng trường và hiệu trưởng. Bài viết này, trên cơ sở khái quát những khó khăn, thách thức trong việc thực hiện quyền tự chủ và và trách nhiệm xã hội trong giáo dục đại học mở và từ xa tại Việt Nam, sẽ đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường tính tự chủ và tinh thần trách nhiệm đối với xã hội của các cơ sở giáo dục đại học đào tạo mở và từ xa tại Việt Nam. 1. Tự chủ và trách nhiệm xã hội của các trường đại học đào tạo mở và từ xa - một xu thế phát triển tất yếu của đại học khởi nghiệp trong giai đoạn toàn cầu hoá Trong thời đại công nghệ 4.0, kinh tế tri thức phát triển trên nền tảng thành tựu của khoa học và công nghệ đòi hỏi sự thay đổi về chất trong hệ thống đào tạo nhân lực cung cấp cho thị trường lao động. Giáo dục đào tạo mở và từ xa trong bối cảnh ngày nay trở thành nhu cầu cấp bách và cam kết của mỗi quốc gia. Bên cạnh đó, xu hướng toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đòi hỏi các quốc gia phải không ngừng đổi mới, cải cách giáo dục đại học theo hướng nâng cao chất lượng đào tạo với những tiêu chí và chuẩn mực chung của thế giới. Để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhiều trường đại học Mở trên thế giới hiện đã chuyển sang mô hình đại học khởi nghiệp gắn với tình thần đổi mới sáng tạo. Tự chủ đại học toàn diện đòi hỏi phải có những thay đổi căn bản, toàn diện đứng trên quan niệm về trách nhiệm và vai trò của Nhà nước, trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp. Đặc biệt, tự chủ đại học và trách nhiệm xã hội đào tạo đại học mở và từ xa càng cần thể hiện trong một hệ thống khung pháp lý trên các phương diện về học thuật, về tổ chức nhân sự và về tài chính nhằm đổi mới, tiến tới đẩy mạnh khởi nghiệp. Bên cạnh việc tự chủ về các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, các cơ sở giáo dục đại học mở và từ xa cần hướng đến các hoạt động đáp ứng tốt yêu cầu của các bên liên quan. Thực tế đã chứng minh, tự chủ đại học và trách nhiệm xã hội đều được coi là nhân tố quyết định tạo nên thành công của các cơ sở giáo dục đại học. Tự chủ đại học tốt sẽ tạo ra nguyên tắc quản trị tốt cho tổ chức để thực hiện được sứ mệnh của mình cũng như cải tiến liên tục các mặt hoạt động để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của các bên liên quan. Trên cơ sở đó, các bên liên quan có thể giám sát các hoạt động của nhà trường dựa trên kết quả đầu ra với các tiêu chí cụ thể, thúc đẩy hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo xã hội trong trường đại học. Đây chính là nền tảng vững chắc để nhà trường có thể đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của xã hội trong giai đoạn toàn cầu hoá. 286
  3. Có thể nói, tự chủ và trách nhiệm xã hội của trường đại học là một xu thế tất yếu của giai đoạn phát triển đại học trong thể chế phân quyền, cho phép trường đại học tự điều hành các hoạt động của nhà trường mà không có sự can thiệp từ bên ngoài, chịu sự chi phối của pháp luật, đảm bảo được mục tiêu đã được định sẵn và các mối quan hệ bền vững với các bên liên quan trong xã hội. Có thể nói, quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội là hai mặt thống nhất, không thể tách rời, hỗ trợ nhau trong tất cả mọi hoạt động của nhà trường. Nếu như tự chủ đại học nhằm đảm bảo hiệu quả và nâng cao chất lượng đào tạo, thì trách nhiệm xã hội hướng tới đảm bảo chất lượng và công bằng xã hội trong giáo dục. Tự chủ đại học mà không thực hiện trách nhiệm xã hội sẽ dẫn đến hậu quả là chất lượng giáo dục đào tạo giảm sút do các trường đại học tự ý điều chỉnh các hoạt động không tuân theo các hành lang pháp lý cũng như không thực hiện báo cáo giải trình với các bên liên quan về hoạt động đào tạo của nhà trường. 2. Khó khăn và thách thức trong việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm xã hội của các trường đại học trong việc đào tạo mở và từ xa hiện nay tại Việt Nam Tự chủ đại học và trách nhiệm xã hội của trường đại học trong đào tạo mở và từ xa thể hiện ở tính hiệu quả, công bằng và đóng góp của nhà trường trong sự nghiệp xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời. Đó là hoạt động tự điều chỉnh và công khai, giải trình về các hoạt động của nhà trường đối với sinh viên, cha mẹ sinh viên, người sử dụng lao động, nhà nước và cộng đồng. Các trường đại học thực hiện quyền tự chủ đại học và trách nhiệm xã hội thông việc đảm bảo chất lượng đào tạo, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thông tin minh bạch và có trách nhiệm báo cáo giải trình với các bên liên quan nhằm thoả mãn người học và cộng đồng xã hội. Trên thực tế, hiện nay nhiều cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam đã thể hiện quyền tự chủ của mình trên nhiều lĩnh vực và đã giành được nhiều kết quả đáng khích lệ, khẳng định vị trí của mình trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước. Nhiều cơ sở giáo dục đại học đã tự xây dựng và ban hành hệ thống văn bản quản trị các hoạt động của nhà trường và thực hiện các quy chế này một cách hiệu quả trong việc điều phối các nguồn lực của nhà trường. Tuy nhiên, khi thực hiện các cơ chế và các quy định về hoạt động tự chủ và trách nhiệm xã hội trong giáo dục đại học đào tạo mở và từ xa; các trường đại học hiện nay đã và đang gặp phải một số khó khăn và thách thức sau: Thứ nhất, các quy định hướng dẫn thực hiện tự chủ đại học và trách nhiệm xã hội trong đào tạo mở và từ xa, đặc biệt là Bộ Tiêu chí kiểm định chất lượng đào tạo đại học mở và từ xa hiện nay vẫn chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Khi triển khai phương thức đào tạo đại học mở và từ xa, các trường đại học đã thực hiện cơ chế tự chủ và trách nhiệm xã hội gắn với chỉ tiêu đào tạo, ngành nghề đào tạo; chất lượng đầu ra và ngân sách được giao. Việc đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của các trường đều do các trường tự đánh giá dựa trên cơ sở đầu vào không dựa trên chất lượng đào tạo và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Điều này triệt tiêu động lực làm việc, kìm hãm sự đổi mới, sáng tạo và làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn lực của nhà trường. Thứ hai, quyền tự chủ về học thuật trong đào tạo mở và từ xa chưa được trao đồng bộ cho các đơn vị trong nhà trường theo phân cấp với cấp độ tăng dần từ các tổ bộ môn, các khoa và phòng Quản lý đào tạo. Hiện nay, các quyết định về chương trình đào tạo, tổ chức quá trình đào tạo, chất lượng đào tạo và các hoạt động khác liên quan đến đào tạo mở và từ xa chưa thực sự gắn chặt với các sản phẩm đào tạo, với các cơ quan quản lý cấp trên và với xã hội. Đội ngũ giảng viên với lực lượng nòng cốt là hội đồng khoa học đào tạo của khoa chưa được đào tạo bài bản hoặc bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu 287
  4. của đào tạo mở và từ xa trong thời đại hội nhập. Quyền tự chủ về học thuật trong đào tạo mở và từ xa đòi hỏi đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giảng viên; đặc biệt là người đứng đầu đơn vị phải có trình độ, năng lực và kinh nghiệm về phương thức đào tạo này. Thứ ba, chính sách về quyền tự chủ trong xây dựng và phát triển chương trình đào tạo mở và từ xa nhằm thực hiện trách nhiệm xã hội với các bên liên quan vẫn còn nhiều bất cập. Mặc dù, các trường đại học đã thực hiện quyền tự chủ về xây dựng và phát triển chương trình đào tạo với sự tham gia của các doanh nghiệp và các đơn vị sử dụng lao động; nội dung chương trình, giáo trình giảng dạy còn nặng về lý thuyết, chậm cập nhật, đổi mới và chưa thực sự gắn chặt với thực tiễn dẫn đến chất lượng đào tạo chưa đáp ứng được yêu cầu của các nhà sử dụng lao động. Điều này dẫn đến thực trạng sinh viên ra trường thiếu kỹ năng nghề nghiệp, khó có khả năng tự tìm kiếm việc làm và phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Thứ tư, các cơ chế, chính sách về tự chủ tổ chức bộ máy và nhân sự, chế độ đãi ngộ trong đào tạo mở và từ xa còn có sự bất cập. Đội ngũ giảng viên của nhà trường cũng như chuyên gia đến từ các doanh nghiệp chưa thực sự đóng được vai trò quyết định cho nội dung giảng dạy, kiểm tra đánh giá và tổ chức thực hiện các khâu của công tác xây dựng chuẩn đầu ra. Điều này dẫn đến chương trình đào tạo chưa thực sự được xây dựng và phát triển theo định hướng việc làm cho sinh viên. Cơ chế tự chủ cho phép nhà trường tự do tuyển chọn, sử dụng cán bộ và giảng viên ngoài trường có chất lượng phù hợp phương thức đào tạo trực tuyến. Giảng viên cơ hữu của nhà trường bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ được giao, cũng có quyền được tham gia các công việc khác ngoài nhà trường. Tuy nhiên, công tác quản lý đội ngũ giảng viên cơ hữu cũng như khai thác đội ngũ giảng viên thỉnh giảng của các trường chưa thực sự hiệu quả dẫn đến hoạt động chuyên môn của tổ bộ môn, của hội đồng khoa học cấp khoa và cấp trường chưa cao. Thứ năm, Hội đồng trường chưa thực hiện được vai trò là một cơ quan quyền lực cao nhất và độc lập với Hiệu trưởng mà mới chỉ đóng vai trò tư vấn cho hiệu trưởng do cơ cấu thành viên ngoài trường chiếm tỷ lệ tương đối thấp chỉ từ 25 - 30 %. Cơ chế tài chính còn phụ thuộc phần lớn vào nguồn học phí thu được, chưa có các chiến lược dài hạn để tăng cường tính tự chủ về mặt tài chính. Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chưa được khai thác hiệu quả nhằm nâng cao nguồn tài chính của nhà trường. Bên cạnh đó, trách nhiệm xã hội của nhà trường trong việc giải trình đối với các bên liên quan còn chưa được thực sự chú trọng triển khai một cách hiệu quả. 3. Giải pháp nhằm tăng cường tự chủ và trách nhiệm nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục đại học trong đào tạo mở và từ xa tại Việt Nam Tăng cường quyền tự chủ đại học và trách nhiệm xã hội không phải là công việc một sớm một chiều, cần sự góp sức của các cấp ban, ngành liên quan đến công tác giáo dục đào tạo. Để nâng cao năng lực đào tạo đại học mở và từ xa, chúng ta cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau: Thứ nhất, Bộ Giáo dục và đào tạo cần sớm ban hành Bộ Tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục đào tạo đại học mở và từ xa làm cơ sở lý luận cho các trường đại học xây dựng cơ chế, chính sách về quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội cho phương thức đào tạo đại học mở và từ xa phù hợp với đặc thù của nhà trường. Trên cơ sở các chuẩn mực chung của Bộ Tiêu chí kiểm định chất lượng, nhà trường có thể tự đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cũng như đưa ra được các minh chứng tường minh giải trình về các hoạt động của nhà trường với các bên liên quan. 288
  5. Thứ hai, để tăng quyền tự chủ về học thuật trong đào tạo mở và từ xa; các trường đại học cần trao quyền tự chủ về học thuật cho các đơn vị trong nhà trường một cách đồng bộ theo phân cấp với cấp độ tăng dần từ các tổ bộ môn, các khoa và phòng quản lý đào tạo. Các đơn vị đào tạo có quyền được mở ngành, xây dựng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo định hướng tiếp cận năng lực người học. Để làm được điều đó, các trường đại học cần hoàn thiện cơ chế chính sách tự chủ đại học và trách nhiệm xã hội trong đào tạo mở và từ xa dựa trên các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo. Các trường cần chủ động xây dựng các chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho phù hợp với điều kiện và yêu cầu của của đào tạo mở và từ xa trong thời đại hội nhập. Thứ ba, các trường đại học cần rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo mở và từ xa. Các cơ chế, chính sách này cần quy định rõ trách nhiệm và quyền lợi của các doanh nghiệp trong việc tham gia xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, trong việc tham gia giảng dạy, tiếp nhận sinh viên thực tập, hướng dẫn thực tập nghề; trong việc tham gia đánh giá kết quả thực tập của sinh viên; và đặc biệt là tư vấn việc làm và tiếp nhận sinh viên sau khi tốt nghiệp. Thứ tư, để tránh những bất cập khi thực hiện quyền tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự, các trường cần phải hoàn thiện cơ chế, chính sách tuyển dụng, sử dụng và quản lý nguồn nhân lực trong và ngoài nhà trường theo nguyên tắc đúng người, đúng việc. Trưởng bộ môn và đội ngũ giảng viên cần được khuyến khích và tạo mọi điều kiện để thực hiện quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ về tự do học thuật. Trên cơ sở đó, đội ngũ giảng viên có thể thực hiện được vai trò quyết định trong việc xây dựng nội dung giảng dạy, kiểm tra đánh giá và tổ chức thực hiện công tác xây dựng chuẩn đầu ra nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn của hội đồng khoa học cấp khoa và cấp trường. Thứ năm, các trường đại học cần tăng cường vai trò của quản lý, giám sát của Hội đồng trường trong đào tạo đại học mở và từ xa như là một cơ quan quyền lực cao nhất và độc lập với Hiệu trưởng. Để có quan điểm toàn diện, thành phần của hội đồng trường thường là những người có danh tiếng, uy tín trong nhiều lĩnh vực khác nhau với tỉ lệ thành viên ngoài trường chiếm khoảng 60-70%. Điều này sẽ giúp Hội đồng trường phát huy được quyền lực tối cao, giám sát chính sách quản lý chất lượng đào tạo mở và từ xa thông qua các chủ trương liên quan đến xây dựng và phát triển chương trình đào tạo; tuyển dụng, tổ chức, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực. Có thể nói, tỷ lệ các doanh nghiệp có uy tín tham gia Hội đồng trường càng cao thì vai trò của Hội đồng trường trong việc thiết lập cơ chế, chính sách nhằm kiểm soát và bảo đảm các nguồn tài chính càng đúng quy định và hiệu quả. Trên đây là một số giải pháp nhằm tăng cường quyền tự chủ đại học đồng thời nâng cao trách nhiệm xã hội của các trường đại học đào tạo mở và từ xa. Tất cả các giải pháp này đều phải căn cứ vào Hành lang pháp lý và luôn phải gắn với việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục tuân theo các tiêu chí, phương pháp đo lường cụ thể, chính xác, công bằng và tường minh. Đây là cơ sở để các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nhà trường, các cơ quan quản lý cấp nhà nước thực hiện công tác giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện quyền tự chủ đại học và trách nhiệm xã hội của nhà trường. 4. Kết luận Tự chủ đại học được coi là nhân tố quyết định tạo nên thành công của các cơ sở giáo dục đại học. Tự chủ đại học tốt sẽ tạo ra nguyên tắc quản trị tốt cho tổ chức để 289
  6. thực hiện được sứ mệnh của mình cũng như cải tiến liên tục các mặt hoạt động để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của các bên liên quan. Để triển khai mô hình tự chủ trong bối cảnh nền kinh tế thị trường Việt Nam, các cơ sở giáo dục đại học đào tạo mở và từ xa cần gắn kết chặt chẽ và bền vững với cộng đồng, quan hệ mật thiết với nền kinh tế, bám sát nhu cầu của thị trường lao động. Bên cạnh đó, các trường đại học đào tạo mở và từ xa cần khai thác hiệu quả các quy luật của thị trường trong quản lý, điều hành các hoạt động giáo dục và đào tạo. Trên cơ sở đó; các bên liên quan, cơ quan quản lý nhà nước có thể giám sát các hoạt động của nhà trường dựa trên kết quả đầu ra với các tiêu chí cụ thể nhằm tiếp tục định hướng giúp nhà trường thực hiện tốt hơn quyền tự chủ đại học và trách nhiệm xã hội. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo – Viện nghiên cứu Phát triển Giáo dục, Chiến lược phát triển giáo dục trong thế kỷ XXI – kinh nghiệm của các quốc gia. NXB Chính trị quốc gia. Hà Nội, 2002. 3. Cao Văn (2016). Giải pháp tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội ở các trường đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay. Tự chủ đại học và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục đại học. NXB Thông tin và truyền thông. 4. Chính phủ (2014). Nghị định số 77/NQ-CP về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 -2017. 5. Đặng Ứng Vận (2016). Tự chủ và trách nhiệm trong giáo dục đại học. Tự chủ đại học và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục đại học. NXB Thông tin và truyền thông. 6. Nguyễn Thanh Sơn (2016). Tự chủ và tự chịu trách nhiệm xã hội trong các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. Tự chủ đại học và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục đại học. NXB Thông tin và truyền thông. 7. Phạm Phụ (2006). Quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm xã hội. Tạp chí Tia sáng. 290
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2