TỨ GIÁC NỘI TIẾP

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
297
lượt xem
21
download

TỨ GIÁC NỘI TIẾP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HS nắm vững định nghĩa tứ giác nội tiếp ,tính chất về góc của tứ giác nội tiếp -Biết rrằng có tứ giác nội tiếp được ,có tứ giác không nội tiếp được bất kỳ đtr nào -Nắm được điều kiện để một tứ giác nội tiếp được . -sử dụng được tính chất tứ giác nội tiếp vào làm toán và thực hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TỨ GIÁC NỘI TIẾP

  1. TỨ GIÁC NỘI TIẾP I-MỤC TIÊU : -HS nắm vững định nghĩa tứ giác nội tiếp ,tính chất về góc của tứ giác nội tiếp -Biết rrằng có tứ giác nội tiếp được ,có tứ giác không nội tiếp được bất kỳ đtr nào -Nắm được điều kiện để một tứ giác nội tiếp được . -sử dụng được tính chất tứ giác nội tiếp vào làm toán và th ực hành II-CHUẨN BỊ : -Bảng phụ vẽ h ình 44 sgk ,thước thẳng ,thước đo góc -thước ,com pa, ê ke, thước đo góc III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1)On đ ịnh : kiểm tra sĩ số học sinh 2)Các hoạt động chủ yếu : Hoạt động 1:Khái niệm tứ giác nội tiếp Hoạt Ghi bảng động của HS GV :Đặt vấn đề : Các em đã được học về 1) Khái niệm tứ giác tam giác nội tiếp và luôn vẽ được đường nội tiếp -HS nghe GV đ ặt ròn điqua 3 đỉnh của tam giác ,vậy với vấn đề một tứ giác thì sao ? có phải bất kỳ tứ
  2. giác nào cũng nội tiếp được đtr không / -GV vẽ h ình theo B bài học hôm nay sẽ giúp ta trả lời câu yếu cầu của GV A hỏi đó . vẽ đtr tâmO O -GV vẽ và yêu cầu HS cùng vẽ : .Vẽ tứ giác ABCD C * Đtr tâm O,vẽ tứ giác ABCD có tất cả có các đỉnh nằm D các đỉnh cùng nằmtrên đtr đó trên đtr * Vẽ xong GV giới thiệu tứ giác ABCD -tứ giác có 4 đỉnh * Định nghĩa : SGK /87 là tứ giác nội tiếp đtr n ằm trên đường tròn Vậy em hiểu thế nào là tứ giác nộ i tiếp đtr? -Hình 43 Tứ giác nội tiếp ABCD -GV hãy đọc định nghĩa trong SGK (O) -Tứ giác nội tiếp đtr còn gọi tắt là tứ giác -Hình 44 :Không nội tiếp có tứ giác nội tiếp Gv :trên hình 43,44 SGK /88 có những vì không có đtr tứ giác nào nội tiếp ? n ào đi qua 4 đỉnh M,N,P,Q GV :Như vậy có những tứ giác nội tiếp được và có những tứ giác không nội tiếp được bất kỳ đtr nào ? Hoạt động 2: Định lý Hoạt động của HS Ghi bảng -ta hãy xét xem tứ giác -1 HS đọc định lý 2)Định lý :SGK/88
  3. nội tiếp có tính chất gì ? -1 HS nêu Gt,KL A GV vẽ hình và yêu cầu HS tập chứng minh B HS ghi GT ,KL của D C Định lý Cho biết 4 đỉnh nằm GT tứ giác BCD nộitiếp (O) -GV yêu cầu HS chứng trên đường tròn nên KL : Â +C =B+D=1800 minh đ ịnh lý có các góc nội tiếp C/m : / Tứ Gt cho ABCD nội tiếp nghĩa là cho biết Ta có tứ giác ABCD nội tiếp -HS trình bày điều gì ? -Gv gọi HS trình bày =>Â=sđBCD/2 (góc nội tiếp) chứng minh C=sđDAB/2 (góc nội tiếp ) Â+C=(sdBCD+sđDAB):2 =3600 :2=180 0 Tương tự ta cũng có B+D=1800 Hoạt động 3:Định lý đảo Hoạt động của HS Ghi bảng -Từ định lý thuận Yêu cầu - HS lập định lý 3)ĐLĐảo :Tứ giác ABCD: HS phát biểu định lý đảo đảo Â+C=2v=>ABCD nội tiếp -Phân biệt GT, KL -nêu GT,KL C/m:
  4. -GV dẫn dắt HS chứng -c/m đ ỉnh thứ tư Vẽ đtr đi qua 3 điểm B,C,D. Ta có trên Â+C=1800 = cũng nằm minh đường tròn Â=180 0-C. đoạn BD chia đtr thành 2 -vẽ đường tròn đ i qua 3 đỉnh và c/m đỉnh thứ 4 Cung BCD là cung cung BCD và cung DnB chứa góc chứa góc C dụng 1800-C dựng trên BD mà Â= 1800-C thuộc đường tròn trên đoạn Bdn ên Vậy A thuộc DnB -Giải thích vì sao cung cung DnB là cung DnB chứa góc 2v-C ? Hay tứ giác ABCD nội tiếp 0 chứa góc 180 -C ?tại sao đỉnh A thuộc cung dựng trên đoạn BD * Các cách chứng minh tứ giác nội DnB?=> kết luận tiếp : -ĐL đ ảo giúp ta có ? định lý đảo cho ta điều cách chứng minh tứ  chứng minh 4 đỉnh nằm trên 1 đtr gì? theo đn giác nội tiếp Vậy có chững cách nào để -HS nêu các cách  chứng minh tổng 2 góc đối diện c/m một tứ giác nội tiếp c/m tứ giác nội tiếp =2v * chứng minh 2 đỉnh kề nhau cùng nhìn một đoạn dưới 1 góc vuông Hoạt động 4: cũng cố – Hoạt động của HS Dặn dò -HS nhắc lại hai định lý Bài tập : (thu ận ,đảo ) * Bài 53 : -Hãy cho biết trong các tứ giác đặc biệt đ ã học ở lớp 8
  5. ,tứ giác n ào nội tiếp đư ợc ? Góc 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ ( h ình thang cân ,hcn,hình 800 750 600 0< 
Đồng bộ tài khoản