Tự học XML part 8

Chia sẻ: Dqdsadasd Qwdasdsad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
95
lượt xem
18
download

Tự học XML part 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tự học xml part 8', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tự học XML part 8

  1. Tạo HTML từ XML và XSL Thông thường, nếu bạn định nghĩa bên trong một XML file rằng nó cần một XSL để display thì Internet Exporer 5.5 sẽ tự transform XML dựa theo XSL và display kết quả trong browser cho bạn. Trong trường hợp ấy nếu bạn View Source của Webpage bạn chỉ đọc đuợc XML source mà thôi. Có thể bạn sẽ thắc mắc sao không thấy cái HTML source là kết quả của quá trình Tranform XML. Trong chương trình VB6 trình bày tại đây bạn sẽ thấy cách dùng DOM (Document Object Model) của MSXML để thực hiện công việc tương đương với IE 5.5 và save kết quả HTML thành một Webpage . Webpage nầy có thể được display, độc lập với XML, bằng bất cứ WebBrowser nào.Thật ra, ActiveX MSXML mà ta dùng cho VB6 là của IE 5.5 khi ta Project | Reference "Microsoft XML, v3.0". Chương trình mẫu Bạn có thể download chương trình mẫu TransformXML.zip để xem cách thảo chương rất đơn giản.
  2. Phần chính của chương trình nằm trong Sub Form_Load như liệt ra dưới đây. Bạn có thể xem listing và giải thích về cách transform Library.xml dựa trên Library.xsl trong bài XML, Kỹ thuật tin học nòng cốt trong tương lai. Private Sub Form_Load() Dim HTMLCode As String ' Need to Project | References "Microsoft XML, v3.0" to use DOM Dim myXMLDoc As New MSXML2.DOMDocument30 Dim myXSLDoc As New MSXML2.DOMDocument30 ' Need to Project | References "Microsoft Script Runtime" to use ' FileSystemObject and TextStream Dim Fs As FileSystemObject Dim TS As TextStream ' Display the XML file in a listbox PopulateListBoxFromFile LstXML, "Library.xml", False
  3. ' Displ the XSL file in a listbox lay L Popula ateListBoxF FromFile lsstXSL, "Lib brary.xsl", F False ' Load the XML file f myXM MLDoc.Loa App.Path & "\Librar ad h ry.xml" ' Load the XSL fiile myXSLDoc.Load App.Path & "\Library d y.xsl" ' Transsform XML by XSL to give HTM L o ML HTML LCode = my yXMLDoc. .transformNNode(myXS SLDoc) ' Now Write the resultant HT r TML to filee ' Creat a FileSys te stem Object t Set Fs = CreateOb bject("Scrip pting.FileSyystemObjec ct") ' Open TextStream for Outpu n m ut Set TS = Fs.Open S nTextFile(AApp.Path & "\Library.h htm", ForWWriting, Fals se, TristateU UseDefault)) TS.Wr HTMLC rite Code ' Wri the whol HTML st ite le tring in one stroke e TS.Clo ' Close the Text St ose tream Set Fs = Nothing ' Dispose F FileSystem Object m ' Displ the HTM file in a listbox lay ML Popula ateListBoxF FromFile lsstHTML, "L Library.htm False m", End Sub b Kỹ K thuật XM ML Vovvisoft © 200 All righ reserved. 00. hts Last Updated: 20 June 200 2 01 aster Webma
  4. Dùng DOM để display XML trong TreeView I nternet Explorer 5.0 cho ta Document Object Model (DOM) ActiveX gọi là MSXML.DLL mà ta có thể dùng trong VB6. Ðầu tiên là Microsoft XML, version 2.0, tiếp theo đó là Microsoft XML, v2.6 và mới nhất là Microsoft XML, v3.0. Cả ba DLL nầy đều có trong danh sách các References mà ta có thể include khi dùng IDE Menu command Project | References. Khi ta Load một XML file vào DOM, nó tự động parse XML data để build một Tree gồm nhiều nodes với thứ bậc cha, con bên trong. Dựa theo đó ta có thể display cái DOM Tree ấy trong một TreeView để có thể hình dung được cấu trúc của XML data. Trong thí dụ dưới đây, ta Load một XML file tên people.xml vào DOM. XML file nầy còn có một Data Type Definition file tên people.dtd. Khi DOM load XML file, ta có thể dặn nó kiểm (validate) xem XML data có theo đúng tiêu chuẩn đòi hỏi trong dtd file. Content của people.xml như sau, lưu ý hàng thứ hai nhắc đến people.dtd mà DOM sẽ dùng để validate data trong XML file: Peter Greenway 234 King St, Newtown, NSW, Australia (612) 97463534 (612) 97463535 pgreenway@ozemail.com.au Sue Williams 72/324 John St, Cabramatta, NSW, Australia (612) 9745 2263 (612) 9745 2264 swilliams@bigpond.com.au Helen Clark 74 GreenHill Rd, Wayville, SA, Australia (618) 9756 3635 (618) 9756 3636 hclark@tgp.com.au
  5. Martin Howard 652 Broadbeach Drive, St Kilda, Melbourne, Australia (613) 9756 2312 (613) 9756 2313 mhoward@island.net.au Pam Rose 24/274 Stancey St, Bankstown, NSW, Australia (612) 9867 9821 (612) 9867 9822 prose@globalfreeway.com.au Le Duc Hong 3 Rawson St, Epping, NSW,Australia (612) 9783 1442 (612) 9783 1445 ldhong@dingoblue.com.au Âu Địch Xương 435 Trần Hưng Đạo, Vỉnh Long , Việt Nam 847 74847 847 9682 dixonau@vovisoft.com Lý Phúc Hiếu 234 Lý Công Uẩn, Saigon, Việt Nam 827 3746 827 4645 lyhieu@vnn.vn Content của people.dtd như sau:
  6. Trong file people.dtd phía trên ta có: 1. Hàng thứ nhất nói rằng cái root Node (Node gốc) tên là PEOPLE. Nó có một hay nhiều Nodes con tên PERSON. 2. Hàng thứ nhì nói mỗi Node PERSON có những Nodes con tên NAME, ADDRESS, TEL, FAX và EMAIL. 3. Các hàng còn lại cho biết mỗi Node NAME, ADDRESS, TEL, FAX, EMAIL đều chứa text string. Việc đầu tiên khi chạy program là bạn click nút Load XML into DOM and Display Tree. Ðợi một chút xíu, Tree của XML sẽ hiện ra trong TreeView. Ðồng thời XML data cũng được displayed trong WebBrowser phía bên phải. Sau đó, mỗi lần bạn click lên dấu+ hay - bên trái tên của một người trong TreeView, chi tiết của người đó sẽ được display trong các TextBox phía trên. Sau khi selected một Person, bạn có thể Delete tên đó bằng cách click nút Delete. Ngoài ra bạn cũng có thể thêm tên một người bằng cách click nút Clear to Add, điền các chi tiết của Person vào các TextBoxes rồi click Save new record. Mỗi lần bạn Delete một Person hay Add một New Person, program tự động Save kết quả xuống XML file. Hai TextBoxes txtName và txtAddress không phải là TextBoxes thông thường nhưng là TextBoxes của ActiveX Form2. Các Controls của Form2 có thể display chữ Việt bằng Unicode. Do đó nếu bạn Click lên tên Lý Phúc Hiếu chẳng hạn, bạn sẽ thấy tên và địa chỉ được display trong Font Tahoma có dấu đầy đủ của chữ Việt. Muốn có các Controls của Form2 để display chữ Việt bạn dùng menu command Project | Components để popup Components Dialog, kế đó click Microsoft Forms 2.0 Object Library như trong hình dưới đây:
  7. Bạn có thể thử viết thêm code để Edit các chi tiết của một Person có sẵn.
  8. Bạn có thể download chương trình mẫu DOMTree.zip để chạy thử. Ðể biết thêm các Properties và Methods của các Classes trong MSXML, từ trong VB6 IDE bạn press F2 để display Object Browser. Khi Object Browser Dialog hiện ra, chọn MSXML2 từ ComboBox phía trên đang display , kế đó chọn một class,
  9. thí dụ nh IXMLD hư DOMEleme từ ListB bên trái chi tiết củ selected C ent Box i, ủa Class sẽ được displaye trong Lis ed stBox bên p như trong hình dướ đây: phải ới Kỹ K thuật XM ML Vovvisoft © 200 All righ reserved. 00. hts Last Updated: 6 July 2001 t 1 aster Webma
Đồng bộ tài khoản