intTypePromotion=1
ADSENSE

Tự học Indesign CS2 : Kỹ thuật tạo chữ part 5

Chia sẻ: Asfj Asfhjk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

81
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

2. Xác định kích cỡ cho chữ viết hoa cỡ nhỏ - Chọn Edit Preferences Advanced Type - Mục Small Caps, nhập một phần trăm của cỡ phông gốc cho văn bản để được định dạng như chữ viết hoa cỡ nhỏ. Click OK. 3. Thay đổi kiểu chữ hoa. Lệnh Change Case cho phép bạn thay đổi thiết lập viết hoa của văn bản được chọn chọn. Lệnh Change Case khác với định dạng All Caps là nó thực sự thay đổi các ký tự thay vì đơn thuần chỉ thay đổi diện mạo. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tự học Indesign CS2 : Kỹ thuật tạo chữ part 5

  1. 2. Xác định kích cỡ cho chữ viết hoa cỡ nhỏ - Chọn Edit > Preferences > Advanced Type Ch dit references dvanced - Mục Small Caps, nhập một phần trăm của cỡ phông gốc cho văn bản để được định dạng như chữ viết hoa cỡ nhỏ. Click OK.
  2. 3. Thay đổi kiểu chữ hoa. Lệnh Change Case cho phép bạn thay đổi thiết lập viết hoa của văn bản được chọn. Change Case cho phép thay đổ thi vi hoa đượ ch Lệnh Change Case khác với định dạng All Caps là nó thực sự thay đổi các ký tự thay vì đơn thuần chỉ thay đổi diện mạo. - Chọn một trong các thao tác sau trong menu con Type > Change Case : trong các thao tác sau trong menu con Type Change Case • Để thay đổi tất cả các ký tự thành chữ thường, chọn Lowercase • Để viết hoa chữ đầu của mỗi từ, chọn Title Case • Để thay đổi tất cả các ký tự thành chữ viết hoa, chọn Uppercase. th đổ ký thà • Để viết hoa ký tự đầu của mỗi câu, chọn Sentence Case.
  3. VII. Co giãn và xô nghiêng chữ 1. Co giãn chữ Bạn có thể xác định tỷ lệ giữa chiều cao và chiều rộng của chữ, liên quan đến chiều cao và chiều rộng gốc của các ký tự. Các ký tự không co giãn có giá trị 100%. Một vài họ phông bao gồm một phông nới rộng thật, mà được thiết kế với một dải ngang lớn hơn kiểu ch th chữ thường. Việc co giãn làm biến dạng chữ, vì vậy thường ưa thích hơn để sử dụng một Vi co giãn làm bi ch vì th thích để phông được thiết kế co hẹp hay nới rộng, nếu có thể. Để điều chỉnh co giãn theo chiều dọc và chiều ngang - Chọn văn bản muốn co giãn - Trong Character Palette hay Control Palette, nhập một giá trị số để thay đổi phần trăm của Vertical Scaling và Horizontal Scaling Co giãn phông theo chiều ngang A. Chữ không co giãn B. Chữ không A co giãn trong dáng ch làm sít co giãn trong dáng chữ làm sít C. Chữ co giãn trong dáng chữ làm sít. B C
  4. 2. Co giãn văn bản bằng cách thay đổi kích thước khung văn bản Làm bất kỳ các thao tác sau : • Dùng công cụ Selection, nhấn giữ Ctrl, và drag một góc của khung văn bản để thay đổi kích thước của nó. • Dùng công cụ Scale công Scale
  5. 3. Co giãn các thuộc tính văn bản Sử dụng tùy chọn thông số Adjust Text Attributes When Scaling để qui định các thay đổi xuất hiện trong Palette như thế nào khi bạn co giãn một khung văn bản. Ví dụ, giả sử bạn gấp đôi tỉ lệ của khung văn bản có chữ 12 point. Nếu tùy chọn này được bật khi bạn gấp đôi tỉ lệ, các giá trị trong Control Palette hay Character Palette xu hi nh ch 24 point; các giá tr có giãn gi nguyên 100 trong Transform xuất hiện như chữ 24 point; các giá trị có giãn giữ nguyên 100 % trong Transform Palette. Nếu tùy chọn được tắt khi bạn gấp đôi kích thước, Transform Palette chỉ báo co giãn 200 %, nhưng văn bản xuất hiện trong Control Palette hay Character Palette là 12pt(24). Các textbox Palette khác, như leading và kerning, xuất hiện với giá trị ban đầu của chúng, mặc dù chúng đã được gấp đôi kích thước. Chú ý các điều sau : • Nếu bạn hiệu chỉnh văn bản văn bản hay thay đổi kích thước khung khi Adjust Text hi c h hay thay đổ kích th khung khi Adjust Text Attributes When Scaling được bật, văn bản được co giãn, cho dù nó di chuyển sang khung khác. Tuy nhiên, nếu tuy chọn này tắt, bất kỳ văn bản nào chảy tràn sang khung văn bản khác do kết quả của việc hiệu chỉnh không còn được co giãn. • Tùy chọn Adjust Tex Attributes When Scaling chỉ áp dụng cho các khung văn bản co giãn sau khi tùy chọn này được bật, không cho các khung đã tồn tại. Để điều chỉnh các thuộc tính văn bản cho các khung đã có, dùng lệnh Scale Text Attributes trong menu Transform Palette Transform Palette. • Khi bạn thay đổi kích thước một nhóm khung văn bản, văn bản không bị co giãn. Tuy nhiên, nếu bạn co giãn một khung văn bản, các thuộc tính văn bản không bị điều chỉnh dựa vào sự co giãn, cho dù thiết lập thông số được bật.
  6. Để điều chỉnh các thuộc tính văn bản khi co giãn - Chọn Edit > Preferences > Type - Chọn Adjust Text Attributes When Scaling, và click OK. Để co giãn các thuộc tính văn bản - Dùng công cụ Selection, chọn khung văn bản đã được co giãn - Chọn Scale Text Attributes trong menu Transform Palette. Scale Text Attributes trong menu Transform Palette
  7. 4. Xô nghiêng văn bản - Chọn văn bản - Trong Control Palette hay Character Palette, nhập một giá trị số cho Skewing Giá trị dương xô văn bản sang bên phải; giá trị âm xô sang bên trái.
  8. VIII. Định dạng đoạn văn bản 1. Điều chỉnh khoảng cách trước và sau đoạn Bạn có thể điều khiển lượng khoảng cách giữa các đoạn. Nếu một đoạn bắt đầu ở đầu một cột khay khung, InDesign không chèn khoảng cách phía trước đoạn. Trong trường hợp này, bạn có thể tăng leading của dòng đầu tiên của đoạn hay tăng Top Inset của khung. - Chọn văn bản - Trong Paragraph Palette hay Control Palette, điều chỉnh các giá trị thích hợp cho Space Before và Space After
  9. 2. Drop cap Bạn có thể thêm drop cap cho một hay nhiều đoạn cùng một lúc. Đường cơ sở của chữ có th thêm drop cap cho hay nhi cùng lúc Đườ ch thụt thấp ngồi lên một hay nhiều dòng bên dưới đường cơ sở của dòng đầu của đoạn. Để tạo một drop cap - Click trong đoạn nơi bạn muốn drop cap xuất hiện - Trong Paragraph Palette hay Control Palette, nhập một số cho Drop Cap Number of Line để cho biết số dòng bạn muốn drop cap chiếm giữ. - Đối với Drop Cap One or More Characters Drop Cap One or More Characters , nhập số ký tự dropcap bạn muốn. nh ký dropcap mu - Để áp dụng một Character Style cho ký tự drop cap, chọn Drop Caps and Nested Styles từ menu Paragraph Palette hay Control Palette, sau đó chọn kiểu dáng ký tự bạn đã tạo. - Nếu bạn muốn thay đổi kích thước, xô nghiêng, hay thay đổi kiểu chữ của ký tự dropcap để tạo thêm hiệu ứng, chọn ký tự và làm các thay đổi định dạng. Để gỡ bỏ drop cap - Click bên trong đoạn nơi drop cap xuất hiện bên trong drop cap xu hi - Trong Paragraph Palette hay Control Palette, nhập 0 cho Drop Cap Number of Lines hay Drop Cap Number of Characters.
  10. 3. Thêm đường kẻ bên trên và bên dưới đoạn Các đường kẻ là các thuộc tính đoạn mà di chuyển và được thay đổi kích thước cùng với đoạn trong trang. Nếu bạn đang dùng một đường kẻ với tiêu đề trong tài liệu, bạn có thể làm cho đường kẻ trở thành bộ phận của sự định nghĩa Paragraph Style. Độ rộng của đường kẻ được qui định bởi độ rộng cột. Khoảng chừa cho một đường kẻ bên trên đoạn được đo từ đường cơ sở của dòng văn ch cho đườ bên trên đượ đườ dòng bản trên cùng đến đáy của đường kẻ. Khoảng chừa cho một đường kẻ bên dưới đoạn được đo từ đường cơ sở của dòng văn bản cuối cùng đến đỉnh của đường kẻ. - Chọn văn bản - Chọn Paragraph Rules trong Paragraph Palette hay Control menu. - Ở đầu hộp thoại Paragraph Rule, chọn đầ tho Paragraph Rule ch Rule Above hay Rule Below. - Chọn Rule On. - Chọn Preview để xem trước Preview để xem tr - Mục Weight, chọn một trọng lượng hay nhập một giá trị để qui định độ dầy của đường kẻ. Vị trí của các đường kẻ bên trên và bên đưới đoạn. bê bê - Chọn Overprint Stroke khi bạn muốn chắc rằng đường kẻ không xóa bỏ mục nằm bên dưới trong in ấn.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2