Tự học powerpoint 2010 part 12

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
74
lượt xem
27
download

Tự học powerpoint 2010 part 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều chỉnh chiều rộng của cột bằng c ch di chuy n chuột vào đư ng lưới dọc của bảng. Khi thấy chuột biến thành hình mũi tên hai chiều ( ) thì gi tr i chuột và khéo qua tr i đ thu nhỏ cột hoặc kéo qua phải đ mở rộng cột.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tự học powerpoint 2010 part 12

  1. h ng Xây d ng nội dung bài thuyết tr nh H nh Nhập nhãn cho các cột và đánh số thứ t  iều chỉnh chiều rộng của cột bằng c ch di chuy n chuột vào đư ng lưới dọc của bảng. Khi thấy chuột biến thành hình mũi tên hai chiều ( ) thì gi tr i chuột và khéo qua tr i đ thu nhỏ cột hoặc kéo qua phải đ mở rộng cột. 6. Chọn dòng thứ hai trong cột thứ hai trong bảng cho trỏ nhấp nh y và nhập vào tên của 5 phần mềm theo thứ tự sau: PowerPoint, Flash, Impress, Keynote và Presentations. H nh Nhập nội dung cho cột thứ hai 7. Tương tự, nhập phần mô tả tại cột thứ 3 với c c thông tin như sau:  PowerPoint do Microsoft ph t tri n, là một thành phần trong bộ Microsoft Office. PowerPoint hiện là phần mềm tạo bài thuyết trình tốt nhất trên thị trư ng.  Flash do Adobe ph t tri n. Tạo bài thuyết trình trên Flash rất thuận tiện cho việc chia sẽ và ph t hành trên internet do Flash chạy trên nền trình duyệt web.  Impress là phần mềm miễn phí do Sun Microsystems ph t tri n Imress là một thành phần trong bộ OpenOffice.  Keynote do Apple Inc ph t tri n, là một thành phần trong bộ iWork.  Presentations do SoftMaker ph t tri n, là một thành phần trong bộ SoftMaker Office. Trang 110
  2. h ng Xây d ng nội dung bài thuyết tr nh H nh Hoàn thi n bảng trong slide Tạo nhanh bảng trong PowerPoint: Trong th c tế khi làm báo cáo thuyết tr nh chúng ta th ờng có sẵn các bảng biểu trong Word ho c Excel. Khi đó chúng ta có thể chép các bảng này và dán vào PowerPoint rất ti n lợi. 14. Chèn bi u ồ vào slide Phần này chúng ta sẽ thực hành tạo một bi u đồ trong PowerPoint. Bi u đồ này trình bày về c c số liệu thống kê về thị phần của c c trình duyệt web trên thế giới tính đến hết năm . Số liệu thống kê lấy từ trang http://marketshare.hitslink.com/browser-market-share.aspx?qprid=0 và t ng hợp lại như bảng sau: ảng Th ph n tr nh duy t web năm Trình duyệt Thị ph n 2 9 Internet Explorer 62.69% Firefox 24.61% Chrome 4.63% Safari 4.46% Opera 2.40% hác 1.21% C c bước thực hành như sau: 1. Vào ngăn Home, tại nhóm Slides chọn New Slide. 2. Chọn ki u layout là Title and Content và Nhập tựa đề cho slide là “Thị phần trình duyệt 2009” Trang 111
  3. h ng Xây d ng nội dung bài thuyết tr nh H nh Slide biểu đồ th ph n tr nh duy t 2009 3. Nhấp chuột vào Insert Chart trong placeholder bên dưới, hộp thoại Insert Chart xuất hiện. 4. Chọn nhóm đồ thị là Pie từ danh s ch bên tr i hộp thoại Insert Chart và chọn ki u đồ thị là Exploded pie in -D. H nh Chọn kiểu đồ th 5. Nhấn nút OK và c a s Microsoft Excel xuất hiện chứa c c số liệu mẫu của đồ thị như hình sau Trang 112
  4. h ng Xây d ng nội dung bài thuyết tr nh H nh C a sổ Microsoft Excel dùng để nhập số li u cho đồ th 6. Bạn hãy nhập đầy đủ số liệu thống kê thị phần trình duyệt năm của bảng trên vào c a s Excel vàđóng c a s Excel lại sau khi nhập xong. Khi đó, bi u đồ trên slide PowerPoint có hình dạng như sau 7. Chọn đồ thị trên slide, chọn tựa đề đồ thị và nhấn phím Delete trên bàn phím đ xóa Trang 113
  5. h ng Xây d ng nội dung bài thuyết tr nh H nh Xóa t a đề không c n thiết trong đồ th 8. D i c c chú thích của đồ thị xuống phí dưới bằng c ch chọn đồ thị Sau đó, bạn vào Chart Tools, chọn Layout, nhóm Labels, chọn Legend và chọn Show Legend at Bottom. H nh Dời v trí đ t chú thích của đồ th 9. Thêm c c số liệu thống kê kèm theo c c mảnh trong b nh trênta chọn đồ thị. Sau đó, bạn vào Chart Tools, chọn Layout, nhóm Labels, chọn Date Labels và chọn Best Fit. Trang 114
  6. h ng Xây d ng nội dung bài thuyết tr nh H nh Thêm nhãn cho các m u bánh trên đồ th Trang 115
  7. h ng Xây d ng nội dung bài thuyết tr nh 15. Hỏi áp Câu 1. Trình bày cách chèn một bảng biểu từ Excel vào PowerPoint dạng liên kết? Trả l i: Lợi ích của việc chèn một bảng Excel dưới dạng liên kết (link) vào slide PowerPoint là mỗi khi có sự cập nhật d liệu bên bảng tính Excel thì d liệu trên PowerPoint cũng được cập nhật theo. Do vậy, chúng ta đỡ tốn th i gian cập nhật lại d liệu trên slide C c bước thực hành như sau: 1. Chọn slide PowerPoint cần chèn bảng dạng liên kết (link) từ Excel. 2. Mở tập tin d liệu Excel Ví dụ, bạn mở tập tin BrowserStats.xlsx chứa thông tin thống kê về thị phần trình duyệt web năm H nh Bảng d li u trong Excel 3. Quét chọn vùng d liệu A1:B7 và nhấn t hợp phím đ sao chép vào bộ nhớ m y tính 4. Trở qua slide cần chèn bảng bi u bên c a s PowerPoint, kích chuột chọn vào một vùng trống trên slide Sau đó vào ngăn Home, nhóm Clipboard, nhấn vào mũi tên nhỏ bên dưới nút Paste và chọn Paste Special… Trang 116
  8. h ng Xây d ng nội dung bài thuyết tr nh H nh Chọn l nh Paste Special 5. Trong hộp thoại Paste Special, bạn chọn Paste link, chọn ki u Microsoft Office Excel Worksheet Object tại khung As và nhấn nút OK. H nh Chọn kiểu Paste link 6. Khi muốn định dạng lại bảng bi u (màu sắc, font ch , kẽ khung cho bảng,…) hoặc cập nhật số liệu thì bạn phải thực hiện bên c a s của chương trình Excel Trang 117
  9. h ng Xây d ng nội dung bài thuyết tr nh H nh Bảng trên slide đ ợc liên kết từ Excel Câu 2. Cho biết cách tạo nhanh một Photo Album từ bộ sưu tập hình bằng chương trình PowerPoint 2010? Trả l i: S dụng chức năng Photo Abum trong PowerPoint chúng ta có th tạo nhanh c c slide hình với nhiều tùy chọn về số lượng hình trên slide, ki u định dạng hình và có th thực hiện một số thao t c chỉnh s a hình rất nhanh chóng C c bước thực hành như sau: 1. Vào ngăn Insert, tại nhóm Images chọn Photo Album vàchọn New Photo Album…, hộp thoại Photo Album xuất hiện. H nh Tạo Photo Album 2. Tại Album Content, nhấn nút File/Disk… đ đưa hình vào Album, hộp thoại Insert New Pictures xuất hiện. Bạn tìm đến thư mục chứa hình và chọn c c hình cần đưa vào Album Sau đó, nhấn nút Insert. Trang 118
  10. h ng Xây d ng nội dung bài thuyết tr nh H nh Chọn h nh đ a vào Album 3. Chúng ta có th chỉnh s a độ s ng tối, xoay hình và biến đ i màu sắc hình trong hộp thoại Photo Album. H nh Chỉnh s a h nh trong Album 4. Tại Album Layout, bạn chọn số lượng ảnh sẽ hi n thị trên một slide tại hộp Picture layout Tùy chọn ki u khung ảnh tại Frame shape và có th chọn ki u định dạng mẫu tại Theme Hình ảnh minh họa cho c c tùy chọn của bạn xuất hiện ngay bên cạnh. Trang 119
Đồng bộ tài khoản