intTypePromotion=1
ADSENSE

Tự học powerpoint 2010 part 15

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

150
lượt xem
59
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Định dạng lại font ch và cở ch cho placeholder, bạn vào ngăn Home Tại nhóm Font:bạn chọn lại font ch là Verdana, chọn cở ch là 5 và chọn ki u ch đậm. Tại nhóm Paragraph: giúp canh lề, thêm c c k hiệu đầu dòng, đ nh số thứ tự,… cho c c đoạn văn bản chứa trong placeholder.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tự học powerpoint 2010 part 15

  1. h ng 4. Tùy biến hi u chỉnh bài thuyết tr nh 3. ịnh dạng lại font ch và cở ch cho placeholder, bạn vào ngăn Home  Tại nhóm Font:bạn chọn lại font ch là Verdana, chọn cở ch là 5 và chọn ki u ch đậm.  Tại nhóm Paragraph: giúp canh lề, thêm c c k hiệu đầu dòng, đ nh số thứ tự,… cho c c đoạn văn bản chứa trong placeholder. H nh Placeholder Master title 4. Thực hiện việc điều chỉnh tương tự cho tất cả c c placeholder trên c c slide master và slide layout nếu cần. Thêm và x a placeholder Chúng ta sẽ tiếp tục việc điều chỉnh trên slide vừa rồi Có nhiều ki u placeholder trong PowerPoint như là content, text, picture, chart, …Tuy nhiên, chúng ta sẽ chỉ thực hành thêm một placeholder ki u Picture đ cho phép ngư i dùng chèn một hình ảnh, logo,… vào trong slide khi biên soạn C c bước thực hành như sau: 1. Chọn Slide master hoặc slide layout b sung placeholder Ví dụ như bạn chọn Title Slide Layout. 2. Trong ngăn Slide Master, đến nhóm Master Layout, chọn Insert Placeholder và chọn Picture. H nh Chọn placeholder Picture Trang 140
  2. h ng 4. Tùy biến hi u chỉnh bài thuyết tr nh 3. Vẽ một placeholder với kích thước vừa phải trên cùng của slide Placeholder Picture này sẽ xuất hiện khi bạn chèn thêm slide mới có layout là Title Slide trong qu trình biên soạn sau này H nh Đ t placeholder m i trên slide 4. Muốn xóa placeholder nào thì bạn chọn nó và nhấn phím Delete trên bàn phím Chèn và x a slide layout Nếu nhận thấy c c ki u slide layout hiện có trong Slide master không đ p ứng đủ c c ki u bố cục khi biên soạn bài thuyết trình thì bạn có th tạo thêm ki u slide layout mới C c bước thực hành như sau: 1. Chọn vị trí đặt slide layout mới trong danh mục slide layout 2. Vào ngăn Slide Master, đến nhóm Edit Master, chọn Insert Layout. H nh Chọn v trí đ t slide layout và slide layout m i thêm vào Trang 141
  3. h ng 4. Tùy biến hi u chỉnh bài thuyết tr nh 3. Tiến hành chèn c c placeholder và sắp đặt chúng theo nhu cầu của mình Ví dụ như bạn chèn vào 3 placeholder ( Picture và Text) và bố trí như sau H nh hèn và sắp xếp các placeholder trên slide 4. ặt tên cho slide layout này bằng c ch nhấp chuột vào nút Rename tại nhóm Edit Master trong ngăn Slide Master và đặt tên là “Two Picture & Text” trong hộp Layout name Nhấn nút Rename đ hoàn tất H nh Đổi tên cho slide layout 5. Khi đó, trong chế độ soạn thảo Normal View bạn có th chèn slide mới với ki u layout vừa tạo. Trang 142
  4. h ng 4. Tùy biến hi u chỉnh bài thuyết tr nh H nh hèn slide m i v i kiểu layout vừa tạo trong chế độ Normal View Chèn và x a slide master Một bài thuyết trình có tối thi u một slide master, do vậy bạn có th tạo thêm c c slide master kh c Với nhiều slide master trong bài thuyết trình, chúng ta có th p dụng mỗi slide master cho mỗi chương hoặc phần trong bài thuyết trình của mình sau này C c bước thực hành như sau: 1. Vào ngăn View, nhóm Master Views, chọn Slide Master đ tr lại c a s Slide Master. 2. Vào ngăn Slide Master, đến nhóm Edit Master, chọn Insert Slide Master. Một Slide Master mặc định được chèn vào ngay sau slide master hiện có Trang 143
  5. h ng 4. Tùy biến hi u chỉnh bài thuyết tr nh H nh hèn Slide Master 3. Có rất nhiều ki u slide layout được chèn, bạn có th xóa bớt c c ki u không s dụng bằng c ch chọn slide layout và nhấn Delete trên bàn phím đ xóa 4. xóa slide master và c c slide layout vừa tạo thì bạn chọn slide master và nhấn phím Delete trên bàn phím đ xóa Áp d ng theme và nền cho slide master Tương tự như p dụng theme và background cho bài thuyết trình Trong chế độ Slide Master, mỗi khi bạn p dụng một ki u theme thì PowerPoint tự động tạo thêm một Slide Master mới và với ki u theme vừa chọn C c bước thực hành như sau: 1. Vào ngăn Slide Master, đến nhóm EditTheme, chọn Themes.Ví dụ, bạn chọn ki u theme là Apex. 2. Một Slide Master mới được thêm vào với ki u theme vừa chọn. Trang 144
  6. h ng 4. Tùy biến hi u chỉnh bài thuyết tr nh H nh Chọn theme m i và một Slide Master vừa thêm vào 3. Thay đ i màu nền cho slide, bạn vào Slide Master, đến nhóm Background, chọn Background Styles. Ví dụ, bạn chọn Style H nh Thay đổi kiểu màu nền cho slide master Thiết lập kích thước và chiều hướng của slide C c bước thực hành như sau: 1. Vào ngăn Slide Master, đến nhóm Page Setup, chọn Page Setup.Hộp thoại Page Setup xuất hiện. Trang 145
  7. h ng 4. Tùy biến hi u chỉnh bài thuyết tr nh 2. Tại Slide sized for, bạn chọn kích thước cho slide Tùy theo màn hình mà bạn đang s dụng mà bạn chọn ki u thích hợp. 3. Tại Slides:  Chọn Portrait nếu muốn slide nằm dọc  Chọn Landscape nếu muốn slide nằm ngang (mặc định) 4. Tại Notes, handouts & outline chọn chiều hướng theo c ch tương tự như slide ng c a s slide master trở về chế ộ soạn thảo trở về màn hình soạn thảo bạn nhấp vào nút Close Master View trong ngăn Slide Master. H nh Đóng Slide Master Làm việc với slide master:  húng ta nên tạo và thiết kế slide master tr c khi bắt đ u biên soạn nội dung cho các slide v khi đó các slide mà chúng ta chèn vào bài thuyết tr nh sẽ đ ợc kế thừa các đ nh dạng layout h nh ảnh từ slide master.  Nếu chúng ta tạo slide master sau khi đã xây d ng nội dung cho các slide th có khả năng một số đối t ợng trên slide sẽ không hoàn toàn t ng thích v i thiết kế của slide master hi đó một số kiểu tính năng đ nh dạng cho các đối t ợng có thể b l ch lạc c n phải điều chỉnh lại mất thời gian.  Chỉ nên th c hi n các thay đổi về thiết kế slide trong Slide Master. Trang 146
  8. h ng 4. Tùy biến hi u chỉnh bài thuyết tr nh 4. ịnh dạng văn bản Ngoài c ch định dạng cho c c placeholder văn bản trong chế độ Slide Master đ p dụng cho tất cả c c slide trong bài thuyết trình Chúng ta cũng có th định dạng riêng lẻ cho một slide cụ th nào đó với mục đích làmn i bật thông tin trên slide C c bước thực hành định dạng văn bản như sau: 1. Dùng chuột quét chọn vùng văn bản trên slide cần định dạng. Ví dụ bạn sẽ định dạng văn bản trên slide H nh Chọn văn bản c n đ nh dạng 2. Chọn ngăn Home, nhóm Font Bạn thực hiện c c thay đ i sau:  Chọn lại Font ch tại hộp Font thành ki u Century  Nhập vào kích thước ch là 32 tại hộp Font Size. Hoặc nhấp chuột vào nút Increase Font Size ( ) đ tăng kích cở ch và nhấn vào nút Decrease Font Size ( ) đ giảm kích cở ch .  Chọn màu vàng cho văn bản tại nút Font Color ( ) H nh Thay đổi font ch Trang 147
  9. h ng 4. Tùy biến hi u chỉnh bài thuyết tr nh 3. Qua nhóm Paragraph, bạn thực hiện c c thay đ i sau:  Chọn nút Bullets ( ) và chọn ki u là Star Bullets  Chọn vào nút Justify ( ) đ canh đều văn bản  Chọn nút Line Spacing ( ) và chọn ki u là 5 H nh Thay đổi paragraph 4. Chúng ta cũng có th chuy n đ i hộp văn bản sang Smart Art nếu thấy cần thiết Ví dụ chúng ta chuy n sang ki u Vertical Bullet List. Bạn vào ngăn Home, nhóm Paragraph, chọn nút Convert to SmartArt và chọn ki u Vertical Bullet List. H nh Chuyển Text sang SmartArt Sao chép ịnh dạng Chuy n sang slide 3 của bài thuyết trình, ví dụ ta sẽ định dạng hộp văn bản bên tr i sau đó sẽ sao chép định dạng sang hộp văn bản bên phải. C c bước thực hành như sau: 1. ịnh dạng cho hộp văn bản bên tr i như sau: Trang 148
  10. h ng 4. Tùy biến hi u chỉnh bài thuyết tr nh  Dòng đầu tiên ch màu vàng, cở ch 34, ki u ch in đậm và đ i ki u bullet sang hình đầu mũi tên màu vàng (vào Bullets and Numbering… đ chọn lại màu).  Bốn dòng bên dưới ch màu trắng, cở ch và đ i ki u bullets sang hình ô vuông có màu trắng. H nh Đ nh dạng hộp văn bản bên trái trên slide số 3 2. Chọn hộp văn bản bên tr i, sau đó vào ngăn Home, nhóm Clipboard và kích chuột một lần vào nút Format Painter đ sao chép định dạng vào bộ nhớ m y tính . H nh Sao chép đ nh dạng bằng Format Painter Trang 149
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2