intTypePromotion=1
ADSENSE

Tự học powerpoint 2010 part 19

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

158
lượt xem
57
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cho biết cách sao chép nhanh tất cả các hình có trong bài thuyết trình Trả l i: Chúng ta có th sao chép tất cả c c hình đã chèn vào PowerPoint C c bước thực hiện như sau:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tự học powerpoint 2010 part 19

  1. h ng 4. Tùy biến hi u chỉnh bài thuyết tr nh H nh Chọn layout từ 2 kiểu Theme khi chèn slide m i Câu 2. Cho biết cách sao chép nhanh tất cả các hình có trong bài thuyết trình Trả l i: Chúng ta có th sao chép tất cả c c hình đã chèn vào PowerPoint rất nhanh chóng C c bước thực hiện như sau: 1. óng bài thuyết trình cần chép c c hình, ví dụ như chúng ta sẽ trích hết hình trong tập tin ThuchanhPowerPoint2010_ch4.pptx. 2. Vào trình quản l Windows Explore (nhấn phím tắt là Windows+E) tìm đến thư mục chứa bài thuyết trình H nh L nh Rename 3. Nhấp phải chuột lên tập tin và chọn lệnh Rename, bạn thêm .zip vào sau tên tập tin. Trang 180
  2. h ng 4. Tùy biến hi u chỉnh bài thuyết tr nh H nh Tập tin đã đ ợc thêm zip vào 4. Nhấp tr i chuột hai lần đ mở tập tin zip này bằng trình giải nén trong m y của bạn. Nếu m y bạn chưa có chương trình giải nén nào thì có th tải một chương trình zip miễn phí tại địa chỉ http://www.7zip.com H nh Nh ng nội dung chứa trong tập tin PowerPoint 5. Bạn vào thư mục ppt trong c a s chương trình giải nén zip Trong thư mục ppt có chứa rất nhiều thư mục con bên trong và trong số đó có một thư mục tên là media dùng đ chứa tất cả c c hình ảnh, phim, âm thanh, … mà bạn đã chèn vào trong bài thuyết trình Trang 181
  3. h ng 4. Tùy biến hi u chỉnh bài thuyết tr nh H nh Th m c media nằm trong th m c ppt 6. Chọn thư mục media và nhấn vào nút Extract đ chép thư mục này ra ngoài Bạn chọn nơi chứa thư mục media trong hộp thoại Copy và nhấn OK. H nh hép th m c media ra khỏi tập tin PowerPoint 7. Khi đó thư mục media đã được chép ra ngoài và bạn hãy đóng chương trình giải nén 7zip lại Sau đó, bạn hãy đ i tên tập tin PowerPoint trở lại như ban đầu. Trang 182
  4. h ng 4. Tùy biến hi u chỉnh bài thuyết tr nh H nh ác h nh ảnh phim trong th m c media Câu 3. Hướng dẫn cách tạo watermarke cho các slide? Trả l i: Chúng ta có th dùng hình ảnh, Textbox hoặc WordArt đ làm watermark cho c c slide trong bài thuyết trình Cách 1. Dùng hình làm watermark C c bước thực hiện như sau: 1. Trong chế độ Normal, bạn chọn slide cần thêm watermark Nếu muốn thêm watermark cho tất cả c c slide thì vào chế độ Slide Master đ thực hiện c c lệnh. Trang 183
  5. h ng 4. Tùy biến hi u chỉnh bài thuyết tr nh H nh Chọn slide c n thêm watermark 2. Vào ngăn Insert, nhóm Images, nhấp lệnh Picture, tìm đến hình cần làm watermark và nhấn nút Insert Ví dụ, bạn chọn hình Background06.jpg H nh Chọn h nh làm watermark 3. iều chỉnh lại kích thước hình v a chèn vào cũng như vị trí sẽ đặt hình trên slide Trang 184
  6. h ng 4. Tùy biến hi u chỉnh bài thuyết tr nh H nh Điều chỉnh kích th c và v trí h nh 4. Vào Picture Tools, ngăn Format, nhóm Adjust.  Chọn Color, vào nhóm Recolor và chọn một ki u trong đó, ví dụ bạn chọn ki u Green, Accent color 4 Light vì nó kh gần với màu nền của slide nhất. H nh Chọn kiểu Recolor  Chọn Correction và chọn từ nhóm Brightness and Contrast một ki u nào đó, ví dụ bạn chọn ki u Brightness: 0% (Normal) Contrast: 0% (Normal). Trang 185
  7. h ng 4. Tùy biến hi u chỉnh bài thuyết tr nh H nh Chọn kiểu Corrections  Chọn nút Remove Background, và chọn vùng hình cần gi lại, nhấn Keep Changes đ chấp nhận c c thay đ i Kết quả như hình sau H nh Loại bỏ nền của h nh 5. Sau khi điều chỉnh hình xong, bạn vào nhóm Arrange trong ngăn Format của Picture Tools, chọn Send Backward và chọn lệnh Send to Back. Trang 186
  8. h ng 4. Tùy biến hi u chỉnh bài thuyết tr nh H nh H nh làm watermark cho slide Cách 2. Dùng văn bản làm watermark C c bước thực hiện như sau: 1. Trong chế độ Normal, bạn chọn slide cần thêm watermark 2. Vào ngăn Insert, nhóm Text, chọn WordArt H nh Chọn kiểu Gradient Fill – Blue, Accent 1, Outline – White, Grow – Accent 2 3. Nhập vào văn bản là “Watermark Demo” Nắm vào nút tròn xanh bên trên WordArt và xoay theo ngược chiều kim đồng hồ. Trang 187
  9. h ng 4. Tùy biến hi u chỉnh bài thuyết tr nh H nh Xoay WordArt 4. Vào nhóm Arrange, chọn Send Backward và chọn lệnh Send to Back Tuy nhiên, nội dung phí trên WordArt đọc chưa được rõ Bạn vào nhóm WordArt Styles, chọn Text Fill và chọn lại màu nhạt hơn H nh Chọn màu ch cho WordArt Câu 4. Xin cho biết cách tạo một mẫu template? Trả l i: PowerPoint cung cấp sẵn rất nhiều mẫu template, tuy nhiên chúng ta có th tự tạo nh ng template đặc thù của riêng mình và đưa vào PowerPoint đ sau này s dụng. Một mẫu template bao gồm nền slide, bộ màu, bộ font, c c layout của slide, hình ảnh,… Do vậy, chúng ta sẽ tạo một template mẫu gồm:  Một background tô màu nền ki u Gradient  Chèn một hình làm wartermark  ịnh dạng cho c c placeholder Master title và Master text trên Slide Master  Sắp xếp lại c c placeholder Header & Footer trên Slide Master Trang 188
  10. h ng 4. Tùy biến hi u chỉnh bài thuyết tr nh C c bước thực hiện như sau: 1. Mở PowerPoint và chương trình sẽ tạo mới một bài thuyết trình trống. H nh ài thuyết tr nh trống 2. Vào ngăn View, nhóm Master Views, chọn Slide Master. H nh ài thuyết tr nh trống trong chế độ Slide Master 3. Vào nhóm Background, chọn Background Styles và chọn Format Background… hộp thoại Format Background xuất hiện, chọn ngăn Fill:  Chọn ki u Gradient fill  Tại Type chọn ki u Radial  Tại Color chọn màu xanh Aqua, Accent 5, Darker 50%.  Tất cả thông số kh c gi nguyên  Nhấn Close đ chấp nhận Trang 189
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2