Tự học powerpoint 2010 part 31

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
58
lượt xem
24
download

Tự học powerpoint 2010 part 31

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Làm nổi nội dung trên slide trình chiếu Trong chế độ Slide Show, chúng ta có thể sử dụng công cụ Pen hoặc Highlighter để làm nổi bật nội dung đang trình bày.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tự học powerpoint 2010 part 31

  1. h ng 7. Tr nh chiếu bài thuyết tr nh H nh ác phím tắt để điều khiển Media Chuy n ến một Custom Show Muốn chuy n nhanh đến một Custom Show trong chế độ Slide Show, bạn là theo c c bước sau:  Từ màn hình trình chiếu, bạn nhấp phải chuột lên màn hình  Chọn lệnh Custom Show  Kích chuột đ chọn tên một Custom Show muốn chuy n tới H nh huyển đến ustom Show trong chế độ Slide Show Trang 300
  2. h ng 7. Tr nh chiếu bài thuyết tr nh 3. Tạo chú giải trong khi trình chiếu bài thuyết trình Các tùy chọn con trỏ Trong chế độ Slide Show, bạn chọn vào nút Pen trên thanh công cụ ở góc dưới bên tr i màn hình, sau đó chọn Arrow Options và chọn một trong tuỳ chọn sau:  Automatic: ẩn con trỏ đến khi bạn di chuy n chuột  Visible: con trỏ luôn luôn được hi n thị trong khi trình chiếu  Hidden: con trỏ luôn luôn bị ẩn trong khi trình chiếu H nh Tu chọn con trỏ S d ng con trỏ chuột Laser C c bước tùy chọn và s dụng con trỏ chuột laser rất đơn giản như sau: 1. Trước tiên bạn vào ngăn Slide Show, nhóm Set Up, chọn lệnh Set Up Slide Show đ thiết lập tùy chọn màu cho con trỏ laser. 2. Trong hộp thoại Set Up Show, bạn tìm đến nhóm Show options và chọn màu cho con trỏ chuột laser tại hộp Laser pointer color. H nh Chọn màu cho con trỏ laser Trang 301
  3. h ng 7. Tr nh chiếu bài thuyết tr nh 3. Trong chế độ Slide Show, khi muốn s dụng con trỏ laser đ chỉ lên một nội dung nào đó trên slide thì b n gi thêm phím Ctrl + kích trái chuột lên c c nội dung trên slide Làm n i nội dung trên slide trình chiếu Trong chế độ Slide Show, chúng ta có th s dụng công cụ Pen hoặc Highlighter đ làm n i bật nội dung đang trình bày C c bước thực hành như sau: 1. Chuy n bài thuyết trình sang chế độ Slide Show 2. Khi muốn làm n i nội dung đang trình bày trên một slide nào đó, bạn nhấp phải chuột lên màn hình H nh S d ng Pen trong Slide Show 3. Chọn Pointer Options và chọn:  Pen: s dụng bút màu đ làm n i  Highlighter: tô nền đ làm n i  Bạn có th thay đ i màu tại Ink Color 4. Dùng chuột tô hoặc vẽ lên c c nội dung trên slide 5. Khi kết thúc b o c o và trong qu trình b o c o bạn có vẽ hoặc tô nền thì PowerPoint sẽ hiện thông b o nhắc nhở bạn lưu lại (Keep) hay hủy bỏ (Discard) c c thay đ i. Trang 302
  4. h ng 7. Tr nh chiếu bài thuyết tr nh H nh Thông báo nhắc nhở l u lại các thay đổi trong Slide Show 6. xem c c hình vẽ, tô nền trong chế độ soạn thảo, bạn vào chế độ ngăn Review, nhóm Comments, chọn Show Markup. H nh Xem lại các ghi h nh vẽ tô nền trong chế độ Slide Show Trang 303
  5. h ng 7. Tr nh chiếu bài thuyết tr nh 4. Trình chiếu bài thuyết trình với nhiều màn hình Bật tính năng hỗ trợ nhiều màn hình H nh ật tính năng nhiều màn h nh C c bước thực hiện như sau: 1. Từ c a s Windows, vào Start, chọn Control Panel và chọn Display. 2. Trong hộp thoại Display Settings, bạn vào ngăn Settings. 3. ến hộp Display chọn màn hình thứ Tùy chọn này chỉ có khi m y bạn đang kết nối với nhiều màn hình 4. nh dấu chọn vào Extend my Windows desktop onto this monitor. 5. Bạn chỉnh lại độ phân giải cho c c màn hình tại Screen resolution. 6. Nhấn nút OK đ đóng hộp thoại Display Properties. Trang 304
  6. h ng 7. Tr nh chiếu bài thuyết tr nh Trình chiếu bài thuyết trình với nhiều màn hình H nh Thiết lập màn h nh tr nh chiếu C c bước thực hành như sau: 1. Mở bài thuyết trình cần trình chiếu với nhiều màn hình 2. Vào ngăn Slide Show, nhóm Set Up và chọn Set Up Slide Show (Bạn cũng có th chọn c c tùy chọn ngay trên nhóm Monitors trong ngăn Slide Show) 3. Trong hộp thoại Set Up Show, bạn đến nhóm Multiple monitors:  Display slide show on: bạn chọn Monitor 2 Plug and Play Monitor  Chọn Show Presenter View 4. Nhấn nút OK đóng hộp thoại Set Up Show. 5. ến nhóm Start Slide Show trên ngăn Slide Show và chọn From Beginning đ trình chiếu bài thuyết trình H nh Màn h nh khán giả nh n thấy trong chế độ Slide Show Trang 305
  7. h ng 7. Tr nh chiếu bài thuyết tr nh Slide đang chiếu Speaker notes Hình c c slide thu nhỏ Số slide Thanh công cụ H nh Màn h nh ng ời thuyết tr nh nh n thấy trong chế độ Slide Show 6. Từ màn hình dành cho ngư i thuyết trình, bạn có th điều khi n c c nội dung trình chiếu một c ch dễ dàng đồng th i có th đọc được c c thông tin ghi chú cho c c slide mà mình đang trình bày C c thành phần trên màn hình của ngư i thuyết trình:  Các hình Slide thu nhỏ: bạn nhấp chuột lên slide đ di chuy n nhanh đến slide đó trong qu trình b o c o  Slide ang trình chiếu: hi n thị nội dung giống như màn hình đang trình chiếu cho kh n giả xem.  Số slide và th i gian: hi n thị số của slide hiện hành và th i gian đã trình chiếu cũng như th i gian hiện tại  Speaker notes: phần ghi chú trong slide của ngư i thuyết trình  Thanh công c : di chuy n, chọn loại bút, màu sắc … 7. Nhấn phím ESC đ tho t chế độ Slide Show Trang 306
  8. h ng 7. Tr nh chiếu bài thuyết tr nh 5. Hỏi áp Câu 1. Tập tin PowerPoint Show (PPSX) có cần chương trình PowerPoint hoặc PowerPoint Viewer để chạy hay không? Chúng ta có thể hiệu chỉnh tập tin PPSX hay không? Trả l i: M y tính cần phải có chương trình PowerPoint hoặc PowerPoint Viewer đ trình chiếu c c tập tin PowerPoint Show (*.pps hoặc * ppsx) PowerPoint Show trong c c phiên bảng PowerPoint 97- có phần mở rộng là * pps và PowerPoint Show trong PowerPoint & có phần mở rộng là * ppsx Tập tin PowerPoint Show thực chất vẫn là một tập tin PowerPoint (*.ppt hoặc *.pptx) nhưng có phần mở rộng kh c nhau PowerPoint sẽ tự động chuy n sang chế độ Slide Show khi bạn kích chuột lên c c tập tin có phần mở rộng *.pps hoặc *.ppsx. Do vậy, đ hiệu chỉnh c c tập tin này bạn làm một trong hai c ch sau: Cách 1: i phần mở rộng từ pps hoặc ppsx thành ppt hoặc pptx Cách 2: Mở chương trình PowerPoint trước, sau đó vào File, chọn lệnh Open và tìm đến chọn tập tin PowerPoint Show đ mở và hiệu chỉnh. Câu 2. Làm sao để nhấp phải chuột thì sẽ lùi về slide trước trong chế độ Slide Show? Trả l i: Khi nhấp phải chuột trong chế độn Slide Show thì có hai khả năng xảy ra đó là hi n thị một trình đơn lệnh hoặc lùi trở về slide trước đó cho PowerPoint lùi về slide trước khi nhấp phải chuột trong chế độ Slide Show thì chúng ta cần thay đ i một tùy chọn trong hộp PowerPoint Options C c bước thực hành như sau: 1. Vào File, chọn Options, hộp thoại PowerPoint Options xuất hiện 2. Chọn Advanced từ danh s ch bên tr i trong hộp thoại, tìm đến nhóm tùy chọn cho Slide Show. H nh Bỏ chọn Show menu on right mouse click 3. Bỏ chọn hộp Show menu on right mouse click. Trang 307
  9. h ng 7. Tr nh chiếu bài thuyết tr nh 4. Nhấn nút OK 5. PowerPoint có xây dựng c c nút lệnh nằm ở góc dưới bên tr i trong c a s Slide Show Bạn có th nhấn vào nút Slide đ trung cập trình đơn lệnh đ điều khi n sự di chuy n hoặc nhấn vào nút Pen đ s dụng c c bút màu hoặc bút tô nền H nh Truy cập các tr nh đ n l nh trong Slide Show Câu 3. Có cách nào khoá hiệu lệnh chuột và bàn phím để điều khiển trong khi trình chiếu? Trả l i: Chúng ta có th thiết kế một bài thuyết trình dạng tương t c với ngư i dùng và chỉ cho phép ngư i dùng nhấn lên c c nút lệnh hoặc hyperlink do ta tạo sẵn C c hiệu lệnh nhấp chuột hoặc dùng c c phím di chuy n slide trên bàn phím sẽ không hoạt động được trừ phím ESC. C c bước thực hiện như sau: 1. Mở bài thuyết trình 2. Tạo c c nút điều hướng và c c hyperlink giúp cho việc di chuy n và theo dõi bài thuyết trình tương t c được dễ dàng 3. Vào ngăn Slide Show, nhóm Set Up, chọn lệnh Set Up Slide Show. H nh L nh Set Up Slide Show Trang 308
  10. h ng 7. Tr nh chiếu bài thuyết tr nh 4. Trong hộp thoại Set Up Show chọn Browsed at a kiosk (full screen). H nh Tùy chọn Browsed at a kiosk (full screen) 5. Khi đó ngư i dùng chỉ có th di chuy n trong bài thuyết trình bằng c c nút lệnh hoặc c c hyperlink do ta thiết kế sẵn và nhấn phím ESC đ kết thúc Slide Show. 6. Nếu không muốn ngư i xem tho t khỏi bài thuyết trình ta có th gỡ bàn phím ra khỏi m y tính Câu 4. Có thể nhập văn bản trong khi Slide Show không? Trả l i: Thêm văn bản vào slide trong khi trình chiếu bài b o c o rất hiếm khi được s dụng. Nhu cầu này thư ng dùng trong c c trò chơi nhỏ được xây dựng trên PowerPoint có th làm điều này chúng ta cần phải s dụng tới Textbox trong Control Toolbox của PowerPoint. C c bước thực hiện như sau: 1. Mở bài thuyết trình cần thêm Text Box 2. Vào File, chọn Options, chọn ngăn Customize Ribbon trong c a s PowerPoint Options Sau đó chọn ngăn Developer trên Main Tabs của Ribbon. Trang 309
Đồng bộ tài khoản