Tự học Word 2010 part 10

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
198
lượt xem
116
download

Tự học Word 2010 part 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tìm kiếm, thay thế Tìm văn bản Bạn có thể nhanh chóng tìm kiếm một từ hoặc cụm từ theo cách sau: - Trong thẻ Home, nhóm Editing, nhấn nút Find (hoặc nhấn phím tắt Ctrl+F).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tự học Word 2010 part 10

  1. T ĩ ĩ Đ ĩ : • tab Review R • Thesaurus P • ĩ ĩ ỳ Synonyms
  2. T o một từ điển mặc định mới T ỹ W D ỉ • Microsoft Office • W O • P
  3. • tab When Correcting Spelling • Custom Dictionaries, D • Edit Word List •N W
  4. ĐẾM SỐ TỪ TRONG TÀI LIỆU Word 2010 N , , , Đếm số từ trong khi gõ văn bản Tro ,W T : P ( ) W ( ) Đếm số từ trong vùng chọn , -T N , , - T V / 5 ĩ 5 , -T ẻR w, P , W -T W , I , endnotes.
  5. Đếm số từ trong textbox - -T V / 5 ĩ 5 Xem số trang, số ký tự, số đo n và số dòng Đ , , , : -T ẻR w, P , W -T , W H W 5. In tài i u Word Định d ng trang in Mỗi khi t o file m i, trong c a s ẵn m t trang gi y tr b u so n ( y letter ho c gi y A4). Chỉ n chi ti i ch n l i kh gi T P L , P S , m h p tho i Page Setup  Chọn lo i giấy – Tab Paper
  6. -P Sz : , w , w  Đặt lề cho trang in – Tab Margins
  7. - Top :L ỉnh c a trang in - Bottom : L a trang in - Left :L a trang in - Right : L ph i c a trang in N M M ( o i x ng gi ) nh tr I O - Gutter : Kho - From edge: Kho a t gi n header ho c footer - Orientation : ch ng in o Portrait : Gi y d c o Landscape : Gi y ngang - Mirror margins : Đ t l i x ng nhau. N u l , ys bi ẻ ẵ (O E ), In tài i u -Tab File, ch n Print
  8. - Copies: ch n s b n in - Printer : ch ng t trong Windows. N s d ( ĩ ) i th c hi c sau: o Nh p Start, ch S p Printers.
  9. o Nh ng Add Printer. o Th c hi a ch A P Wz - Pages : in s trang ch n l a b , “,” i r t, d u g ch n “-“ p 6. Trộn tài i u (Mail Merge) 6.1 Các Khái ni m Trộn thư T , ẳ , , , … T ( ), M M Tập tin data source M t file ch a d li u ngu i d ng b ng bi table, sheet (c a Excel, Access) b s c , i dung tron Tập tin main document M nm ỉnh a. Form letter Bước 1 T M WORD Công Ty TNHH XYZ  999 Pasteur, Q.1, TP.HCM  8223344 Ngày 30 tháng 10 năm 2009 THƯ MỜI 
  10. Kính gởi: S m: Đ a chỉ: M i s p x p th n d cu c ph ng v n tuy Th i gian: gi , Đ m: Giám Đốc Trần Văn A Bước 2 T E ( , A1). * : WORD, E OBC HOTEN PHAI NS DIACHI THPHO BANG Ô Đ Q Nam 1965 L L TP.HCM ĐH H L N N 1966 T V V T ĐH Ô H Nam 1975 L L TP.HCM 44 L T Ô P T Nam 1970 K TP.HCM N T H N 1968 55 L T T TP.HCM ĐH Ô T H Nam 1969 66 L T T H ĐH
Đồng bộ tài khoản