Tự học Word 2010 part 14

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
221
lượt xem
138
download

Tự học Word 2010 part 14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

In tài liệu Word Định dạng trang in Mỗi khi tạo file mới, trong cửa sổ văn bản đã có sẵn một trang giấy trắng để bắt đầu soạn văn bản (thường là giấy letter hoặc giấy A4). Chỉ khi nào cần đến chi tiết chính xác hơn chúng ta mới chọn lại khổ giấy khác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tự học Word 2010 part 14

  1. -L T , ,S j N - , ỉ > OK - - ( , , ) è W ẹ -S , S Chú ý , ID, w L , ỉ O M E 6. Thủ thuật dùng máy tính trong Word M M W , T ( A W w) Đ M W , , Tools Caculate : T T R : R , Customize the Ribbon: H p tho i Word Options hi n th
  2. Ch n New Tab, l T , T T Ở c t Choose commands from, ch n All commands, di chuy n thanh cu n ch n Tools Calculate. Nh A u T K , , ẳ ((9 + )* )/5 H T K ( The sesult of the calculation is).
  3. 7. Thủ thuật tránh in văn bản ngoài ý muốn Word, an tin in ra khi Tuy , Print thanh Word ẵ in cho ỡ tay . Đ in Word, khi thi h in. T ỉ trong hay xem trang trong in T c h t b n c n nh O tt ỉ Ch W O , ti p ch n Trust Center , i ch Trust
  4. Center Settings V Privacy Options S n chu u m c Warn before printing... OK N ra mang dung , cho in ra trang
  5. (Ctrl+A), sau Font trong , Hidden OK. K , dung Đ , Tab File/Options, Hidden text sau OK.
  6. H , dung tuy in ỉ trang 8. Mẹo in hình khổ giấy lớn bằng máy in nhỏ B ỉ c cỡ gi A4 i mu n in ra nh ng t m “ ng l ” ? “T R ” s n th c hi t kh y.
  7. “ ” ỗ A4 ỉ , ẻ ẵ , “ ” S , A , “Continue” : N “Browse” “Open” “Continue”. -> “Portrait”, “Landscape”. Ở “ ”, “The Rasterbator” L N ỹ “The Rasterbator” S “The Rasterbator” , !
  8. “R S ” http://arje.net/files/Rasterbator_Standalone_1.21.zip ZIP 866 K K , ỉ R , 11. T o nhanh m t ho c nhi N , w : =lorem() ,6 =lorem(số đoạn cần in ra, số dòng trên mỗi đoạn). rank lorem. 12. T o b ng b “+” “–”, E T , G , 4 4 , :Đ +----+----+-------------+-------- -+ E M , , T , Đ “-” T 13. T ng kẻ Đ , ỉ -, =, *, #,~ ỗ ẻ , , , z z K R V , ỉ === 14. B ng SuperScript T , , , ,7 ,… W S S , , …,7 ,… N , ỗ , +Z W
  9. N O – , Word Options T Proofing AutoCorrect Options T A AutoFormat As You Type Ordials(1st) with superscript 15 nh d ng b F P , H , F4 T
Đồng bộ tài khoản