Tự học Word 2010 part 5

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
170
lượt xem
120
download

Tự học Word 2010 part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có 2 chế độ: 1. Dropped cap. 2. In-margin dropped cap. Đ Options… n ch n m , n nh n chu nh Drop Cap ch n v a a Drop Cap T xu p tho i Drop Cap, b ch nh n m nh, font ch , s text. Nh n OK t. ch nh n m nh t i c m . S D , n nh n m nh ki u Drop Cap n a, b n chỉ vi n l nh None 4. Watermark (nền bảo v văn bản) Hình mờ M : • • •K tab Page Layout Watermark W R...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tự học Word 2010 part 5

  1. Có 2 chế độ: 1. Dropped cap. 2. In-margin dropped cap. Đ n ch n m , n nh n chu nh Drop Cap Options… a Drop Cap T p tho i Drop Cap, b ch n v a ch nh n m nh, font ch , s xu ch nh n m nh t i c m text. Nh n OK t. . S , n nh n m nh ki u Drop Cap n a, b n chỉ vi D n l nh None
  2. 4. Watermark (nền bảo v văn bản) Hình mờ M Đ è : • tab Page Layout R • Watermark Page Background •K W Custom Watermark •Đ , Remove Watermark.
  3. 5. T o ti u đề tr n và dưới (Header and Footer) cho văn bản T ẻI , H &F , H F M H ,F K H F N , H /F Thay đổi Header / Footer cũ bằng Header / Footer mới T ẻI , H &F , H F S H /F H /F
  4. Không s d ng Header / Footer cho trang đầu ti n T ẻP L , P S P S K ẻL Đ D H N OK V H /F T W , H /F F –P S > ẻL > D > OK. Áp d ng Header / Footer khác nhau cho trang chẵn và trang ẻ
  5. T ẻP L , P S P S K ẻL Đ D H N OK è H /F ẵ ẵ ỳ, è H /F ẻ ẻ ỳ T W , F – Page S > ẻL > D ven > OK. Thay đổi nội dung của Header / Footer
  6. T ẻI , H &F , H F K E H / E F ỉ H /F T ỉ , , H /F M ỉ Xóa Header / Footer T ẻI , H &F , H F K R H /R F T o Header / Footer khác nhau cho các vùng khác nhau của tài i u -T , N T ẻP L , P S , S , ( ỹ / )
  7. -T ẻI , H &F , H F K E H /E F ỉ H /F -T ẻH &F , N , L P H /F S P H /F -S ỉ H /F H /F 6. Đánh số thứ tự cho trang văn bản Chèn số trang vào văn bản
  8. S H F Đ , ẻ Insert, H &F , P N T , T P ( è H ) P ( è Footer). Word 2010 ẵ ỉ Thay đổi d ng số trang ẵ Đ , H F , T ẻ D , H & F , P N , F P Numbers.
  9. Number format: Include Chapter Number: S è Continue From Previous Section: S Start at : S T P N , N , , OK Thay đổi kiểu chữ, cỡ chữ, màu sắc của số trang N H F , D T , , ỡ , , , K ỉ Bắt đầu đánh số trang bằng một số khác , : T ẻ I , H & F , P N , F P N T , S N OK
  10. Ghi chú: N , S , Xóa số trang đã đánh T ẻI , H &F , P N , R P N Xóa số trang ở trang đầu ti n của tài i u T , Á “ ” , a V ẳ -N ỳ -T ẻP L , P S P S -N ẻL , H , D N OK , , trang 7. Định d ng trang văn bản Ch nh s a ề trang và định hướng trang L ỉ : • tab Page Layout Ribbon •T Page Setup, Margins • Default Margin, • Ch Custom Margins
Đồng bộ tài khoản