Từ loại

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
305
lượt xem
182
download

Từ loại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ loại Có 8 từ loại trong tiếng Anh: 1. Danh từ (Nouns): Là từ gọi tên người, đồ vật, sự việc hay nơi chốn. Ex: teacher, desk, sweetness, city 2. Đại từ (Pronouns): Là từ dùng thay cho danh từ để không phải dùng lại danh từ ấy nhiều lần. Ex: I, you, them, who, that, himself, someone. 3. Tính từ (Adjectives): Là từ cung cấp tính chất cho danh từ, làm cho danh từ rõ nghĩa hơn, chính xác và đầy đủ hơn. Ex: a dirty hand, a new dress, the car is new. 4. Động từ (Verbs): Là từ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Từ loại

Đồng bộ tài khoản