intTypePromotion=1

Từ xưng hô trong lĩnh vực giao tiếp hành chính nhà nước

Chia sẻ: Trương Tiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
35
lượt xem
1
download

Từ xưng hô trong lĩnh vực giao tiếp hành chính nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Qua khảo sát, bài viết chỉ ra một số nét khác biệt giữa cách xưng hô trong lĩnh vực giao tiếp hành chính với các môi trường giao tiếp khác, qua đó, rút ra những nét đặc trưng trong việc sử dụng từ xưng hô của những con người vùng đất Nam Bộ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Từ xưng hô trong lĩnh vực giao tiếp hành chính nhà nước

NG6NNGtr&P6HS6NG<br /> <br /> s l 11 (241)-2015<br /> <br /> 109<br /> <br /> Tir XITNG HO TRONG LINH VV'C GIAO TIEP<br /> HANH CHINH NHA NlTdC<br /> VOCATIVE WORDS IN THE FIELD OF<br /> STATE ADMINISTRATION COMMUNICATION<br /> TRAN B^CH DANG<br /> (HVCH; Tnrdmg B f i hpc Dong Thdp)<br /> Abstract: In this article, we focus on studying the vocative words within the State administrative<br /> a^ncies in Vinh Long province. The vocative words that we use always ensure tiiat the speakers show<br /> die courteous, polite and reqjeetfiil attitude but they still show open and friendly attitude. When<br /> choosii^ vocative words, the characters of communication always pay attention to the feetors: the<br /> communication situation, social status, ^ e , purpose of commumcation, etc... to use vocative words<br /> Bccordii^y.<br /> Keywords: Vocative words; administrative communication; Vinh Long province.<br /> 1. Tir xung hd Id nhfing tfi dfing d l xung vd hd<br /> gifia cdc nhdn v§t trong giao tilp. Iheo Tfi
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2