intTypePromotion=3

Tuần Báo TIN HỌC-Công Nghệ Thông Tin part 26

Chia sẻ: Qdqwdqwfnmrilhgenrilf Fmreilhenmrilbnfri | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
46
lượt xem
2
download

Tuần Báo TIN HỌC-Công Nghệ Thông Tin part 26

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tuần báo tin học-công nghệ thông tin part 26', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tuần Báo TIN HỌC-Công Nghệ Thông Tin part 26

  1. của bạn: ví dụ khi có hơn 1000 thông điệp mỗi ngày thông qua tài khoản Comcast của bạn thì ISP sẽ tạm dừng nó lại trong vòng 24 giờ, và cho rằng máy tính của bạn bị nhiễm spam. Tạo một danh sách phân phối Bạn có thể dùng mẹo để tránh được các hạn chế đó. Nếu bạn giao tiếp chủ yếu với những người trong dang sách liên lạc của chương trình email hoặc sổ địa chỉ thì bạn hãy chia chúng thành các nhóm có số lượng nhỏ hơn giới hạn của dịch vụ. Ví dụ trong Outlook 2003 and 2007, bạn chọn Contacts > Actions > New Distribution List để tạo một danh sách như vậy. Để thực hiện tương tự trong Outlook Express 6, click Addresses để mở Address Book, sau đó chọn File > New Group. Trong Mozilla Thunderbird 1.5, chọn Address Book > New List. Một cách đơn giản nhất để chia danh sách thành các nhóm nhỏ là nhóm chúng theo thứ tự bảng chữ cái. Tạo nhóm danh sách trong Mozilla Thunderbird Tạo một tài khoản Gmail Sự riêng tư: Quy ước mặc nhận của BCC Việc gửi email đến hàng trăm liên lạc thông qua Gmail là hoàn toàn dễ dàng, chỉ cần paste danh sách địa chỉ vào trường To: và kích Send. Tuy vậy, những người nhận email của bạn có thể cho bạn địa chỉ email của họ không có nghĩa là họ muốn chia sẻ với mọi người. Cách tốt ở đây là viết một địa chỉ vào trường To:, phần còn lại trong trường Bcc:. (Một số chương trình
  2. Nếu luồng email của bạn quá nặng đối với email và các dịch vụ có thể dùng cách danh sách phân phối thì bạn hãy yêu cầu thêm bước kích hoạt xem xét đến việc tạo một tài khoản Gmail trường này). Các máy chủ riêng chi dùng cho các thư nhóm. Không chỉ email có thể gỡ bỏ địa chỉ cho phép bạn tạo nhiều địa chỉ email đa dạng Bcc: trước khi chuyển tiếp (ví dụ, QuanTriMang.site@gmail.com) mà dịch thư tín, điều này giúp bảo vệ vụ mail của Google này còn cho phép bạn đặt được sự riêng tư của người đến 500 địa chỉ trong các trường To:, Cc:, và nhận. Bcc:. (Yahoo Mail hạn chế bạn ở con số 100 địa chỉ, Windows Live Hotmail hạn chế bạn trong con số 100 thư tín trong một ngày). Tài khoản Gmail của tôi cho phép tôi chạm tới được những hạn chế của ISP về vấn đề số lượng các địa chỉ email, nhưng giải pháp này thiếu uyển chuyển. Tôi giữ các địa chỉ email của nhóm trong một cơ sở dữ liệu riêng biệt. Tuy nhiên việc copy và paste hàng trăm địa chỉ vào thư tín mỗi lần muốn gửi một email mất nhiều công hơn những gì tôi nghĩ ban đầu. Mặc dù vậy, các dịch vụ Google Groups và Yahoo Groups miễn phí thực hiện công việc khó khăn này cho bạn, việc gửi các công văn đến nhiều thành viên trong danh sách và cho phép bạn có thể nâng cấp địa chỉ của chính họ và cấp phát các tùy chọn. Tất cả những gì bạn làm là gửi một thư tín đến một địa chỉ phân phối email đơn của nhóm. Thêm vào đó để làm việc dễ dàng, cả hai dịch vụ này đều cho bạn quay trở về danh sách diễn đàn trực tuyến. Văn Linh (Theo PC World) Cách diệt vi rút lây qua Yahoo Messenger - 3/6/2007 10h:55 Máy tính bạn hoặc cơ quan bạn đang bị vi rút Yahoo W32 Yautoit N lây qua Yahoo Messeger tấn công, khiến mọi người dở khóc dở cười. Nếu bạn bị vi rút W32 Yautoit N ám ảnh thì hãy tham khảo cách một cách xử lý nhanh gọn... Thông thường bạn có thể dung phiên bản Symantec và McAfee mới nhất để tiêu diệt vi rút W32 Yautoit N. Tuy nhiên nếu như bạn chưa kịp nhật phần mền diệt vi rút mới thì có thể tiến hành các thao tác thủ công sau: Mở Start: Run > gõ lệnh regedit.
  3. Sau khi gõ lệnh này, nếu hiển thị hộp thư thoại thông báo không thể kích hoạt được regedit, điều này cũng có nghĩa là bạn không thể sử dụng được tổ hợp lệnh: Alt + Ctrl + Del. Nếu vậy, bạn hãy cóp dòng code sau rồi save lại với đuôi reg (ví dụ virus.reg): //Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Policies] [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000091 "NoInternetIcon"=dword:00000000 "ClearRecentDocsOnExit"=dword:00000001 "NoLowDiskSpaceChecks"=dword:00000001 "NoSaveSettings"=dword:00000000 "NoFolderOptions"=dword:0000000 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Policies\System] "DisableRegistryTools"=dword:00000000 "DisableTaskMgr"=dword:00000000 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\ Microsoft\Internet Explorer\Restrictions] "NoBrowserOptions"=dword:00000000 // Tiếp theo, bạn cóp dòng code sau rồi sau đó lưu lại file dưới dạng đuôi là “.vbs” ví dụ “regedit.vbs” // 'Enable/Disable Registry Editing tools '© Doug Knox - rev 12/06/99 Option Explicit 'Declare variables Dim WSHShell, n, MyBox, p, t, mustboot, errnum, vers
  4. Dim enab, disab, jobfunc, itemtype Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") p = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Policies\System\" p = p & "DisableRegistryTools" itemtype = "REG_DWORD" mustboot = "Log off and back on, or restart your pc to" & vbCR & "effect the changes" enab = "ENABLED" disab = "DISABLED" jobfunc = "Registry Editing Tools are now " 'This section tries to read the registry key value. If not present an 'error is generated. Normal error return should be 0 if value is 'present t = "Confirmation" Err.Clear On Error Resume Next n = WSHShell.RegRead (p) On Error Goto 0 errnum = Err.Number if errnum 0 then 'Create the registry key value for DisableRegistryTools with value 0 WSHShell.RegWrite p, 0, itemtype End If 'If the key is present, or was created, it is toggled 'Confirmations can be disabled by commenting out 'the two MyBox lines below If n = 0 Then n=1 WSHShell.RegWrite p, n, itemtype Mybox = MsgBox(jobfunc & disab & vbCR & mustboot, 4096, t) ElseIf n = 1 then n=0 WSHShell.RegWrite p, n, itemtype Mybox = MsgBox(jobfunc & enab & vbCR & mustboot, 4096, t)
  5. End If // Sau đó kích đúp chuột lần lượt vào hai file trên để kích hoạt lại công cụ chỉnh sửa regedit. Tiếp theo, tại khung bên trái cửa sổ Registry Editor, bạn tìm khoá HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon và xoá mục “Shell”=”Explorer. Exe RVHOST.exe” trong khung bên trái. Tìm đến khoá HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run. Xoá mục “Yahoo Messenger = RVHOST.exe”. Tìm đến khoá HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explor er\. Xoá mục WorkgroupCrawler\Share=”[SHARED DRIVE]\New Folder.exe” Tìm đến khoá HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policie s\System. Xoá mục “Disable Registry Tools” = “1”. Tìm đến khoá HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policie s\\Explorer. Xoá mục “NofoderOption”. Tìm đến khoá HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Schedule. Xoá mục “AtTaskMaxHours”. Tìm đến khoá HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion. Xoá
  6. mục “Run”= “BkavFw”. Tìm đến khoá HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion. Xoá mục “Run”=”IEProtection”.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản