Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 129

Chia sẻ: Qwdsdasdvdfv Qwdasdasdasd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
17
lượt xem
2
download

Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 129

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook v0.1-thủ thuật uds part 129', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 129

  1. multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(4)\WINNT="Microso ft Windows 2000 Professional" /fastdetect C:\="MS-DOS" Bạn nhớ điều quan trọng là ổ nào mà bạn đã chọn là active, primary lúc khởi động nó sẽ là ổ C . Ở ổ C khởi động đấy, Partition Magic 8.05 dấu thật khéo: chỉ có một Windows lúc khởi động ở C như XP pro: bạn mới thấy được thôi. Nhưng trái lại khi bạn đứng ở D ( Win2000 ), bạn sẽ thấy đủ hết các ổ primary, hidden và active: Rõ ràng là Partition Magic 805 không dấu gì được với Win2000; các ổ bị dấu đi, bạn sẽ thấy chúng sẽ mang tên tạm như I, K, L .. : Điều này cũng có ích lợi phần nào là cần chép thêm file hay xoá file nào ổ đĩa dấu(hidden ) vẫn làm được trong Win2000. Tương tự vậy, khi bạn xài Ghost 2003 trong DOS, bạn cũng thấy rõ mọi ổ đĩa primary dấu như Win 2000. Drive image 2002 và cả Ghost 2003 làm việc trong các windows cũng thế . Do vậy bạn cần lưu ý điều tối quan trọng này để khi phục hồi ( restore ) lại bằng Ghost , Drive image cho thật đúng như lúc đầu, nếu sai chỗ bạn sẽ mất hết dữ liệu quí của bạn đấy. Giờ với 2,3 primary có thêm trong C , bạn phải cần đến 2 file quan trọng của PM8.05 để lựa chọn phần primary nào sẽ khởi động( active ) : Đó là file pqboot.exe làm việc trong DOS, bạn cũng nên sửa lại đường dẫn PATH trong autoexec.bat nơi có pqboot lưu để sau này, bạn chỉ cần đánh pqboot ở C trong DOS là nó hiện ra giao diện giúp bạn khởi động lần tới là ở P1( XP pro ), hay P2( XP home ) Trong các windows khác như XP pro, XP home, bạn cần tạo 1 shortcut cho file pqbw.exe trong thư mục cài PM8.0 và bạn thích lần tới khởi động là Me ư? Cứ việc click vào file ấy trong windows nó cũng hiện ra giao diện để lựa chọn là 1,2, Nếu bạn chọn 2 ( XP home )là khởi động lần tới sẽ là Xphome chứ không thể là XP pro nữa. Nhưng file này còn cho phép bạn chọn ngoài restart now còn có restart later để dành đấy mà làm việc tiếp trong windows đến khi muốn khởi động lại cho lần tới thôi. Có 2 file ấy giúp lựa chọn boot máy từng lúc mà bạn không cần gì cài Boot magic 8.0 cho chiếm hữu MBR( master boot record ) ảnh hưởng tới chức năng của Norton ghost 2003.. và nhiều thứ khác. III) Các chức năng phụ của PM 8.05 không kém phần quan trọng : cũng click
  2. bằng nút phải vào từng ở đĩa, bạn sẽ chọn : - Là delete partition xoá 1 ổ đĩa tất tiện khi cài thêm một windows mới nhanh khỏi phải xoá từng thư mục. Phải đặt tên lại ngay tránh cho các ổ đĩa khác bị đôn lên. - Convert : thay đổi qua NTFS hay FAT thay vì FAT 32 . - Merge hay Split: hoà lẫn vào partition khác hay phân ra thêm. - Properties : cho biết đặc tính từng ổ đĩa hay phân vùng ( partition ) - Advanced: chọn vào ổ đĩa bị dấu hide sẽ có unhide: không dấu đi, hay set active nếu nó không active, primary hay logical. - Browse: cho biết rõ các thư mục hiện có trong ổ đĩa ấy. IV ) Ngoài các operation partition ở dưới bên trái phần trên có thêm pick a task : Phần này sẽ giúp cho các bạn chưa quen lắm với Partition Magic 8.05 , cứ chọn thoải mái, nó có thêm phần wizard( phù thuỷ ) cho từng task hướng dẫn thật kỹ từng bước để làm cho tốt khỏi sai: Đó là các task create a new partition ( tạo ra thêm 1 ổ đĩa hay phân vùng mmới ), create a back up partition ( tạo ổ đĩa sao lưu ), install a new operation system ( cài đặt hệ điều hành mới ), resize a partition ( định lại kích thước một ổ đĩa ), redistribute a free space ( phân phối lại chỗ trống ), merge a partition( tích hợp vào 1 ổ đĩ a khác ) , copy a partition ( chép thêm 1 partition khác y chan ). BOOT MAGIC 8.0 CÓ THẬT SỰ CẦN THIẾT ? Boot Magic8.0 là phần mềm có sẵn trong Partition magic 8.02 cùng với Datakeeper 5.0, bạn muốn cài thêm nó hay không là tuỳ bạn thôi. Bài này bàn về các chức năng cùng cách hoạt động của Boot magic 8.0 để xem thực sự nó có thật đáng cho bạn cài đặt vào hay thôi đi.
  3. I ) Cài đặt Boot Magic 8.0 : Việc cài đặt boot magic 8.0 thật dễ dàng không chút khó khăn không cần cả CD key nào cả: bạn chỉ cần cài nó trong một windows là đủ, dùng chung Boot Magic này cho các windows khác vẫn được . Dù bạn có muốn cài thêm một lần nữa, nó cũng không cho phép làm, sẽ bắt bạn phải uninstall( gỡ bỏ ) cái cũ. Bao giờ khi cài đặt nó cũng bắt bạn tạo một đĩa mềm rescue diskette ( đĩa cứu hộ ) để dành đó khi ổ cứng trục trặc, dùng đĩa này khởi động chọn lại hệ điều hành( do B.M đã chiếm Master boot record hay (MBR ). Tuy vậy, bạn vẫn phải cần có một đĩa mềm khác tự khởi động để khi đĩa rescue diskette này có hư bad sector còn cứu hộ: Bạn nên tìm ra thư mục boot magic 8.0 đã cài vào,ø thay đổi cấu hình bằng một file bmcfg.exe. Trong file này, bạn có thể xoá dấu kiểm enable boot magic là nó phục hồi lại MBR như cũ va nếu muốn uninstall( bạn xoá toàn bộ thư mục boot magic là xoá sạch ). Đôi lúc, bạn tìm không thấy trong Add Remove programs của windows đâu . Khi nào bạn muốn sử dụng Boot magic lại cứ chọn lại chính nút kiểm này( nếu chưa xoá thư mục BM 80 ), khởi động máy lại nó sẽ chiếm hữu lần nữa MBR cho phép bạn chọn 1 trong 2-4 hệ điều hành nào là khởi động.
  4. File này rất quan trọng, bạn có thể đứng ở bất cứ đâu( ổ D hay E ), trong DOS( bmcfg.exe ) trong windows khác( dùng file bmcfg32.exe ) vẫn thay đổi vẫn được cấu hình boot magic này: điều này sẽ áp dụng cho mọi windows mà bạn đang có. Với file này bạn có thể chọnï add hay delete ( xoá đi hay thêm vào ) bất cứ hệ điều hành nào mà bạn muốn cho Boot magic 8.0 quản lý. Nhớ là phải chọn save/exit ở hàng cuối thì thay đổi cấu hình lần tới mới có hiệu lực.ø II) Nếu bạn chỉ sử dụng có 1 hệ điều hành windows như Me hay XP ở C và 2000 ở D, liệu bạn có cần thiết phải dùng đến Boot Magic 8.0 không?: Phải nói thực là không. Vì sao vậy? Khi bạn có 1 hệ điều hành XP ở ổ C, D là 2000 thì lúc khởi động, bạn vẫn có menu dual boot( khởi động kép ) giúp bạn dễ dàng chọn lựa giữa XP ở C và 2000 ở D. Bạn muốn có thêm DOS ở 2 hệ điều hành XP và 2000 ư? Bạn chỉ cần sửa lại file boot.ini ( cần xoá đặc tính hidden, read only, system ) file này và thêm một dòng ở cuối là C:\=”MS –DOS “. Bạn có cài thêm boot magic 8.0 trong trường hợp này, nó sẽ chiếm hữu phần quan trọng MBR , dù bạn có chọn thế nào, nó vẫn không cho vào ngay windows đã lựa mà lại vào trước tiên là menu dual boot của windows và bạn phải chọn lần nữa, như vậy cài thêm BM 8.0 làm gì cho mệt? III) Khi bạn có nhiều hệ điều hành khởi động đều từ ổ C như là XP pro, XP home hoặc WinMe: Lúc ấy bạn phải nhờ đến Partition magic 8.02 giấu đi giúp các hệ điều hành khác và chỉ cho phép 1 hệ điều hành( active) mình muốn khởi động. Như thế, đúng là Boot Magic 8.0 có thể cần thiết phần nào và nên cài vào thật sự. Tạo ra thêm các partition primary ngoài ổ C như thế , bạn có thể cài thêm 1 hay 2 hệ điều hành mới XP home, hoặc WinMe vào các primary tạo ra . Trong trường hợp, bạn đã có các bản sao lưu ghost của XP home, Me trong CD trước đây muốn dùng lại vẫn được : cứ restore vào đúng các ổ primary active mới tạo ra. Nhưng muốn cho ổ mới này hoạt động và vào lại được các windows , banï nhớ là phải chỉnh sửa lại file boot .ini của XP home hay WinMe cho thật đúng với thứ tự mới các primary partition vừa tạo ra Nhưng rõ ràng khi bạn chọn windows nào khởi động bằng menu riêng của Boot magic 8.0, nó cũng không cho vào ngay windows đó mà đầu tiên lại qua phần trung gian menu dual boot( khởi động kép ) của windows rồi tuỳ mình chọn thêm lần nữa windows ấy với thực sự vào được. Riêng Boot magic 8.0 càng không thể làm điều gì siêu đẳng như Partition magic 8.05 là giấu đi partition nào cả mà buộc phải có hỗ trợ làm việc của chính yếu là PM8.05.. Thực sự là PM 8.05 đã có sẵn 2 file quí giá rồi là pqboot làm việc trong DOS và
  5. pqbw.exe( trong windows ), bạn có thể cứ double click vào 1 trong 2 file ấy để khởi động lần tới windows khác như XP pro hay XPHome. Khởi động máy lại, bạn có ngay menu dual boot của windows để dùng( nhớ là phải xoá nút kiểm enable trong cấu hình của BM 8.0 khi không còn muốn xài BM 8.0 nữa ) . Cuối cùng, phải nói thực sự một điều là Boot magic 8.0 không cài vào cũng không chết con giáp nào cả. Cài nó vào, chuyện phiền hà cho bạn nhất là nó chiếm hữu thực sự MBR ( master boot record ) làm ảnh hưởng đến nhiều nhất Norton ghost 2003, boot bằng đĩa mềm khởi động không thể hoạt động mặc dù vào lúc khởi động BM 8.0 có tiện lợi phần nào đôi chút. Nhưng giờ này việc cài đặt hay gỡ bỏ đi ( uninstall ) Boot Magic 8.0 cũng rất dễ, hiện đại. Muốn remove boot magic: vào add remove program trong windows đã cài nếu có, hoặc ở windows khác: xoá nút kiểm enable trong boot configuration và xoá( delete )toàn bộ thư mục Boot Magic là xong . Nên tuỳ bạn quyết định có nên cài hay không? Tôi lúc đầu quả là có thích B.M. 8.0 nhưng rồi cứ phải nhìn màn hình khởi động nó chiếm hữu thấy bực mình; nên gỡ bỏ hẳn và chỉ dùng 2 file có sẵn của PM 8.0 như đã nói trên để chọn lựa giúp mình lần tới hệ điều hành khác vào lúc khởi động . Thông thường khi bạn mua một máy xách tay mới nguyên dạng “đập thùng” tại các công ty bán máy tính có uy tín, thì trong tiền mua máy đều đã có tính luôn tiền bản quyền của bản Windows đã được cài đặt sẵn trên máy. Chính vì vậy mà trong các phụ kiện đi kèm theo máy BẮT BUỘC phải có CD đĩa gốc chính hiệu của bản Windows đã được cài vào trong máy. Đa số đĩa CD gốc Windows này có chứa một file GHOST mà bạn có thể “bung” ra bằng các phiên bản Norton Ghost phổ biến hiện nay. File GHOST này đã tích hợp bộ Windows chính hiệu với toàn bộ mọi trình điều khiển thiết bị có trên máy tính của bạn đã mua. Trong trường hợp Windows của máy hư hỏng, bạn chỉ việc dùng công cụ Norton Ghost để “bung” vào ổ cứng là xem như máy tính của bạn đã được cài đặt mới lại từ đầu bằng bộ Windows “xịn” có bản quyền. Trong trường hợp mua máy mới nguyên mà nhà cung cấp không trao cho bạn đĩa CD có chứa phiên bản Windows bản quyền “xịn” này thì bạn hoàn toàn có quyền nghi ngờ rằng bản Windows đã cài trên máy của mình là phiên bản lậu, và thậm chí chiếc máy mà bạn đã mua không phải là máy mới 100%. Để khẳng định bản Windows mà mình đang xài là đồ thật hay giả bạn có thể thực
  6. hiện các bước sau đây: - Kết nối máy xách tay của bạn vào Internet.
Đồng bộ tài khoản