Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 160

Chia sẻ: Asdasdqwewq Asdasdsadaeq | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
34
lượt xem
4
download

Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 160

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook v0.1-thủ thuật uds part 160', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 160

  1. thư mục chính đầu tiên khi bung cả 2 pebuilder3110.zip và Sherpya’s buildscript.zip chung vào đấy. 4)Bạn thấy không còn 2 file pe2usb.cmd và peusb.txt vì lấy đi do chưa cần xài tới chuyện làm PE bằng USB. Bạn thấy có nhiều thư mục plug-in ( quan trọng nhất ), drivers (cần khi cài thêm driver ), help( khi giỏi tiếng Anh) và source code( mả nguồn hoàn toàn không cần ). Bạn không cần để ý nhiều các file thêm Build script vào BartPE, như là wrapper.cmd, filecase.ini, sort.txt. Infcachebuild.exe. Bung và tạo thêm memkisofs.exe xong, sau này bạn cứ việc click đôi vào file pebuilder.exe là nó bắt đầu tự chạy wrapper.cmd để tự làm ra đĩa BartPE bằng một file ISO . 5)Điều đầu tiên, bạn cần nghiên cứu trước tiên là thư mục plug-in và tìm hiểu sơ qua plug-in quan trọng thế nào ý nghĩa ra sao: Plugin nhằm giúp bạn có thể đưa hầu hết phần mềm nào, muốn chạy trong BartPE,
  2. XPE đều được. Nhưng do tôn trọng bản quyền tác giả, bạn phải hiểu là plug-in chỉ giúp đở cho bạn cái sườn với file INF chính của nó, trong plugin hoàn toàn không có một file exe nào để chạy. Ngoại trừ plug-in miễn phí ( như A43 cho bạn sẵn file exe ), còn hầu hết plug-in khác, bạn phải tự tìm các file bổ sung vào plug-in để cho plugin mới hoạt động trong Bart PE được . 6)Nếu bạn mở thư mục plug-in ra, sẽ thấy có rất nhiều plug-in, có đến hàng chục cái. Nếu chưa quen làm, bạn chỉ nên chọn vài cái tối thiểu để làm trước tiên, coi liệu thành công chưa. Khi nào thật quen dần với các plug-in, mới nên chọn tiếp cái khác phức tạp hơn. Do vậy, bạn chỉ giữ lại vài plug-in tập làm ra đầu tiên là: zcustom, autorun, BartPE, ghost8, irfanview , nu2menu, ramdisk. Các plug-in còn lại, bạn nên di chuyển chúng vào một thư mục để dành( save )nào đó, khi nào cần đến lấy ra, tìm file bổ sung cho nó để hoạt động sau này. 7)Nghiên cứu sơ về plug-in căn bản là Irfanview và một vài plug-in đơn giản; a) Irfanview: Mở plug-in thật đơn giản này ra, bạn thấy chỉ có 3 file là Irfanview.inf, Irfanview.htm, Irfanview.exe . * File Irfanview.inf quan trọng nhất, trong bất cứ plug-in, giúp cho bạn biết phải bổ
  3. sung file nào giúp nó chạy được trong BartPE. Cứ mở file Irfanview.inf bằng notepad, bạn sẽ thấy hình như bên trên : - Bạn nên thay trong Mục [Pebuilder] từ enable =0 thành 1 là nó sẽ xài được . - Trong mục [Sourcediskfiles], bạn thấy 2 dòng Files\I_view32.exe=a,,1 và Files\ I_view32.hlp=a,,1, có nghĩa bạn cần tạo thêm một thư mục files ngay trong plug-in này và bỏ vào đấy 2 files chính I_view32.exe và I_view.hlp ( lấy từ việc cài Irfanview398 trong ổ cứng của bạn ). - Dòng a,,1 có nghĩa sẽ chép 2 file này, giúp bạn vào thư mục Irfanview trong BartPE. - Mục [WinNTdirectories] có a=”Programs\ Irfanview”,2 có nghĩa là nó sẽ tạo ra thư mục Irfanview. - Mục [Append] nó sẽ thêm vào trong menu chung của nu2menu.xml, một dòng lệnh lấy từ irfanview_nu2menu.xml . *File htm để bạn hiểu thêm cần tải file chính về từ đâu Infanview download page. *File Irfanview_nu2menu.xml để giúp tạo ra menu sẵn chọn Irfanview chạy trong BartPE b)Plugin BartPE: bạn cũng mở file chính là bartpe.inf bằng notepad, thấy hình sau đây: Nhìn vào mục [SourcediskFiles] để biết file nào cần bổ sung và so sánh với các file có sẵn trong plug-in này, bạn thấy thiếu 3 file netplwiz.dll=2, Srvsvc.dll=2, hnetcfg.dll=2.
  4. Bạn phải tìm 3 file này trong thư mục system32 của WindowsXP ổ cứng chép vào plug-in này, thế là xong. Con số 2 có nghĩa, là nó sẽ chép vào thư mục System32 của i386( BartPE ) c)Plugin của ghost8: Bạn cũng mở file chính ghost.inf như hình dưới :
  5. Cứ tìm trong[SourcediskFiles], là biết rõ các file nào cần chép từ việc cài Ghost8hay 2003 trong ổ cứng. Đó là 5 files sau đây: ghost32.exe,ghostexp32.exe, ghostsrv.exe( không cần nếu không xài mạng LAN ), ghostcdr.dll, oleaccrc.dll. Phần [Software. AddReg] để thêm registry nhằm giúp bạn có icon đễ dùng hơn với các file có đuôi gho. d)Plugin ramdisk: rất quan trọng, để đặt Ram disk làm môi trường lưu file tạm, trong khi bạn làm việc chạy trên CD( read only ) .
  6. Bạn nên thay đổi lại một tí trong ramdisk.inf: Ramdisk letter”B:” đổi thành “Z:” và ramdisksize “0x8000000” hay 128MB nếu máy bạn từ 256MB trở lên. Nếu RAM máy tính hơi thấp, chỉ nên thiết lập ở 64MB cho XPE chạy, bằng ramdisksize “0x4000000” . e)Plugin zcustom: thiết lập thông tin cá nhân, nơi lưn trữ file tạm của ramdisk và có thể thêm một vài chương trình nhỏ, font VN hay registry vào đây theo ý bạn: Dấu z là giúp cho thư mục này được nằm sau cùng các plug-in khác. Dưới dòng cuối của [Setvalue], bạn thêm vào để dịnh ổ ( Z:\TEMP) là nơi lưu trữ file tạm [Default.AddReg] 0x1, "Environment", "TEMP", "Z:TEMP" 0x1, "Environment", "TMP", "Z:TMP" Tiếp sau dòng này, bạn thêm vào[ Sourcediskfiles] có 2 file của UnikeyNT 40 ( UnikeyNT.exe và ukhook40 .dll ) øsẽ chép vào system32 ; cùng một mẫu font VNI(VTIMESN.TTF=22 ) kèm dòng[ Software.Addreg] để font đó đăng ký chính thức trong Windows( BartPE ). [Software.AddReg] 0x1,"MicrosoftWindows NTCurrentVersionFonts","VNI-Times
  7. N(TrueType)","VTIMESN.TTF" Bạn cũng có thể thêm nhiều font VNI nữa theo cùng kiễu mẫu với VNI-Times nếu muốn đánh tiếng Việt trong XPE
Đồng bộ tài khoản