Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 191

Chia sẻ: Asdasdqwewq Asdasdsadaeq | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
29
lượt xem
2
download

Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 191

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook v0.1-thủ thuật uds part 191', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 191

  1. Line3.Y2 = Image1.Top + Image1.Height 'Phía trên Line4.X1 = Image1.Left Line4.Y1 = Image1.Top Line4.X2 = Image1.Left + Image1.Width Line4.Y2 = Image1.Top 'Cho hiện lại 4 đối tượng Line Line1.Visible = True Line2.Visible = True Line3.Visible = True Line4.Visible = True End Sub Khi nhấn Mouse trên Image, sự kiện MouseDown (nhấn mouse) phát sinh và đảo màu của 4 đối tượng line tạo cảm giác Image bị lõm xuống. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/TAG/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/06/clip_i mage003.gif[/IMG]Và khi nhấn mouse Private Sub Image1_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single) Line1.BorderColor = QBColor(7) 'Màu trắng Line2.BorderColor = QBColor(7) Line3.BorderColor = QBColor(0) 'Màu đen Line4.BorderColor = QBColor(0) End Sub Sau khi nhấn, thả mouse ra làm phát sinh sự kiện MouseUp, các lệnh cần xử lý trong sự kiện này là trả màu sắc lại như ban đầu. Private Sub Image1_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single) Line1.BorderColor = QBColor(0) Line2.BorderColor = QBColor(0) Line3.BorderColor = QBColor(7) Line4.BorderColor = QBColor(7) End Sub Thấy có vẻ hơi cực khổ quá các bạn nhỉ ? Một số thủ thuật với Registry cái này là làm cho máy chạy nhanh cũng như là shutdown nhanh đó hehe Tổng quan về thủ thuật Registry của Windows Registry là 1 thế giới với những điều thú vị cho việc tinh chỉnh Windows System.
  2. Nhưng nó cũng rất nguy hiểm, nên trước khi sửa bất cứ cái gì trong Registry Editor, bạn cần sao lưu lại. Sau đây là 1 vài thủ thuật cho Registry: * Xoá dấu mũi tên trong Shortcut Icons (Chỉ dùng cho Win9x) Theo ngầm định, Windows 9x thêm một mũi tên vào góc của biểu tượng mỗi shortcut. Mũi tên giúp ta phân biệt giữa shortcut với phần tử mà nó trỏ tới. Nếu muốn xoá các mũi tên rắc rối đó, các bạn có thể làm như sau: Gọi REGEDIT bằng cách vào Run rồi gõ Regedit, tìm đến khoá HKEY_CLASSES_ROOT\Inkfile, xoá giá trị IsShortcut bằng cách nhấn chuột phải vào đó rồi chọn Delete từ thực đơn cảm ngữ cảnh. Tương tự như vậy, hãy tìm đến khoá HKEY_CLASSES_ROOT\piffile, xoá giá trị IsShortcut rồi thoát khỏi REGEDIT. * Khôi phục lại Registry ( Win98 ) Khi khởi động Windows 98, bạn có thể nhận được thông báo sau: "You have restored a good registry. Windows found an error in your system files and restored a recent backup of the files to fix the problem". Thông báo này xuất hiện khi bạn vừa thử khôi phục lại bản sao lưu của registry, hay tiện ích SCANREG không đặt lại cờ báo hỏng trong registry hiện thời. Để khắc phục vấn đề này, hãy làm như sau: Khởi động lại Windows ở chế độ Command Prompt only. Khi dấu nhắc hệ thống hiện ra, gõ lệnh scanreg/fix. Sau khi scanreg kết thúc, chạy tiếp lệnh scanreg/opt (tham số /opt loại bớt những khoảng trống không dùng đến trong các tệp registry để tối ưu hoá chúng). * Đổi tên Recycle Bin Nếu bạn từng một lần cố gắng đổi tên Recycle Bin theo cách thông thường, thì sẽ thấy chức năng Rename biến mất. Tất cả những gì Windows muốn che giấu đều nằm trong Registry. Dưới đây là cách sửa Recycle Bin bằng Registry Editor: Trước hết, bạn hãy backup registry, để đề phòng sự cố xảy ra khi nhỡ tay xoá mất một vài giá trị quan trọng của hệ thống. Trong cửa sổ Registry Editor, mở lệnh tìm kiếm (Ctrl+F) và điền vào mục cần tìm là Recycle Bin. Lưu ý, bạn cần phải tích vào cả 3 ô Keys, Values và Data trong cửa sổ tìm kiếm.
  3. Khi kết quả tìm kiếm cho ra chuỗi có Recycle Bin, hãy click 2 lần vào đó và đặt tên mới bất kỳ cho Recycle Bin. Bạn tiếp tục bấm F3 hoặc Find Next để tiếp tục tìm kiếm cho đến khi không còn giá trị nào tương ứng. Đóng Registry Editor và khởi động lại Windows. Bạn có thể dùng cách khác để thêm chức năng Rename khi click chuột phải vào biểu tượng Recycle Bin. Trong Recycle Editor, tìm đến HKEY_CLASSES_ROOT\ CLSID\ {645FF040- 5081-101B-9F08-00AA002F954E} và chọn nhánh phụ ShellFolder. Tại cửa sổ bên phải, bạn sẽ thấy từ khoá Attributes, click 2 lần vào đó hoặc bấm chuột phải và Modify. Trong cửa sổ thuộc tính của Attributes, hãy thay đổi giá trị từ 40 01 00 20 thành 50 01 00 20, rồi đóng Registry Editor và khởi động lại máy. * Xóa FAVORITE khỏi Menu Start Menu Favourite là nơi lưu trữ các địa chỉ và file bạn thường xuyên sử dụng. Nhưng đôi lúc, bạn lại không muốn người khác biết được điều đó. Để xoá menu này khỏi Start menu, hãy mở Registry Editor. Tìm đến HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre nt Version\Policies\Explorer. Tại khoảng trống trong cửa sổ bên phải, bấm chuột phải và tạo New>DWORD Value. Đặt tên nó là NoFavourites Menu. Sau đó click đúp vào cái vừa tạo được và thêm giá trị 1. * Tạo welcome khi boot máy Bạn có thể tạo một message khi boot máy để nhắc người cùng dùng phải cẩn thận, để trêu ai đó... Làm theo các bước sau : Mở registry editor, tìm tới khóa HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\ Windows NT\CurrentVersion\Winlogon, dùng chuột phải tạo thêm hai chuỗi LegalNoticeCaption (title của message) và LegalNoticeText (nội dung của message). Thông thường khi xài XP nó đã có sẵn, bạn chỉ còn chọn nó, rồi phải chuột , chọn Modify rồi nhập vào Text ma bạn muốn . Nếu muốn bỏ message này đi, bạn chỉ cần Delete hai chuỗi này. Nhớ sao lưu Registry lại trước khi chỉnh sửa bất cứ cái gì trong Regedit .
  4. * Tăng tốc độ duyệt Web Đặc tả HTTP 1.0 đặt số kết nối đồng thời từ một trình duyệt tới một web server ngầm định là 4. HTTP 1.1 lại giảm con số đó xuống còn 2, nghĩa là tại một thời điểm chỉ có 2 tệp được tải xuống. Nếu bạn xem trang web có nhiều hình ảnh thì hạn chế này sẽ làm cho việc xem nó càng trở nên mất thì giờ hơn. Chúng ta có thể buộc Microsoft Internet Explorer mở nhiều kết nối đồng thời hơn bằng cách sửa một giá trị trong registry. Mặc dù một số web server được cấu hình để chặn số kết nối, chúng ta vẫn sẽ tăng được tốc độ duyệt web chung. Điểm bất lợi của nó là nếu kết nối Internet của bạn chậm thì việc tải xuống nhiều tệp cùng một lúc có thể làm giảm tốc độ. Vì thế mẹo này chỉ dùng được cho những kết nối có tốc độ cao. Gọi REGEDIT, tìm đến khoá sau: HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Internet Settings, và sửa các giá trị dưới đây: - Để làm việc với HTTP 1.1 Server: Tên giá trị: MaxConnectionsPerServer Kiểu: REG_DWORD Giá trị ngầm định: 2 Giá trị thay thế: tối đa là 8 - Để làm việc với HTTP 1.0 Server: Tên giá trị: MaxConnectionsPer1_0Server Kiểu: REG_DWORD Giá trị ngầm định: 4 Giá trị thay thế: tối đa là 8 * Các thông tin liên quan - Tìm hiểu về cấu trúc của Registry Registry có 1 cấu trúc đẳng cấp, thoạt nhìn bạn trông thấy có vẻ phức tạp nhưng thật ra cấu trúc của Registry cũng giống như cấu trúc của các thư mục trên đĩa cứng của bạn, với Regedit thì cũng tương tự như Windows Explorer Mỗi nhánh chính (được biểu thị bằng 1 icon folder trong khung bên trái của Registry Editor) được gọi là một Hive, mỗi Hive chứa đựng nhiều Fix (Từ khoá). Mỗi Fix có thể chứa đựng nhiều Fix khác ( đôi khi được xem như là Sub-Fix) và các ]Value (giá trị). ]Value là nơi chứa đựng các thông tin thực tế được lưu trữ trong Registry. Có 3 kiểu giá trị là: String, Binary và DWORD. Việc sử dụng những giá trị này phụ thuộc vào ngữ cảnh.
  5. Có 6 nhánh chính, mỗi nhánh chứa đựng những thông tin đặc biệt lưu trữ trong Registry. HKEY_CLASSES_ROOT Nhánh này theo dõi những tập tin liên kết (File Association), dữ liệu thông tin về các đối tượng trong lớp, hệ điều hành và các phím tắt. HKEY_CURRENT_USER Nhánh này liên kết với khu vực của nhánh HKEY_USERS. Nôi dung của nhánh này tuỳ thuộc vào những người dùng hiện đăng nhập máy tính. Nhánh này lưu lại các sở thích và các xác lập liên quan đến các ứng dụng dành riêng cho từng người sử dụng máy. HKEY_LOCAL_MACHINE Nhánh này chứa đựng các thông tin đặc biệt về máy tính bao gồm phần cứng , phần mềm và cấu hình của máy tính. Thông tin này được sử dụng cho tất cả các người dùng máy tính. HKEY_USERS Nhánh này chứa đựng những sở thích riêng lẻ của từng người dùng máy tính, mỗi người dùng được đại diện bởi 1 tù khoá con SID, được định vị dưới nhánh chính. HKEY_CURRENT_CONFIG Nhánh này liên kết với khu vực của nhánh HKEY_LOCAL_MACHINE, dành riêng cho cấu hình của phần cứng hiện hành. HKEY_DYN_DATA Nhánh này hướng về một phần của nhánh HKEY_LOCAL_MACHINE, đuợc dùng cho đặc tính Plug and Play của Windows. Nó theo dạng Dynamic nên sẽ thay đổi một khi bạn gắn thêm hoặc tháo gỡ thiết bị phần cứng ra khỏi hệ thống. - Các giá trị trong registry Mỗi giá trị Registry được lưu trữ dưới dạng 1 trong 5 kiểu dữ liệu khác nhau: REG_SZ (STRING VALUE) Kiểu này là 1 chuỗi chuẩn, được dùng để đại diện cho các giá trị văn bẳn có thể đọc được. REG_BINARY Kiểu này lưu trữ giá trị như dữ liệu nhị phân thô. Hầu hết các thông tin về thành phần phần cứng được lưu trữ dưới dạng giá trị Binary và có thể được biểu thị bằng định dạng thập lục phân. REG_DWORD
  6. Kiểu này đại diện dữ liệu bằng 1 số 4 byte và thường sử dụng cho những giá trị logic, chẳng hạn "0" là vô hiệu hoá, còn "1" là cho phép. Đồng thời nhiều tham số cho các driver của phần cứng và các dịch vụ về Internet được biểu thị bằng kiểu giá trị này. Trong REGEDT32 biểu thị bằng định dạng nhị phân, thập phân và thập lục phân, còn trong REGEDIT là định dạng thập phân và thập lục phân. REG_EXPAND_SZ Kiểu này là 1 chuỗi dữ liệu có thể mở rộng chuỗi chứa đựng 1 biến sẽ được thay thế khi được gọi bởi 1 trình ứng dụng. Ví dụ cho giá trị sau: chuỗi %SystemRoot% sẽ thay thế bằng định vị thực tế của thư mục chứa đựng các file hệ thống trong Windows NT ( Kiểu này chỉ được dùng trong các trình biên tập Registry tiên tiến như REGEDT32) REG_MULTI_SZ Kiểu này là một chuỗi đa nhiệm được dùng để đại diện cho những giá trị có chứa danh sách hoặc chứa nhiều giá trị ( kiểu này chỉ được dùng trong các trình biên tập Registry tiên tiến như REGEDT32) - Sao lưu và phục hồi Registry Windows 98, Me và XP sẽ tự động sao lưu Registry theo chu kỳ quy định. Nhưng bạn nên sao lưu Registry bằng thủ công trước khi thực hiện bất kỳ 1 thay đổi quan trọng nào đối với hệ thống. Dưới đây là phương pháp để sao lưu và phục hồi Registry trong các phiên bản Windows khác nhau:
Đồng bộ tài khoản