Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 194

Chia sẻ: Asdasdqwewq Asdasdsadaeq | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
21
lượt xem
2
download

Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 194

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook v0.1-thủ thuật uds part 194', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 194

  1. Nếu cài quá nhiều phần mềm thì danh sách Programs sẽ trở nên quá dài và sẽ bị che bớt các phần đầu/cuối danh sách. Nếu muốn hiện hết, bạn vào: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\ Explorer\Avandced Ơ’ khung bên phải, tạo 1 StringValue mới có tên là “StartMenuScrollPrograms” và nhập giá trị cho nó là “no”. Giá trị “Yes” thì sẽ không cho hiện nữa. * Loại bỏ các dòng lệnh trong trình đơn Run Thủ thuật này cho phép loạt bỏ các lệnh đã chạy trong hộp thoại Run. Bạn xoá những giá trị tương ứng với lệnh muốn loại bỏ: HKEY_CURRENT_USER\Sofware\microsoftWindows\Current Version\Explorer\RunMRU * Không lưu các setting của Desktop khi Exit Windows luôn lưu lại vị trí của folder, các thiết lập của phiên làm việc cuối cùng gần nhất. Nếu không muốn vậy, bạn có thể vào regedit để chỉnh sửa: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ microsoft\ Windows\ Current Version\ Sưu Tầm Rapidshare quick download and skip counter! - install greasemonkey firefox plugin - install rapidsharequickdl.user.js script: Code: // ==UserScript== // @name RapidShare Quick DL // @version 0.9 // @author CBWhiz // @namespace http://cbwhiz.blamethepixel.com/greasemonkey // @description RapidShare Quick DL // @include http://*rapidshare.de* // ==/UserScript==
  2. (function() { //GM_log("Rapidshare Quick DL Loaded"); //First, get all INPUT elements that say 'Free' on them freebuttons = document.evaluate("//input[@value='Free']", document, null,7, null); //Next, check how many we have if(freebuttons.snapshotLength != 1) { //GM_log("Wrong Count of 'Free' buttons: " + freebuttons.snapshotLength); //and return false if we don't have just one //this could mean we're at the 'wait' section, so lets check dlbox = document.getElementById("dl"); if (dlbox) { //At waiting section rxp = /unescape\('([^']*)'\)/i; v = document.body.innerHTML.match(rxp); d = document.createElement('div'); d.innerHTML = unescape(v[1]); dlbox.parentNode.insertBefore(d, dlbox); dlbox.parentNode.removeChild(dlbox); } return false; } //Need to click "Free", so lets grab it freebutton = freebuttons.snapshotItem(0); if (freebutton.wrappedJSObject) { freebutton = freebutton.wrappedJSObject; //Check for XPCNativeWrapper, and unwrap if req. } //GM_log("freebutton is a " + freebutton); freebutton.click(); })(); - install rapidshare.user.js script:
  3. Code: Quote: // Written by gatsby for forum.exp0sed.com // ==UserScript== // @name Rapidshare.de // @description Skip rapidshare.de counter // @include http://rapidshare.de* // ==/UserScript== (function() { window.setTimeout = newSetTimeout; function newSetTimeout(func, interval) { var fCall = new Function(func); fCall(); }; })(); done! note: this won't bypass free user limitation, only skip counter and allow quick download! Tách họ và tên trong cùng một cột trên bảng tính Excel Khi nhập liệu vào bảng tính Excel, thông thường ta nhập cả họ và tên vào cùng một ô. Tuy nhiên, có khi sau đó ta cần phải tách riêng tên ra khỏi họ và tên đệm, nếu làm thủ công bằng thao tác sao chép rồi dán qua ô khác thì sẽ rất bất tiện. Nếu sử dụng hàm Right kết hợp với một vài hàm khác thì cũng có thể cho ra kết quả như bạn muốn, nhưng trong một số trường hợp sẽ cho kết quả không chính xác. Có một phương pháp tối ưu hơn sẽ giúp bạn hoàn thành tốt công việc này, cách thực hiện cũng khá đơn giản như sau: - Trên bảng tính chứa cột họ tên cần tách, bạn chọn menu Tools > Macro > Visual Basic Editor, lập tức xuất hiện chương trình Microsoft Visual Basic.
  4. - Tiếp theo, bạn nhấn menu Insert và chọn Module sẽ xuất hiện một cửa sổ soạn thảo. Bạn nhập đoạn mã lệnh sau vào cửa sổ soạn thảo: Quote: Private Function Tachten(ten As String, lg As Integer) Dim j As Integer Name = Trim(ten) For j = Len(Name) To 1 Step -1 If Mid(Name, j, 1) = " " Then If lg = "1" Then Tachten = Right(Name, Len(Name) - j) Else Tachten = Left(Name, j) End If Exit For End If Next End Function - Bạn nhấn Ctrl+S để lưu lại và quay trở về bảng tính Excel. - Bây giờ để tiến hành tách riêng họ và tên đệm vào một ô mới, bạn đặt con trỏ tại ô mới chứa họ và tên đệm rồi nhập vào công thức =TachTen(B3,0) và nhấn Enter
  5. sẽ thấy ngay kết quả. - Để tách riêng tên vào một ô mới, bạn đặt con trỏ tại ô sẽ chứa tên cần tách và nhập vào công thức =TachTen(B3,1) rồi nhấn Enter là xong. Ghi chú: B3 chính là địa chỉ của ô ban đầu chứa cả họ, tên đệm và tên. DƯƠNG VŨ (Q.1, TP.HCM) Tải nhạc chuông của dalink Chắc hẳn các bạn ai cũng biết http://anonym.to/?http://dalink.vietnamnet.vn là 1 site cung cấp nhạc chuông khá hay. Tuy nhiên, mỗi lần soạn SMS để download ringtones thì tốn xiền quá, SV ko có tiền, nên mới nghĩ ra cách này. Mình lấy được những link này nhờ soft URL Helper. Căn bản của cách làm này là ta down về 1 file SWF, sau đó dùng soft để extract file mp3 trong file swf ra. Lấy nhạc đa âm: Dùng link http://anonym.to/?http://dalink.vietnamnet.vn/vn/tonepoly.swf?id=916662 Ở phần ID in đậm, bạn thay bằng mã số của bài hát. Ví dụ bài Vì yêu có mã số là 915821p, thì bạn dùng 915821 làm ID(bỏ chữ p đi) Lấy nhạc âm thanh thực http://anonym.to/?http://dalink.vietnamnet.vn/vn/truetone.swf?id=9520144 Cách làm tương tự như trên. Chúc các bạn vui vẻ. Bản quyền lieuhung. Tăng tốc bằng việc chỉnh sửa Registry Sau đây là một số thư mục có thể xóa được và không ảnh hưởng gì tới Windows mà còn làm Windows khởi động nhanh hơn nhiều. * C:\WINDOWS\DOWNLOADED INSTALLATION xóa nó đi không ảnh hưởng
  6. gì cả.
Đồng bộ tài khoản