Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 304

Chia sẻ: Asdasdqwewq Asdasdsadaeq | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
32
lượt xem
3
download

Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 304

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook v0.1-thủ thuật uds part 304', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 304

  1. K8 Athlon 64 X2
  2. K8 Athlon 64 FX
  3. Thông tin về các loại core AMD K8 dòng desktop: SINGLE CORE Clawhammer (130 nm SOI)  CPU-Stepping: C0, CG  L1-Cache: 64 + 64 KB (Data + Instructions)  L2-Cache: 1024 KB, fullspeed  MMX, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, AMD64, Cool'n'Quiet, NX Bit (chỉ có stepping CG)  Socket 754, 800 MHz HyperTransport (HT800)  Socket 939, 1000 MHz HyperTransport (HT1000)  VCore: 1.50 V  Công suất tiêu thụ (TDP): 89 Watt max  Ngày xuất hiện: 23/09/2003  Xung nhịp: 2000 - 2600 MHz
  4. Newcastle (130 nm SOI)  CPU-Stepping: CG  L1-Cache: 64 + 64 KB (Data + Instructions)  L2-Cache: 512 KB, fullspeed  MMX, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, AMD64, Cool'n'Quiet, NX Bit  Socket 754, 800 MHz HyperTransport (HT800)  Socket 939, 1000 MHz HyperTransport (HT1000)  VCore: 1.50 V  Công suất tiêu thụ (TDP): 89 Watt max  Ngày xuất hiện: ?/?/2004  Xung nhịp: 1800 - 2400 MHz Winchester (90 nm SOI)  CPU-Stepping: D0  L1-Cache: 64 + 64 KB (Data + Instructions)  L2-Cache: 512 KB, fullspeed  MMX, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, AMD64, Cool'n'Quiet, NX Bit  Socket 939, 1000 MHz HyperTransport (HT1000)  VCore: 1.40 V  Công suất tiêu thụ (TDP): 67 Watt max  Ngày xuất hiện: ?/?/2004  Xung nhịp: 1800 - 2200 MHz Venice (90 nm SOI)  CPU-Stepping: E3, E6  L1-Cache: 64 + 64 KB (Data + Instructions)  L2-Cache: 512 KB, fullspeed  MMX, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, Cool'n'Quiet, NX Bit  Socket 939, 1000 MHz HyperTransport (HT1000)  Socket 754, 800 MHz HyperTransport (HT800)
Đồng bộ tài khoản