Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 95

Chia sẻ: Qwdsdasdvdfv Qwdasdasdasd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
29
lượt xem
2
download

Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 95

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook v0.1-thủ thuật uds part 95', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 95

  1. .EPS Định dạng tệp EPS (Encapsulated PostScript). .ESI Dạng file Esri plot. .EXE File thực hiện (executable) trên mã máy. .FAX Biểu thị dữ liệu qua đường fax. .FDX Biểu lục Force Index. .FH3 Chương trình Aldus Freehand 3. .FLC Hoạt ảnh trên AutoDesk. .FLD Folder theo dạng Thumbnail trong chương trình Hijaak. .FLI Hoạt ảnh trên AutoDesk. .FLR Định dạng file ba chiều Live3D. .FLT Trình lọc (filter) trong chuyển đổi đồ họa. .FM Định dạng công cụ tạo khung văn bản Framemaker. .FM3 Định dạng cho chương trình 1-2-3, phiên bản 3. .FMT Biểu thị định dạng trong dBASE. .FNT Font chữ. .FOG Font chữ trong chương trình Fontographer. .FON 1. Font chữ theo kiểu bitmap ở Windows. 2.Điện thoại. .FOR Ngôn ngữ FORTRAN. .FOT Font TrueType ở Windows. .FOX Chương trình FoxBase. .FP Định dạng file của chương trình Claris FileMaker Pro. .FP1 Định dạng file của chương trình Flying Pigs. .FP3 Chương trình Filemaker Pro 3. .FPX Định dạng file kiểu bitmap trong chương trình FlashPix. .FRM Mẫu biểu trong Visual Basic. .FRS Driver đồ họa trong WordPerfect. Danh mục các định dạng file (vần G - I) Đây là những phần mở rộng ở cuối một tên file (đuôi file), biểu thị file đó thuộc định dạng nào. Thông tin đuôi file được hệ điều hành sử dụng để mở ra chương trình phù hợp khi bạn click vào tên file. Ví dụ: *.txt là loại file chữ viết và được xử lý bằng một chương trình văn bản tương ứng.
  2. .G4 Chương trình GTX RasterCAD. .GCA Đồ họa GOCA. .GED Đồ họa Arts & Letters. .GEM Đồ họa GEM. .GEO Định dạng file VideoScope. .GIF Định dạng tương tác đồ họa. .GLY Bảng chú giải (Glossary). .GP3 Định dạng nén CCITT Group 3 TIFF. .GP4 Định dạng nén Group 4 - CALS của ITU hay CCITT Group 4 TIFF. .GRA Biểu đồ của Microsoft. .GRF Biểu đồ. .GRP Nhóm (Group). .GX1 Đồ họa Show Partner. .GX2 Đồ họa Show Partner. .GZ File nén gzip của dự án mã mở GNU - Unix. .H Đầu trang (Header) trong ngôn ngữ C. .HDF File dữ liệu phân cấp. .HED Định dạng văn bản HighEdit. .HEL Dạng file trò chơi Hellbender của Microsoft. .HGL Dạng ngôn ngữ đồ họa của HP. .HLP Trợ giúp (Help). .HPJ Định dạng file Help Project trong Visual Basic. .HPL Đồ họa của HP. .HQX Dạng file BinHex của Macintosh. .HST Máy chủ (Host). .HT Dạng file HyperTerminal. .htm Dạng file DOS dành cho một văn bản có mã HTML, có thể đọc bằng trình duyệt web. .html Dạng file DOS dành cho một văn bản có mã HTML, có thể đọc bằng trình duyệt web. .HWP Dạng file của chương trình văn bản Hangul. .HYC Biểu thị tách từ trong WordPerfect. .HYP Tách từ. .ICA Đồ họa IOCA.
  3. .ICB Dạng file bitmap Targa. .ICM Dạng file của trình ghép màu cho hình ảnh Image Colour Matching. .ICO Biểu tượng (Icon) trong Windows hay OS/2. .ICON Biểu tượng và con trỏ của Sun. .IDD Dạng file định nghĩa công cụ Instrument Definition - MIDI. .IDE Dạng file cấu hình trong môi trường phát triển tích hợp (Integrated Development Environment). .IDX Mục lục. .IFF Máy tính Amiga. .IGF Đồ họa trong Inset Systems của hãng Hijaak. .IIF File tương tác Interchange trong QuickBooks dùng cho Windows. .IL Thư viện biểu tượng. .ima Định dạng nén Winimage. Những file này có thể được giải mã hoặc cài bằng ShrinkWrap. .image File hình ảnh đĩa Mac, một định dạng nén có thể giải mã hoặc cài bằng DiskCopy, Disk Image Mounter, Disk Charmer và ShrinkWrap (của ImageMaster). .IMG Hình ảnh (Image). Loại này là file hình ảnh đĩa của Mac (Macintosh Disk Image). Disk Copy có thể được dùng để cài hình ảnh đĩa lên máy để bàn Macintosh. Hình ảnh đĩa được cài sẽ hoạt động như một địa chỉ đọc ra (read-only). .IND Mục lục. .INF Thông tin (Information). .INI Quá trình khởi tạo khuôn thức đĩa (Initialization) hay cài đặt cấu hình. .IOB File Imagine. .ISU File Netscape. .IT Dạng file nhạc MOD. .IW Trình duy trì màn hình Idlewild screensaver. .IX Dạng file mục lục trong ứng dụng tạo khung Framemaker Danh mục các định dạng file (vần J - L) Đây là những phần mở rộng ở cuối một tên file (đuôi file), biểu thị file đó thuộc định dạng nào. Thông tin đuôi file được hệ điều hành sử dụng để mở ra chương trình phù hợp khi bạn click vào tên file. Ví dụ: *.txt là loại file chữ viết và được xử lý bằng một chương trình văn bản tương ứng.
  4. .JFF hay .JFIF Định dạng tương tác file JPEG (Joint Photographic Experts Group)- một định dạng đồ họa 24-bit, có thể mở bằng QuickTime, trình duyệt web hay một công cụ xem đồ họa như JPEGView. .JIF Dạng file hình ảnh JPEG. .JPEG File bitmap JPEG. .JPG Đuôi file lưu trong định dạng JPEG. JPEG là một chuẩn của 2 tổ chức ISO/ITU dùng cho việc lưu trữ hình ảnh với khả năng nén cao, sử dụng một công cụ chuyển đổi theo phép toán cosin để đạt tỷ lệ nén 100:1 (mất đáng kể dữ liệu so với bản gốc) và 20:1 (mất tối thiểu dữ liệu). .JT Biểu thị JT Fax. .JTF File bitmap JPEG. .KDC Dạng file trong chương trình Kodak Photo-Enhancer. .KFX Kofax. .LBL Biểu thị nhãn (Label - một kiểu dòng ký tự) trong dBASE. .LBM File đồ họa Deluxe Paint. .LDB Dạng file khóa (Lock) trong Microsoft Access. .LEG Dạng file Legacy (đã dùng lâu trên các máy tính lớn mainframe và minicomputer). .lha File của định dạng nén PC/Amiga, có thể giải mã bằng LHA Expander hay MacLHA. .lhs File nguồn Literate Haskell. .lhz File nén LHA. .LIB Thư viện. .LIC Dạng file giấy phép (License) cho phần mềm chia sẻ (shareware). .LOG Log: 1. Hồ sơ lưu các hoạt động của máy tính. 2. Viết tắt của logarithm. .LST File danh sách (List). .LWP File văn bản Lotus Word Pro. .LZH Dạng nén LHARC. .lzs Dạng nén PC/Amiga. Danh mục các định dạng file (vần O - P)
  5. Đây là những phần mở rộng ở cuối một tên file (đuôi file), biểu thị file đó thuộc định dạng nào. Thông tin đuôi file được hệ điều hành sử dụng để mở ra chương trình phù hợp khi bạn click vào tên file. Ví dụ: *.txt là loại file chữ viết và được xử lý bằng một chương trình văn bản tương ứng. .OAB Sổ địa chỉ (Address Book) trong Outlook của Microsoft. .OAZ Fax OAZ. .OBD Dạng file Binder trong Microsoft Office. .OBJ Module đối tượng. .OCX Dạng file trong chương trình kiểm soát (Custom Control) việc liên kết và nhúng các đối tượng (Object Linking and Embedding - OLE). .OLB Thư viện đối tượng OLE. .OLE Dạng file đối tượng OLE. .ONX Dạng file trong trình đồ họa Onyx Graphics Postershop. .ORI Biểu thị bản gốc (Original). .OVL Module phủ ngoài (Overlay module). .OVR Module phủ ngoài. .OZM Ngân hàng memo (bản ghi nhớ) trong chương trình tổ chức công việc Sharp Organizer. .OZP Ngân hàng số điện thoại trong chương trình tổ chức công việc Sharp Organizer. .P10 Tektronix Plot10. .PAB Công cụ sổ địa chỉ cá nhân (Personal Address Book) của Microsoft. .PAK Dạng dữ liệu trong trò chơi Quake. .PAL Bảng màu trong Paintbrush. .PAS File chương trình Pascal. .PAT Mẫu (Pattern) trong Corel. .PBK Sổ điện thoại của Microsoft. .PBM Dạng đồ họa linh hoạt Portable Bit Map. .PCD Định dạng đĩa CD ảnh. .PCL Biểu thị máy in HP LaserJet. .PCM Thông tin khay mực của máy LaserJet. .PCS File hoạt ảnh PICS. .PCT Trình vẽ PC Paint.
  6. .PCW Trình soạn thảo text PC Write. .PCX 1. Trình vẽ PC Paintbrush 2. Định dạng file đồ họa Zsoft. .PDG Dạng file trong PrintShop Deluxe. .PDV Ổ máy in cho PC Paintbrush. .PFA Font loại 1 của ASCII .PFB Font loại 1 mã hóa. .PFM Bộ font Postscript Metrics; Bộ font loại 1 của Windows. .PGL Máy vẽ HPGL 7475A, chuyên đồ họa vector. .PGM Dạng file đồ họa Portable Gray Map. .PHTML Dạng file văn bản HTML với những chỉ lệnh có tính xử lý trước (preprocessing instructions - PPIs). .PIC Định dạng đồ họa PICT hoặc file ảnh PIXAR. .PICT Trình vẽ QuickDraw/PICT trong Macintosh. Loại file này lưu những hình ảnh trong định dạng vector QuickDraw. PICT2 còn có thể có những hình ảnh dạng grayscale bitmap. .PIF File thông tin chương trình trong Windows. .PIT Dạng nén PackIt trong Macintosh. .PIX Đồ họa Inset Systems. .PJX Dạng file Project trong Visual FoxPro. .pkg Định dạng nén cả gói AppleLink. Những file này có thể được giải mã bằng StuffIt Expander. .PL Dạng file script Perl.
Đồng bộ tài khoản