Tuyên bố số 255/WTO/VB

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
72
lượt xem
5
download

Tuyên bố số 255/WTO/VB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyên bố số 255/WTO/VB về Mối quan hệ giữa Tổ chức Thương mại Thế giới và Quĩ Tiền tệ Quốc tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tuyên bố số 255/WTO/VB

  1. TUYÊN BỐ VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI VÀ QUĨ TIỀN TỆ QUỐC TẾ Các Bộ trưởng, Ghi nhận mối quan hệ gắn bó giữa các bên ký kết trong GATT 1947 và Quĩ Tiền tệ Quốc tế, và các điều khoản của GATT 1947 điều chỉnh quan hệ đó, đặc biệt là Điều 15 GATT 1947; Thừa nhận những mong muốn của các thành viên đặt mối quan hệ của Tổ chức Thương mại Thế giới với Quĩ Tiền Tệ Quốc tế về những lĩnh vực thuộc sự điều chỉnh của các Hiệp định Thương mại Đa biên trong Phụ lục 1A của Hiệp định WTO, trên cơ sở các điều khoản điều chỉnh mối quan hệ của các bên ký kết GATT 1947 và Quĩ Tiền tệ Quốc tế; Bằng tuyên bố này khẳng định lại rằng, trừ khi có qui định khác trong Văn kiện Cuối cùng, mối quan hệ của WTO với Quĩ Tiền Tệ Quốc tế, liên quan đến các lĩnh vực được nêu trong các Hiệp định Thương mại đa biên trong Phụ lục 1A của Hiệp định WTO, sẽ dựa trên những điều khoản điều chỉnh mối quan hệ của Các Bên Ký Kết GATT 1947 với Quĩ Tiền tệ Quốc tế;
Đồng bộ tài khoản