Type perfect Object

Chia sẻ: Asdsadasd 1231qwdq | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
58
lượt xem
3
download

Type perfect Object

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Boxing As you have just seen, variables of type object can refer to any object of any reference type. That is, they can refer to any instance of a class. However, variables of type object can also refer to a value type.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Type perfect Object

Đồng bộ tài khoản