intTypePromotion=3

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tính toán khối lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Đại học Thủy Lợi

Chia sẻ: Đinh Tường Vi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
70
lượt xem
4
download

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tính toán khối lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Đại học Thủy Lợi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tính toán khối lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Đại học Thủy Lợi với mục tiêu tin học hóa quy trình tác nghiệp, giúp các đơn vị hoàn toàn thao tác dữ liệu thông qua giao diện web, giảm tải sức lao động giảm thiểu các thủ tục hành chính, đảm bảo tính chính xác của số liệu và rút ngắn thời gian thực hiện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tính toán khối lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Đại học Thủy Lợi

  1. Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2013. ISBN 978-604-82-0066-4 ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI Nguyễn Trung Việt1), Nguyễn Văn Thìn1), Nguyễn Xuân Hải1) và Phạm Ngọc Quý2) 1) Phòng Đào tạo ĐH & SĐH, Trường Đại học Thủy lợi; email: nguyentrungviet@wru.vn 2) Bộ môn Thủy công, Trường Đại học Thủy lợi 1. NỘI DUNG trường được ban hành kèm theo quyết định số 1343/QĐ-ĐHTL ngày 05/10/2012 [1]. Từ đó phân Công tác quản lý khối lượng giảng dạy và tích, mô tả các công việc, từ đó xây dựng phương nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại án kết nối dữ liệu với hệ thống phần mềm quản lý học Thủy lợi từ những năm học 2010-2011 trở về đào tạo đang triển khai tại nhà trường trước gặp nhiều bất cập vì các công tác tính toán - Phương pháp phân tích hệ thống, phát hiện và bằng thủ công với nhiều đơn vị, cá nhân tham gia phát triển lý luận: Từ công tác khảo sát quy trình tính toán; việc kiểm tra dữ liệu giữa các đơn vị mất tác nghiệp của các đơn vị, bằng phương pháp phân rất nhiều thời gian để đối chiếu, đôi khi gây nhiều tích hệ thống, phát hiện và phát triển lý luận, Ban sai sót… Chính vì vậy, để tính toán ra khối lượng chủ nhiệm đề tài đã thực hiện việc mô tả thành sơ giảng dạy (KLGD) và nghiên cứu khoa học đồi khối các công tác của các đơn vị liên quan (NCKH) cho giảng viên nhằm xác định khối lượng trong công tác triển khai việc tính toán khối lượng vượt giờ cuối mỗi năm học cần rất nhiều thời gian, giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại trường quãng thời gian 2-3 tháng. - Phương pháp chuyên gia: Từ việc phân tích hệ 1.1. Mục tiêu thống, phát hiện và phát triển lý luận, Ban chủ nhiệm đề tài đã tham khảo rất nhiều từ các chuyên Với mục tiêu tin học hóa quy trình tác nghiệp, gia về nghiệp vụ (từ các đơn vị chức năng trong giúp các đơn vị hoàn toàn thao tác dữ liệu thông trường cũng như các trường bạn) cũng như về công qua giao diện web; giảm tải sức lao động giảm nghệ thông tin (của trường cũng như của công ty thiểu các thủ tục hành chính; đảm bảo tính chính CMCSoft – đơn vị phát triển phần mềm quản lý xác của số liệu và rút ngắn thời gian thực hiện; đào tạo theo học chế tín chỉ cho Trường ĐHTL) để tháng 04/2013 Phòng Đào tạo ĐH&SĐH đã được đánh giá tính đúng đắn và khả thi. nhà trường giao cho chủ trì một đề tài NCKH cấp - Phương pháp số hóa và ứng dụng công nghệ trường “Xây dựng quy trình và phần mềm tính toán thông tin để triển khai: Ban chủ nhiệm đề tài đã khối lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học của phân tích các quy trình thực tiễn thành thuật toán, trường Đại học Thuỷ lợi”, thời gian thực hiện đề từ đó sử dụng ngôn ngữ lập trình ASP.Net, xây tài là 12 tháng. dựng bộ cơ sở dữ liệu bằng phần mềm cơ sở dữ liệu Oracle để xây dựng phần mềm tính toán khối 1.2. Phương pháp nghiên cứu và cách tiếp cận lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Ban chủ Để thực hiện đề tài này, Ban chủ nhiệm đề tài nhiệm đề tài cũng đã thiết kế các module kết nối đã áp dụng các phương pháp nghiên cứu như: dữ liệu với hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu đã - Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế: từ các có sẵn tại phần mềm quản lý đào tạo theo tín chỉ. phòng ban chức năng trong trường như Phòng Tổ Từ đó có thể kế thừa được các dữ liệu như giảng chức cán bộ, Phòng Công tác chính trị và Quản lý viên, thời khóa biểu, môn học… sinh viên, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Phòng Khoa học công nghệ, Phòng Tài vụ, Phòng 1.3. Giới thiệu tổng quát về phần mềm [2], [3] Đào tạo ĐH&SĐH và các bộ môn trong trường. - Đặc tính kỹ thuật: Được phát triển bằng ngôn - Phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu thống ngữ lập trình ASP.Net, nền cơ sở dữ liệu Oracle; kê: Ban chủ nhiệm đề tài còn nghiên cứu các quy Hoạt động tốt trên các trình duyệt Internet chạy hệ định liên quan như Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà điều hành Windows của Microsoft; Các chức năng 219
  2. được bố trí theo sơ đồ hình cây giúp người dùng quản chiếu so sánh khối lượng giảng dạy và nghiên cứu lý và sử dụng tốt các chức năng; Phân quyền truy cập khoa học năm học 2011-2012 cho 41 bộ môn cơ sở dữ liệu chặt chẽ theo 2 mức: phân quyền chức Trường Đại học Thủy lợi, kết quả tính toán cho thấy năng và phân quyền thao tác cơ sở dữ liệu. tính chính xác của số liệu mà phần mềm đưa ra mà - Tiêu chí xây dựng phần mềm [3]: Ngôn ngữ thời gian và công sức được rút ngắn rất nhiều. bằng Tiếng Việt; Giao diện thân thiện, dễ sử dụng; Ngoài ra, các dữ liệu cuối của phần mềm cũng là dữ Hoạt động trên môi trường Internet; Liên thông với liệu đầu quan trọng phục vụ cho các công tác nghiệp phần mềm Quản lý đào tạo theo tín chỉ để kế thừa, vụ khác của nhà trường như tính toán lương bổ kết nối với những dữ liệu sẵn có của nhà trường; sung, xác thực công tác thi đua khen thưởng, làm dự Đảm bảo tính chính xác của các công thức tính toán. báo nhân lực cho các bộ môn của các ngành đào tạo. - Các module chính của phần mềm [3]: Quản lý Chính từ những kết quả thực tế đó, Hiệu trưởng nhà định mức giảng dạy và nghiên cứu khoa học; Quản trường đã ra Quyết định số 799/QĐ-ĐHTL ngày lý khối lượng coi thi, chấm thi; Quản lý khối lượng 06/05/2013 về việc chính thức áp dụng phần mềm hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; khối trên vào việc tính toán KLGD và NCKH của lượng từ các bài báo, bằng độc quyền, sản phẩm Trường ĐHTL từ năm học 2012-2013 khoa học [2]; Quản lý khối lượng hướng dẫn sinh Tuy nhiên vì thời gian thực hiện có hạn nên Ban viên thực hiện, chấm phản biện, chấm hội đồng chủ nhiệm đề tài xác định phần mềm chỉ tập trung bảo vệ ĐATN/LVTN...; Quản lý khối lượng cho việc tính toán khối lượng giảng dạy trình độ đại NCKH của giảng viên từ các đề tài NCKH phục vụ học, cao đẳng, liên thông tổ chức tại cơ sở Trường sản xuất, các dự án điều tra cơ bản [2]; Tổng hợp Đại học Thủy lợi, chính vì vậy không tránh khỏi khối lượng giảng dạy và NCKH cho các giảng những còn hạn chế như: chưa áp dụng tính toán khối viên, bộ môn [2]. lượng giảng dạy của sau đại học, chưa tính toán khối lượng Cố vấn học tập, các khối lượng giảng 2. KẾT QUẢ dạy Olympic của nhà trường… hay chưa có những Sản phẩm nổi bật mà đề tài có được sau thời quy trình và phần mềm kế thừa được những kết quả, gian thực hiện là: sản phẩm mà đề tài đã mang lại. * 7 bộ quy trình phục vụ tính toán khối lượng Trong thời gian tới, Ban chủ nhiệm đề tài sẽ tiếp giảng dạy và NCKH tương ứng với từng quy trình tục nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện hơn nữa tác nghiệp của các đơn vị trong trường, những quy phần mềm nhằm khắc phục những điểm còn hạn trình này đã được áp dụng triển khai ngay trong chế nói trên. thực tế công tác tính toán khối lượng giảng dạy và 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ NCKH năm học 2011-2012 của các bộ môn trong trường và đã hoàn toàn loại bỏ được sự phức tạp và 3.1. Kết luận phiền hà trong công tác kê khai của giảng viên, các bộ môn đến các phòng ban chức năng. 7 bộ quy Kết quả nghiên cứu của đề tài mang lại hiệu quả trình là: quy trình quản lý nhân sự (phục vụ thanh to lớn và thiết thực: toán khối lượng); quy trình quản lý định mức giảng - Đã xây dựng được bộ quy trình rõ ràng và làm dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên; quy tường minh tất cả các khâu trong thanh toán và trình quản lý báo giảng của bộ môn; quy trình quản quản lý khối lượng giảng dạy; lý việc giao, chấm và thống kê tính toán khối lượng - Tận dụng được chung nguồn tài nguyên: từ hướng dẫn và chấm đồ án tốt nghiệp; quy trình chương trình đào tạo, thời khóa biểu, danh mục bài quản lý khối lượng nghiên cứu khoa học của giảng báo, các đề tài… và từ phân công nhiệm vụ tính ra viên; quy trình quản lý khối lượng coi thi, chấm thi được khối lượng cho các giảng viên, giúp các nhà của giảng viên; quy trình quản lý kinh phí thanh quản lý biết được khối lượng giảng dạy của từng toán cho bộ môn. giảng viên; * Phần mềm và hướng dẫn sử dụng phần mềm - Giảm thời gian công sức của các đơn vị tính toán khối lượng giảng dạy và NCKH của trong trường; Trường Đại học Thủy lợi. Để kiểm định tính chuẩn - Quản lý và lưu trữ khối lượng giảng dạy thuận xác của phần mềm, Ban chủ nhiệm đề tài đã tiến tiên và chính xác. hành tính toán khối lượng giảng dạy và nghiên cứu Đề tài nghiên cứu đã được Hội đồng nghiệm thu khoa học bằng 2 cách: thủ công truyền thống và tính đánh giá xếp loại xuất sắc và được Hiệu trưởng ban bằng phần mềm tính toán khối lượng giảng dạy và hành Quyết định số 799/QĐ-ĐHTL ngày nghiên cứu khoa học. Qua thực tế tính toán, đối 06/05/2013 về chính thức áp dụng phần mềm 220
  3. “Tính toán khối lượng giảng dạy và nghiên cứu việc phát triển, hoàn thiện phần mềm để khắc phục khoa học của Trường Đại học Thủy lợi” kể từ năm những điểm còn hạn chế. học 2012-2013. TÀI LIỆU THAM KHẢO 3.2. Kiến nghị [1]. Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường được ban Từ thành công của đề tài “Xây dựng quy trình hành kèm theo quyết định số 1343/QĐ-ĐHTL ngày và phần mềm tính toán KLGD, NCKH của trường 05/10/2012. ĐHTL”, Ban Chủ nhiệm đề tài nhận thấy nhà [2]. Bộ quy trình quản lý tính toán khối lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Thủy trường cần tạo điều kiện cho các đơn vị chức năng lợi - 2013. trong trường có cơ hội thực hiện các đề tài NCKH [3]. Hướng dẫn sử dụng phần phần mềm tính toán khối cấp cơ sở nhằm nâng cao năng lực quản lý, tin học lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Trường hóa công tác nghiệp vụ nói chung và có cơ chế cho Đại học Thủy lợi – 2013. 221

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản