Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động bồi dưỡng giáo viên ở trường phổ thông - kinh nghiệm một số nước trên thế giới và bài học đối với Việt Nam

Chia sẻ: Tony Tony | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
9
lượt xem
0
download

Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động bồi dưỡng giáo viên ở trường phổ thông - kinh nghiệm một số nước trên thế giới và bài học đối với Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết này đề cập, đánh giá những kinh nghiệm từ các chương trình ứng dụng ICT vào hoạt động BDGV ở các nước trên thế giới để từ đó rút ra những bài học khi áp dụng đối với Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động bồi dưỡng giáo viên ở trường phổ thông - kinh nghiệm một số nước trên thế giới và bài học đối với Việt Nam

Trường Đại học Vinh<br /> <br /> Tạp chí khoa học, Tập 46, Số 3B (2017), tr. 65-73<br /> <br /> ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG<br /> TRONG HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN<br /> Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG - KINH NGHIỆM MỘT SỐ NƯỚC<br /> TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆT NAM<br /> Mai Văn Trinh (1), Đặng Thị Thu Thủy (2), Nguyễn Trí Anh (3)<br /> 1<br /> Cục quản lí chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo<br /> 2<br /> Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam<br /> 3<br /> Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh<br /> Ngày nhận bài 25/10/2017, ngày nhận đăng 25/12/2017<br /> Tóm tắt: Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong bồi dưỡng<br /> giáo viên (BDGV) đã được triển khai, áp dụng từ những năm 1960 ở nhiều nước trên<br /> thế giới. Đối với Việt Nam, cùng với chủ trương đẩy mạnh ứng dụng ICT trong tất cả<br /> các hoạt động kinh tế - xã hội, trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo, ICT được xem là công<br /> cụ hỗ trợ hữu hiệu cho quá trình đổi mới dạy và học, đổi mới quản lí giáo dục, góp<br /> phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Tuy nhiên, thực tiễn việc triển khai<br /> ứng dụng ICT trong giáo dục, đặc biệt là trong hoạt động BDGV hiện nay vẫn chưa<br /> đồng bộ, xuyên suốt, chưa theo kịp yêu cầu và sự đòi hỏi ngày càng cao của thực tiễn<br /> đổi mới giáo dục. Bài viết này đề cập, đánh giá những kinh nghiệm từ các chương trình<br /> ứng dụng ICT vào hoạt động BDGV ở các nước trên thế giới để từ đó rút ra những bài<br /> học khi áp dụng đối với Việt Nam.<br /> <br /> 1. Mở đầu<br /> Phát triển đội ngũ giáo viên luôn là<br /> vấn đề chiến lược của mỗi quốc gia vì đội<br /> ngũ giáo viên mang yếu tố hàng đầu quyết<br /> định chất lượng giáo dục, đó là nguồn duy<br /> nhất đào tạo nguồn nhân lực có khả năng<br /> hiện thực hóa mọi kế hoạch cho tương lai,<br /> đặc biệt trong thế kỷ XXI được xem là thế<br /> kỷ của công nghệ thông tin, truyền thông<br /> và kinh tế tri thức. Do đó, nâng cao chất<br /> lượng đội ngũ giáo viên được xem là khâu<br /> đột phá, trọng tâm của công cuộc đổi mới<br /> căn bản và toàn diện giáo dục, đặc biệt là<br /> giáo dục phổ thông.<br /> Để đáp ứng sự thay đổi liên tục của<br /> nhu cầu xã hội, giáo viên cần phải được<br /> bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn<br /> và sư phạm, việc ứng dụng ICT trong<br /> BDGV trở thành một lựa chọn tất yếu,<br /> đặc biệt là trong bối cảnh ICT đã trở<br /> <br /> thành một phần không thể thiếu trong mọi<br /> lĩnh vực của cuộc sống chứ không riêng<br /> gì ngành giáo dục.<br /> Ứng dụng ICT trong đào tạo, BDGV<br /> đã được triển khai, áp dụng từ những năm<br /> 1960 ở nhiều nước trên thế giới. Đối với<br /> Việt Nam, cùng với chủ trương đẩy mạnh<br /> ứng dụng ICT trong tất cả các hoạt động<br /> kinh tế, xã hội; trên lĩnh vực giáo dục và<br /> đào tạo, ICT được xem là công cụ hỗ trợ<br /> hữu hiệu cho quá trình đổi mới dạy và<br /> học, đổi mới quản lí giáo dục, góp phần<br /> nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.<br /> Tuy nhiên, thực tiễn việc triển khai ứng<br /> dụng ICT trong giáo dục, đặc biệt là trong<br /> hoạt động BDGV hiện nay vẫn chưa rõ<br /> nét, đồng bộ, chưa theo kịp yêu cầu và sự<br /> đòi hỏi ngày càng cao của thực tiễn đổi<br /> mới giáo dục. Việc nghiên cứu, đánh giá<br /> những kinh nghiệm từ các chương trình<br /> <br /> Email: mvtrinh@moet.gov.vn (M. V. Trinh)<br /> <br /> 65<br /> <br /> M. V. Trinh, Đ. T. T. Thủy, N. T. Anh / Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông...<br /> <br /> ứng dụng ICT vào hoạt động BDGV ở<br /> các nước trên thế giới để từ đó rút ra<br /> những bài học khi áp dụng đối với Việt<br /> Nam sẽ góp phần đề ra các giải pháp thiết<br /> thực, khả thi trong định hướng, triển khai<br /> hoạt động BDGV với sự hỗ trợ của ICT.<br /> 2. Ứng dụng ICT trong hoạt động<br /> bồi dưỡng giáo viên ở các nước trên thế<br /> giới<br /> Trong hoạt động BDGV, ICT cho<br /> phép người học tham gia các khóa học<br /> online, các học viên có thể không ở cùng<br /> một địa điểm không gian nhưng có thể<br /> tham gia cùng một khóa học. Một ví dụ<br /> điển hình của ứng dụng ICT là chương<br /> trình hợp tác giữa trường đại học quốc gia<br /> Singapore, trường học viện công nghệ<br /> Nanyang và học viện công nghệ<br /> Massachusetts (MIT) ở Mỹ. Chương trình<br /> này cho phép sinh viên ở Singapore tham<br /> gia khóa học được giảng dạy bởi các giáo<br /> sư ở trường MIT vào cùng một khoảng<br /> thời gian (mặc dù có sự chênh lệch về múi<br /> giờ 12 tiếng đồng hồ). Học viên ở<br /> Singapore có thể nêu câu hỏi cho giáo sư<br /> ở Mỹ và có thể được phản hồi tức thì.<br /> Ở Hàn Quốc, ICT còn được sử dụng<br /> nhằm củng cố và tiếp cận chất lượng đào<br /> tạo giáo viên, ví dụ như Cyber Teacher<br /> Training Center (CTTC) đang tận dụng<br /> lợi thế của internet để cung cấp kỹ năng<br /> chuyên môn tốt hơn cho các giáo viên<br /> đương chức. CTTC là một tổ chức của<br /> Chính phủ Hàn Quốc, được thành lập năm<br /> 1997, với các chương trình tự học, tự<br /> hướng dẫn thông qua các trang web cho<br /> giáo viên tiểu học.<br /> Tác giả Gaible và Burns [14] tổng<br /> hợp ý kiến của 26 chuyên gia đầu ngành<br /> trên thế giới về giáo dục, về ICT và về bồi<br /> dưỡng thường xuyên. Các chuyên gia<br /> được hỏi ý kiến đánh giá về công tác sử<br /> dụng ICT trong việc phát triển nghề<br /> nghiệp giáo viên hiện tại cũng như đánh<br /> 66<br /> <br /> giá về những khó khăn và cơ hội cho<br /> tương lai. Tác giả nhấn mạnh, việc ứng<br /> dụng ICT trong việc phát triển nghề<br /> nghiệp của giáo viên là điều tất yếu. Tuy<br /> nhiên, tác giả cũng nhấn mạnh rằng, việc<br /> sử dụng ICT có thể mang lại kết quả trái<br /> chiều. Một ví dụ đơn giản là nếu các công<br /> cụ giảng dạy (như tivi, mạng internet…)<br /> không hoạt động tốt như ý muốn thì có<br /> thể gây ra cảm giác chán học cho các học<br /> viên và điều này sẽ làm giảm hiệu quả và<br /> tính ưu việt của ICT, từ đó, tác giả chỉ ra<br /> các định hướng để quản lý có hiệu quả<br /> hơn việc ứng dụng ICT.<br /> Tác giả Gaible và Burns cũng đã tổng<br /> hợp những kinh nghiệm của việc ứng<br /> dụng ICT vào hoạt động BDGV ở các<br /> nước trên thế giới. Những kinh nghiệm<br /> này bao gồm việc sử dụng radio ở Guine<br /> và việc sử dụng hệ thống máy tính và<br /> mạng internet ở Namibia, Uganda và<br /> Chile.<br /> Chương trình Connect-ED Uganda<br /> được bắt đầu năm 2000 ở Uganda để thử<br /> nghiệm việc dùng máy tính trong hoạt<br /> động BDGV. Các phòng máy tính và<br /> mạng internet đã được lắp đặt ở 8 trường<br /> BDGV tiểu học ở nông thôn (trong tổng<br /> số 39 trường) và trường đại học<br /> Kyambogo. Mục tiêu của chương trình là<br /> BDGV về ICT cũng như cách sử dụng các<br /> công cụ số trong phát triển chương trình<br /> tin học. Trong phần đầu của chương trình,<br /> các học viên được học về cách sử dụng<br /> các phần mềm Office, sử dụng mạng<br /> internet trong nghiên cứu và việc phát<br /> triển các trang web cho mục đích giáo<br /> dục. Một vấn đề không lường trước được<br /> đó là sau khi đã hoàn thành khóa học,<br /> những giáo viên này không có cơ hội để<br /> áp dụng những kiến thức đã học bởi vì<br /> không có mạng internet. Theo thống kê,<br /> cho đến năm 2004, chưa đến 1% trong số<br /> 13.500 trường tiểu học ở Uganda có kết<br /> <br /> Trường Đại học Vinh<br /> <br /> nối mạng. Điều này thúc đẩy sự phát triển<br /> phần hai của dự án, trong đó ICT được<br /> xem như một công cụ cho học viên chứ<br /> không phải như là một môn học. Từ đó,<br /> những tài nguyên qua mạng và qua đĩa<br /> CD đã được phát triển để phục vụ việc<br /> học tập và 8 trường BDGV tiểu học nói<br /> trên đã được sử dụng nguồn tài nguyên<br /> này.<br /> Một dự án khác về sử dụng ICT trong<br /> BDGV ở Uganda đó là chương trình<br /> SchoolNet Uganda được bắt đầu năm<br /> 2002. Mục tiêu của dự án này là để phát<br /> triển sự liên kết nông thôn (Uganda<br /> VSAT Rural Connectivity Project), trong<br /> đó 15 trường THCS ở nông thôn được kết<br /> nối vào mạng internet thông qua các cổng<br /> VSAT tốc độ cao. Nhiều trong số những<br /> trường đó đã trở thành điểm đầu tiên nối<br /> mạng trong vùng. Chương trình thử<br /> nghiệm này được thiết kế để kiểm tra tính<br /> khả thi và hiệu ứng của các phần cứng kết<br /> nối vệ tinh VSAT và 15 phòng máy tính<br /> cũng như để phục vụ cho việc phát triển<br /> nghề nghiệp giáo viên. Trong năm đầu<br /> tiên, chi phí kết nối được tài trợ một phần<br /> bởi chính phủ, còn các trường học phải trả<br /> tất cả các chi phí khác. Bài học được rút<br /> ra từ chương trình Uganda VSAT đó là<br /> luôn có những thách thức không lường<br /> trước được sẽ phát sinh và vì thế tính linh<br /> hoạt và khả năng kiên định với dự án khi<br /> gặp những khó khăn này là rất quan trọng.<br /> Bên cạnh đó, các giải pháp sáng tạo từ địa<br /> phương là cần thiết hơn rất nhiều so với<br /> việc sử dụng giải pháp từ nguồn lực bên<br /> ngoài. Các giải pháp phân cấp đến địa<br /> phương, việc hợp tác với các tổ chức phi<br /> chính phủ, các nhà cung cấp độc lập và<br /> ban quản lý của trường với khả năng tự<br /> chủ có thể là giải pháp tốt nhất trong quá<br /> trình sử dụng ICT.<br /> <br /> Tạp chí khoa học, Tập 46, Số 3B (2017), tr. 65-73<br /> <br /> Mạng học tập (Learning Networks)<br /> của Na Uy là một ví dụ khác. Xuất phát từ<br /> thực tế đội ngũ lãnh đạo, GV các trường<br /> học chưa có đủ năng lực sử dụng CNTT<br /> cho mục đích giáo dục đảm bảo tính sư<br /> phạm, Bộ Giáo dục Na Uy đã xây dựng<br /> Mạng học tập trong giai đoạn 2004-2009.<br /> Mục tiêu của Mạng học tập là xây<br /> dựng một mạng để trao đổi thông tin, kiến<br /> thức, phát triển năng lực nghề<br /> nghiệp dựa trên nền tảng CNTT sẵn có ở<br /> các nhà trường và các cơ sở đào tạo<br /> GV. GV có thể phát triển kiến thức<br /> chuyên môn, hỗ trợ công việc cho nhau<br /> thông qua chia sẻ kinh nghiệm trên các<br /> diễn đàn để phát triển kỹ năng.<br /> Hệ thống ePortfolio dành cho GV của<br /> Estonia<br /> được<br /> thực<br /> hiện<br /> trong<br /> giai đoạn 2005-2007. Hệ thống được<br /> nghiên cứu xây dựng dựa trên những<br /> yêu cầu về chuẩn nghề nghiệp của GV<br /> mới được xây dựng trước đó. Theo<br /> chuẩn GV, GV phải tích hợp CNTT vào<br /> trong quá trình giảng dạy thông qua<br /> những nội dung học tập đã được xác định<br /> từ trước. ePortfolio mô tả cách thức<br /> thực hiện chuẩn chuyên môn của GV<br /> thông qua các tài liệu, các bài trình diễn<br /> để GV tự học tập, tự phát triển nghề<br /> nghiệp. Nội dung đào tạo được chia<br /> thành 3 cấp độ (cho 3 đối tượng khác<br /> nhau) là: giáo sinh các trường sư phạm,<br /> GV mới vào nghề và GV đang dạy học tại<br /> các trường học có nhu cầu học tập<br /> phát triển chuyên môn thường xuyên<br /> (BDGV).<br /> Với mục tiêu tích hợp ICT vào giáo<br /> dục nhằm xây dựng trường học thông<br /> minh, ở các nước như Trung Quốc, Thái<br /> Lan, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Ấn<br /> Độ... chính sách phát triển ICT trong giáo<br /> dục được liên kết với chính sách và kế<br /> hoạch tổng thể về ICT của quốc gia. Tại<br /> <br /> 67<br /> <br /> M. V. Trinh, Đ. T. T. Thủy, N. T. Anh / Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông...<br /> <br /> hội nghị Bộ trưởng các nước Châu ÁThái Bình Dương (APEC) đã đề cập đến<br /> “Giáo dục không biên giới” mà ICT đóng<br /> vai trò là khâu then chốt. Ứng dụng ICT<br /> trong giáo dục sẽ hỗ trợ đắc lực cho các<br /> nhà quản lý giáo dục.<br /> Các tác giả Gaible và Burns [14] kết<br /> luận rằng việc ứng dụng máy tính và<br /> mạng internet có mang lại những kết quả<br /> tốt đẹp. Tuy nhiên, một trong những trở<br /> ngại lớn nhất của việc ứng dụng ICT ở<br /> các nước nghèo đó là chi phí để đầu tư<br /> vào cơ sở hạ tầng rất cao; ví dụ dự án<br /> Enlaces ở Chile, chi phí xây dựng mạng<br /> lưới máy tính và internet cho 5.300<br /> trường học ở Chile là 160 triệu đô-la Mỹ<br /> trong vòng 10 năm. Ngoài ra, chi phí để<br /> tiếp tục sử dụng các dịch vụ này tương<br /> đối lớn. Ví dụ chi phí để duy trì kết nối<br /> mạng cho dự án Uganda VSAT Rural<br /> Connectivity là 305 đô-la Mỹ một tháng.<br /> Đây là chưa kể những chi phí khác cho<br /> việc bảo trì và sửa chữa hệ thống máy<br /> tính. Các tác giả gợi ‎ý rằng việc áp dụng<br /> ICT nên được bắt đầu từ những địa điểm<br /> thí điểm để rút ra các bài học trước khi<br /> triển khai đồng bộ.<br /> Gaible và Burns cũng nhấn mạnh<br /> rằng, việc ứng dụng ICT không thể biến<br /> một chương trình BDGV kém thành một<br /> chương trình tốt được. Ứng dụng ICT<br /> trong hoạt động BDGV có thành công hay<br /> không phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, từ<br /> việc lập kế hoạch, thiết kế chương trình,<br /> tìm hiểu về cơ sở hạ tầng cho đến việc lựa<br /> chọn công nghệ, định giá chương trình,<br /> lập kế hoạch quản lý, và cuối cùng là khả<br /> năng giảm thiểu rủi ro và việc kiểm duyệt<br /> dự án. Ngoài ra, những bước trên đều liên<br /> quan đến nhau nên cần có sự phản hồi và<br /> điều chỉnh giữa các bước.<br /> <br /> 3. Thực tiễn hoạt động bồi dưỡng<br /> giáo viên với sự hỗ trợ của ICT ở Việt<br /> Nam<br /> Đối với Việt Nam, xác định rõ vai trò<br /> quan trọng của ICT đối với sự phát triển<br /> của đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã<br /> chú trọng đến việc thúc đẩy ứng dụng<br /> ICT, được thể hiện thông qua việc đề ra<br /> các quyết sách, chủ trương và cụ thể bằng<br /> việc ban hành các chỉ thị, nghị quyết,<br /> chiến lược, đề án phù hợp với tình hình<br /> đất nước trong từng giai đoạn. Chỉ thị số<br /> 58-CT/TW của Bộ Chính trị (Khoá VIII)<br /> đã khẳng định: “Đẩy mạnh ứng dụng<br /> CNTT trong công tác giáo dục và đào tạo<br /> ở các cấp học, bậc học, ngành học. Phát<br /> triển các hình thức đào tạo từ xa phục vụ<br /> cho nhu cầu học tập của toàn xã hội”.<br /> Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020<br /> đã xem giải pháp “Đổi mới quản lý giáo<br /> dục” là giải pháp đột phá, trong đó nhấn<br /> mạnh đến việc “Đẩy mạnh ứng dụng công<br /> nghệ thông tin, truyền thông nhằm nâng<br /> cao hiệu quả quản lý giáo dục ở các cấp”.<br /> Ngày 25/01/2017, Thủ tướng Chính phủ<br /> đã phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng<br /> dụng công nghệ thông tin trong quản lý và<br /> hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên<br /> cứu khoa học góp phần nâng cao chất<br /> lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 20162020, định hướng đến năm 2025”, trong<br /> đó đề ra chỉ tiêu đến năm 2020 có “70%<br /> lớp bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên<br /> và cán bộ quản lý giáo dục được thực<br /> hiện qua mạng theo phương thức học tập<br /> kết hợp (blended learning)”;<br /> Xác định được tầm quan trọng, vai trò<br /> của việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo<br /> viên, cùng với việc nhận thức rõ tính ưu<br /> việt của ICT, gần đây Bộ GD&ĐT đã có<br /> những chủ trương rất phù hợp và kịp thời<br /> trong tiếp cận xu thế chung của thế giới.<br /> Tại công văn số 890/NGCBQLGD-NG<br /> .<br /> <br /> 68<br /> <br /> Trường Đại học Vinh<br /> <br /> ngày 07/10/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo<br /> (GD&ĐT) đã hướng dẫn và yêu cầu các<br /> sở GD&ĐT trên toàn quốc chỉ đạo các<br /> trường học, các cơ sở giáo dục về khai<br /> thác tài liệu BDTX qua mạng internet; tại<br /> công<br /> văn<br /> số<br /> 2012/BGD&ĐTNGCBQLGD ngày 25/4/2015, Bộ<br /> GD&ĐT đã hướng dẫn triển khai công tác<br /> bồi dưỡng hè năm 2015, trong đó chỉ đạo<br /> các sở GD&ĐT tăng cường hình thức<br /> BDTX qua mạng internet. Đặc biệt, từ<br /> năm học 2014 - 2015, Bộ GD&ĐT phối<br /> hợp với Tập đoàn Viễn thông Quân đội<br /> Viettel đưa vào sử dụng trang mạng<br /> “Trường học kết nối” tại địa chỉ website<br /> http://truonghocketnoi.edu.vn. Đây là hệ<br /> thống hỗ trợ tổ chức và quản lý các hoạt<br /> động chuyên môn trong lĩnh vực GD&ĐT<br /> qua mạng thông tin trực tuyến.<br /> Cuối năm 2013, mạng cộng đồng giáo<br /> viên Violet (www.violet.vn), Công ty<br /> TNHH Intel Việt Nam (www.intel.vn) và<br /> Trung tâm nghiên cứu Thiết bị dạy học Viện Khoa học giáo dục Việt Nam phối<br /> hợp tổ chức khảo sát nhằm tìm hiểu về<br /> nhu cầu và thói quen sử dụng CNTT trong<br /> giảng dạy, với sự tham gia của 10.000<br /> giáo viên từ mầm non đến đại học và sau<br /> đại học tại các địa phương trên cả<br /> nước. Kết quả cuộc khảo sát cho thấy tỷ<br /> lệ giáo viên sở hữu các thiết bị công nghệ<br /> khá cao, với 64% có máy tính để bàn,<br /> 70% có laptop, 10% dùng máy tính bảng<br /> hoặc thiết bị đọc sách điện tử và 27,8% có<br /> điện thoại thông minh. Tuy nhiên, kết quả<br /> khảo sát cũng cho thấy, việc ứng dụng<br /> CNTT tại các trường học mới chỉ ở giai<br /> đoạn bắt đầu, hiện mới có 57,3% trường<br /> học của các giáo viên được hỏi có hệ<br /> thống e-mail nội bộ, 52,4% có website<br /> riêng. Các phòng máy tính trong trường<br /> chủ yếu được dùng để dạy môn Tin học<br /> (94,2%) và Ngoại ngữ (43,9%). Rất nhiều<br /> ý kiến cho rằng CNTT cần được phổ cập<br /> <br /> Tạp chí khoa học, Tập 46, Số 3B (2017), tr. 65-73<br /> <br /> trên phạm vi rộng và đồng đều, song song<br /> với việc phát triển nhiều hơn nữa các<br /> chương trình để khuyến khích giáo viên<br /> sử dụng công nghệ.<br /> Thực tiễn hiện nay cho thấy, quá trình<br /> triển khai, ứng dụng ICT trong hoạt động<br /> BDGV ở trường phổ thông vẫn còn gặp<br /> khó khăn, trong đó những khó khăn cơ<br /> bản là:<br /> - Việc triển khai của các cấp quản lý<br /> (từ sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT đến các<br /> nhà trường) chưa nhất quán, đồng bộ, đặc<br /> biệt khâu kiểm tra, đánh giá đang thiếu<br /> tính thống nhất, vẫn mang nặng tính hình<br /> thức;<br /> - Việc xây dựng kế hoạch BDGV của<br /> các cấp quản lý chưa được quan tâm đúng<br /> mức, tính khả thi của kế hoạch chưa cao;<br /> việc xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng của<br /> giáo viên còn mang tính thời vụ, hình<br /> thức, hiệu quả công tác bồi dưỡng chưa<br /> cao; công tác kiểm tra, theo dõi hoạt động<br /> bồi dưỡng của giáo viên chưa thường<br /> xuyên, còn mang tính hình thức, chưa<br /> đánh giá đúng thực chất công tác bồi<br /> dưỡng của giáo viên;<br /> - Nội dung các hoạt động giáo dục<br /> trên các hệ thống ICT chưa thực sự phong<br /> phú; việc lựa chọn đội ngũ chuyên gia<br /> làm công tác tư vấn, đánh giá các nội<br /> dung chuyên môn trên hệ thống ICT còn<br /> gặp khó khăn; nội dung bồi dưỡng chưa<br /> bám sát vào yêu cầu thực tế của đối tượng<br /> cần bồi dưỡng. Hiện nay, giáo viên đã<br /> khai thác học liệu e-learning trên mạng<br /> internet để học, tự bồi dưỡng phát triển<br /> chuyên môn. Tuy nhiên, học liệu còn ít,<br /> chưa phù hợp với nhu cầu phát triển<br /> chuyên môn, chưa đa dạng và chưa được<br /> kiểm định về chất lượng, chính vì vậy nhu<br /> cầu của giáo viên cần có một hệ thống<br /> ICT để đáp ứng hoạt động tự học, tự bồi<br /> dưỡng là rất lớn;<br /> <br /> 69<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản