UNIT 3: LIFE STORIES

Chia sẻ: Vũ Việt Dũng Vũ Việt Dũng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
186
lượt xem
22
download

UNIT 3: LIFE STORIES

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

The past simple tense: STUDENT’S BOOK, PAGE 123. Usage: + A completed action in the past + A completed situation in the past + A repeated action in the past 1.2 Grammatical structure: so… that… Ex: Hetty became angry. She had a stroke. - Hetty became soangry thatshe had a stroke

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: UNIT 3: LIFE STORIES

Đồng bộ tài khoản