United States Government Accountability Office GAO November 2010 Report to the Chairman, United States Securities and Exchange Commission|_part2

Chia sẻ: Kim Ku | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
34
lượt xem
4
download

United States Government Accountability Office GAO November 2010 Report to the Chairman, United States Securities and Exchange Commission|_part2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngoài ra, thông tin tài chính chưa kiểm toán báo cáo bởi SEC cũng có thể chứa các sai sót trọng yếu do những yếu kém. Chúng tôi coi các điểm yếu của vật liệu được xác định ở trên trong việc xác định tính chất, thời gian, và mức độ của các thủ tục kiểm toán của chúng tôi về SEC năm tài chính 2010 của báo cáo tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: United States Government Accountability Office GAO November 2010 Report to the Chairman, United States Securities and Exchange Commission|_part2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản