United States Government Accountability Office Washington, D.C. 20548_part2

Chia sẻ: Kim Ku | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
25
lượt xem
2
download

United States Government Accountability Office Washington, D.C. 20548_part2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Không có giao dịch tài liệu không được ghi lại trong các hồ sơ kế toán cơ bản các báo cáo tài chính hoặc tiết lộ trong các ghi chú cho các báo cáo tài chính. 5. Chúng tôi tin rằng những ảnh hưởng của sai sót trọng yếu tuyên bố chưa được sửa chữa tài chính tóm tắt trong lịch trình đi kèm là phi vật chất, cả hai cá nhân và trong tổng hợp, báo cáo tài chính được thực hiện như một toàn thể...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: United States Government Accountability Office Washington, D.C. 20548_part2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản