United States Government Accountability Office Washington, DC 20548 September 30, 2005_part2

Chia sẻ: Kim Ku | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
19
lượt xem
2
download

United States Government Accountability Office Washington, DC 20548 September 30, 2005_part2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để thực hiện mục tiêu của chúng tôi, chúng tôi • nhận xét ​​Đạo luật giám đốc tài chính, Luật ATD, Chính phủ Tổng công ty Đạo luật Kiểm soát, và pháp luật cho phép yêu cầu các tổ chức nhất định của liên bang để chuẩn bị báo cáo tài chính hàng năm và họ đã được kiểm toán; thu được và phân tích các chữ cái OMB thông báo cho quốc hội yêu cầu Ủy ban nhân tên của các cơ quan ngành hành pháp mà Giám đốc OMB cấp các miễn trừ hoặc miễn phải chuẩn bị...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: United States Government Accountability Office Washington, DC 20548 September 30, 2005_part2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản